Meny

Samiske helseundersøkelser viser diabetesepidemi

Illustrasjonsbilde. Bryllupsmiddag i Karasjok. Helseundersøkelser i samiske områder viser at samisk tradisjonsmat kan være beskyttende mot jernmangel og lavt blodtrykk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter 13 år med omfattende helseundersøkelser av den samiske og nordnorske befolkningen står epidemisk utvikling av diabetes type 2 fram som et bekymringsfullt funn.

– Vi ser de samme trendene som i andre undersøkelser. Livsstilssykdommer øker, og da spesielt diabetes. I noen av kommunene vi har undersøkt, er økningen av diabetes epidemisk, sier overlege Ann Ragnhild Broderstad til NTB. Hun er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning ved UIT Norges arktiske universitet.

Hun er prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting, SAMINOR, som torsdag og fredag oppsummer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge på en konferanse i Tromsø.

Les også:  Dette er varseltegnene på diabetes type 2

Entydige funn

Broderstad understreker at funnene av omfattende livsstilsendringer i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen er godt underbygget og entydige. Data ble samlet inn i 2003-2004 og i 2012 -2014 og analyseres fortsatt.

– Vi ser helt klart at et godt liv fører til sykdommer. Vi ser også at fedme blant menn øker. I den første studien var fedmen også veldig høy blant kvinnene, men vi ser nå at trenden snur, at den faller både hos samiske og ikke-samiske kvinner i kommunene, sier Broderstad.

I de 25 distriktskommunene med samisk og norsk befolkning er utdanningsnivået høyere hos middelaldrende kvinner enn hos menn. Helseforskerne regner med at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og livsstilsfaktorene som gir god eller dårlig helse.

Les også:   Dette kan være verre om du har diabetes

Fetere menn

Mennene kommer dårligere ut enn kvinnene. Her er det ingen tilbakegang i fedme og diabetesandelen er også høyere i den mannlige befolkningen enn hos kvinnene. SAMINOR-prosjektet analyserer fortsatt data fra den siste undersøkelsen for å finne flere sammenhenger.

– Vi vil vi se på hvorfor det er flere i den samiske befolkningen som har opplevd hjertekrampe, men ingen forskjell mellom samisk og norsk befolkning i antall hjerteinfarkt. Vår antakelse er at det ikke er forskjeller mellom samisk og ikke-samisk befolkning, sier Broderstad.

Les også:  – Moderat mosjon er nøkkel til forebyggelse av diabetes

Tradisjonsmat

Ernæringsanalyser fra den første undersøkelsen i 2003 og 2004 antyder at et tradisjonelt samisk kosthold er beskyttende mot jernmangel. Tidligere forskning antydet at den nordnorske befolkningen tenderer til å ha mer jernmangel og lav blodprosent, blant annet på grunn av mindre tilgang på frukt. Men det er ikke tilfelle i de samisk-pregede kommunene i undersøkelsen.

– Tvert imot fant vi mindre jernmangel i vårt utvalg enn i landet for øvrig. Det er helt klart relatert til at man spiste mye mer jernberiket mat. Dette har å gjøre med stort inntak av reinkjøtt. Tradisjonsmaten viser seg beskyttende, sier Broderstad til NTB.

Hun opplever stor internasjonal interesse for helseundersøkelsen i de samiskpregede kommunene.

– Analysene av data fra SAMINOR fortsetter og vil også i framtiden gi unik kunnskap om folkehelseprofilen for den flerkulturelle befolkningen i nord, sier hun.

Les også:   LADA forveksles lett med diabetes type 2

Populært