Meny

Ny maratonrunde om reintyveri og mishandling

To reindriftsutøvere som i september i fjor ble frifunnet på alle punkter, må nå svare for grov dyremishandling og bedrageri i Hålogaland lagmannsrett. Påtalemakten mener de har imitert rovdyrskader på reinsdyr for å få erstatning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To reindriftsutøvere fra Finnmark må igjen svare for påstander om grovt bedrageri og dyremishandling. I tingretten ble de blankt frifunnet. 

Det lå en årelang og omfattende etterforskning bak da de to reineierne på 29 og 34 år i mai i fjor tilbrakte en hel måned i Indre Finnmark tingrett. Nå venter tre nye uker i Hålogaland lagmannsrett.

Etterforskningen startet i 2013 etter tips om at de med en spesialkonstruert tang skal ha imitert gaupebitt på egne reinsdyr. Mishandlingen skal ha vært gjort for urettmessig å få erstatning for rovdyrskader.

Ifølge tiltalen skal minst 25 av kadavrene fra de to reineierne blitt påført imiterte rovdyrskader. Påtalemakten ville derfor inndra nær 1,7 millioner kroner som de to har fått i erstatning for rovdyrskader fra 2010 til 2014. Tiltalen mot de to omfatter også tyveri av rundt 50 rein fra andre reineiere.

Konflikter

Indre Finnmark tingrett kom fram til at det er «nokså sikkert» at kadavrene er påført skader av mennesker, men kom etter den omfattende bevisførselen fram til at det ikke kan bevises hvem som har mishandlet dyrene til døde.

Tingretten viste til at det er betydelige konflikter i reinbeitedistriktet, og at man ikke kan se bort fra at «noen kan ha hatt motiv for å få de tiltalte dømt for bedrageri knyttet til rovdyrerstatningen.

Bakgrunn:   Frifunnet for mishandling og reintyveri

Prestisjesak

Kjetil Nilsen som er en av fire forsvarere i saken, og mener anken fra Økokrim er unødvendig,

– Bevismessig står saken i hovedsak slik den gjorde i tingretten. Her ble de fullstendig frifunnet på alle punkter. Ting tyder på at det har gått prestisje i saken for Økokrim, for reinpolitiet og for Statens naturoppsyn. Dette er en ressurskrevende sak som gir store belastninger for de tiltalte, sier Nilsen til NTB.

Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland sier det ikke vil være store endringer i bevisførselen i lagmannsretten der han er aktor sammen med politiadvokat Inge Svae-Grotli. Han avviser at påtalemakten har et bevisproblem.

– Saken er omfattende, men vi mener det er tilstrekkelig bevis til at de tiltalte skal bli domfelt, sier Høviskeland til NTB.

Les også:  Mellom 105 og 112 ulv påvist i Norge

– Alvorlige lovbrudd

Ifølge førstestatsadvokaten er det alvorlige brudd på dyrevelferdsloven som nå blir prøvd for lagmannsretten.

– Vi mener de to har imitert rovdyrskader på reinsdyr som var levende. Det er også økonomisk kriminalitet i saken ved at de har bedt om og fått rovdyrskadeerstatning. I tillegg omfatter saken reintyveri, der tidligere rettspraksis tilsier at det skal reageres strengt, sier Høviskeland.

I tingretten la han ned påstand om to år og to år og ni måneders fengsel samt at de måtte fradømmes retten til å utøve reindrift i fem år.

Saken starter i Tromsø tirsdag, fortsetter i Tana i neste uke, og er berammet fram til 28. juni.

Populært