– Ryggmargen er like komplisert som hjernen

TRENES OPP: Rehabilitering etter en ryggmargsskade er viktig blant annet fordi det kan begrense skaden på sikt. Det finnes tre såkalte spinalenheter i Norge, ved Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital. Illustrasjonsfoto: Sunnaas sykehus
TRENES OPP: Rehabilitering etter en ryggmargsskade er viktig blant annet fordi det kan begrense skaden på sikt. Det finnes tre såkalte spinalenheter i Norge, ved Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital. Illustrasjonsfoto: Sunnaas sykehus

Hvert år får mange nordmenn ryggmargsskade. Det finnes i dag ingen kur, men rehabilitering kan begrense skaden. Landsforeningen for ryggmargskadde etterlyser mer forskning på feltet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om Wings for Life

Wings for Life er en forskningsstiftelse som er basert i Østerrike.

Stiftelsens mål er å finne en kur for ryggmargsskader.

Wings for Life ble startet av motorcross-verdensmester Heinz Kinigadner og Red Bull-grunnlegger Dietrich Mateschitz.

De to startet stiftelsen etter at Kinigadners sønn Hannes ble lam etter en ulykke, og de oppdaget at fagmiljøet har tro på at ryggmargsskader kan repareres.

Petter Northugs verdenscup-ski kan bli dine:

I samarbeid med Petter Northug auksjonerer ABC Nyheter bort et par skøyteski han brukte under verdenscupen sesongen 2011/12. Pengene fra auksjonen går til stiftelsen Wings for Life.

Les mer:

* Petter Northugs ski kan bli dine

* – Ryggmargen er like komplisert som hjernen

* – Vi skal finne en kur for ryggmargsskader

Rundt 4500-5000 personer i Norge lever med en ryggmargsskade. I Norden er antallet om lag 25.000. Totalt i verden er over tre millioner mennesker avhengig av rullestol som følge av en slik skade.

– Antallet hadde nok vært større på verdensbasis om overlevelsen var større i utviklingsland. I mange land er det vanlig at folk dør av komplikasjonene som følger en slik skade, sier Leif Arild Fjellheim som er leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) til ABC Nyheter.

I vestlige land er sjansen for overlevelse etter å ha pådratt seg en skade i ryggmargen relativt god, forklarer han.

– Men en skade medfører store forandringer i livet både når det gjelder funksjonstap, smerter og annen problematikk, sier Fjellheim.

Du kan nå legge inn bud på Petter Northugs verdenscup-ski i vår nettauksjon. Inntektene går til Wings for Life, som igjen gir hver eneste krone til forskning på ryggmargen og ryggmargsskader.

Kan svekke alle organsystemer

– Ved ryggmargsskade er de primære skadevirkningene lammelser og nedsatt hudfølelse. I prinsippet kan alle organsystemer bli svekket eller ødelagt etter en ryggmargsskade. Ryggmargen styrer funksjonen til alle indre organer, sier overlege Tiina Rekand ved Spinalenheten, Haukeland universitetssykehus, til ABC Nyheter.

Hun forklarer videre at smerter kommer i kjølvannet av en ryggmargsskade.

– Smerte- og spasmeproblematikk er en del av det å ha lammelse. Det å ha forandret hudfølelse kan også gi langvarige smerter, sier overlegen.

Begrenser skaden med rehabilitering

En ryggmargsskade kan oppstå høyt oppe i nakken eller lavt nede i korsryggen, og utfallet med vedvarende helseproblemer avhenger av hvor skaden sitter og omfanget av den.

– En snakker ofte om inkomplett og komplett skade, og med komplett skade menes at ingen eller få signaler kommer forbi skadestedet i ryggmargen og til hjernen, forklarer Fjellheim.

Spinalenheten ved Haukeland universitetssykehus i Bergen er en av tre spinalenheter i Norge, som driver med rehabilitering etter ryggmargsskader. De to andre er ved Sunnaas sykehus utenfor Oslo og St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Rett etter at en skade oppstår har du et tidsvindu der nervefibre som er skadd, men ikke helt ødelagt, og funksjonen som styres via nervefibre kan komme sammen igjen. Da er det viktig med riktig og god rehabilitering, forklarer Fjellheim i LARS.

– Det finnes også nerveceller som er totalt ødelagt og da kan vi stimulere de gjenlevende nervecellene til å overta funksjonen til de døde cellene. Også dette er en viktig grunn til rehabilitering, sier overlege Rekand.

Les mer om auksjonen: Petter Northugs ski kan bli dine

– Trenes til å håndtere hverdagen

I tillegg er det et mål at treningen skal gjøre den skadde i stand til å håndtere sin egen hverdag, forklarer Thomas Glott som er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus.

– Det som også er viktig etter en slik skade, er et treningsopplegg som gjør at man blir mest mulig selvstendig i det daglige. Det å kunne stå opp, kle på seg og håndtere dagliglivet selv, er et veldig viktig treningsmål, sier Glott til ABC Nyheter.

Han sier det varierer hvor snart etter skaden man kan komme i gang med trening.

– Skade i ryggmargen medfører en svær omstilling for hele kroppen, og i tillegg er det kanskje en eller flere bruddskader som er operert og må tas hensyn til.

– Generelt ønsker vi å få alle i gang så tidlig som mulig, ut fra de forutsetninger og restriksjoner som skaden medfører.

Hvor lenge den første rehabiliteringsperioden pågår varierer fra uker til måneder, avhengig av skaden og den ryggmargsskaddes behov. I prinsippet vil man ha livslang nytte av aktivitet og trening, forklarer klinikkoverlegen.

– Hver skade krever et tilpasset opplegg. Etter hvert som tiden går, kan man begynne med mer generelle aktiviteter. Men for mange er det behov for tilrettelegging av lokaler og utstyr, sier Glott.

– Trening er svært viktig for dem som har fått ryggmargsskade, fordi de må bruke muskulaturen sin på en ny måte og kanskje må de bruke deler av muskulaturen til andre ting enn den opprinnelig skulle brukes til. Skal man håndtere en rullestol, blir armer og skuldre erstatning for beina. Det sier seg selv at det krever mye styrke og utholdenhet, legger han til.

Fjellheim i LARS mener oppfølgingen og primærrehabiliteringen ved spinalenhetene i Norge for personer med ryggmargsskade er god, men at de dessverre ikke alltid får like god oppfølging i hjemkommunen etter endt rehabiliteringsopphold.

– Her har kommunene et stort ansvar, sier han.

- Trenger mer forskning

Landsforeningen etterlyser mer utvikling og forskning på ryggmargsskader.

– Nye former for behandling og rehabilitering ønskes innført, basert på god forskning, sier han.

Fjellheim forklarer at de senere årene har det også vært en del forskning på å reparere selve skaden på nervefibrene, altså finne en kur for ryggmargsskader.

– Per i dag finnes det ingen behandling som er veldokumentert. Det er positive laboratoriestudier, spennende teorier og førstestadier av noen kliniske studier. Dette feltet er noe vi ønsker det skal satses mer på, sier Fjellheim og fortsetter:

– I Norge har man kommet et stykke på vei med grunnforskning, ute i verden er man i gang med de aller første studiene på mennesker, blant annet med bruk av nevrale stamceller.

Også overlege Rekand mener denne typen forskning, som gjøres i mange laboratorier rundt om i verden, er spennende og viktig.

– Det er veldig viktig med forskning på effekt av stamceller, men denne forskningen er først og fremst fremdeles på basalnivå, det er lang vei å gå før det blir en behandling som fungerer på mennesker på riktig måte. Derfor er videre forskning på dette feltet viktig.

– Fordi behandlingen ikke er tilgjengelig enda, må man fokusere på dem som har ryggmargsskader i dag, og sørge for å gi dem som har slike skader best mulig omsorg og rehabilitering, for å unngå komplikasjoner og begrense skadevirkningene, sier Rekand.

Les også: – Vi skal finne en kur for ryggmargsskader

– Like komplisert som hjernen

Fjellheim i Landsforeningen for Ryggmargsskadde forklarer at Wings for Life, som får inntektene fra ABC Nyheters auksjon, stimulerer til forskning som har som mål å finne fremtidig behandling av ryggmargskader.

– Det er et svært komplisert felt. Ryggmargen er like komplisert som hjernen, så det krever at man satser nok over flere år.

– Det er mye som må forstås når det gjelder cellenes og signalstoffenes rolle i utvikling av ryggmargsskade.

Som Wings for Life-direktør Anita Gerhardter mener han dette feltet ikke får nok midler fra helsemyndighetene og at det derfor er viktig med private initiativer.

– Vi skulle ønske norske helsemyndigheter kom tyngre på banen her. Det er lite satsing fra myndighetenes side.

– Vi er glade for all støtte til saken, om det er private stiftelser eller legemiddelselskaper eller myndighetene, alle bidrag er viktige. Hvis Wings for Life er en døråpner for å skaffe mer penger til både sin egen og annen forskning, ved å sette saken på agendaen, så er det en vinn-vinn-situasjon, sier Fjellheim.

Han mener Wings for Life-løpet som arrangeres i mange land i mai, også i Stavanger i Norge, setter ryggmargsskader på agendaen på en positiv måte.

Gi bud i ABC Nyheters nettauksjon, så kan Petter Northugs verdenscup-ski fra sesongen 2011/12 bli dine.

Personvernpolicy