Miljøjubel for regjeringens ulvemelding

Lisenskvoten kuttes fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.
Lisenskvoten kuttes fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Miljøvernerne og de grønne partiene gleder seg over at regjeringen ikke gir tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark. Norges Bondelag og Senterpartiet jubler ikke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sier miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB tirsdag.

Departementet har derfor besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Lovavdelingen fastslår at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad, for at felling av ulv skal kunne tillates. I denne saken har lovavdelingen konkludert med at lovens vilkår ikke er oppfylt.

Regjeringen vil også vurdere å senke terskelen ytterligere.

– Vi vil i ulveforvaltningen ha tett oppfølging og overvåke situasjonen fremover for å dokumentere skadepotensial innenfor prioriterte beiteområder, sier Helgesen.

Bakgrunn: Helgesen sier nei til ulvejakt

– Riktig og klok avgjørelse

– Dette var riktig og klok avgjørelse. Ulv er en del av norsk natur, og skal være det. Denne beslutningen viser at vi har et nasjonalt lovverk i naturmangfoldsloven som må følges, og at vi også må følge de internasjonale forpliktelsene i Bern-konvensjonen, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han legger til at beslutningen sikrer at ulv fortsatt er en del av norsk natur og også tar ansvar for den skandinaviske ulvestammen.

– Det er flott at miljøvernministeren har stått opp for den lille norske ulvebestanden og stanset det som kunne vært den mest omfattende jakten på ulv på lang tid, sier Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) presenterte den nye stortingsmeldingen om ulv fredag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) presenterte den nye stortingsmeldingen om ulv fredag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han peker på at jaktplanene har skapt store folkelige protester, og sier de er glade for at statsråden lytter.

– Det er en gledens dag for ulven. Det er bra Vidar Helgesen setter foten ned for ulvehaterne i Høyre og Arbeiderpartiet, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

WWF-leder Nina Jensen er storfornøyd med regjeringens beslutning.

– Vi har reddet våre ulver. Takk, Vidar Helgesen, for den beste julegaven noensinne, og for at du står opp for naturen, skriver Jensen på Twitter.

Stemmer: «Ulven - en del av Norge»

Les også: Skogeierne vil skyte ulv for å få opp elgbestanden

Misfornøyde

Både Norges Bondelag og Senterpartiet er svært misfornøyde med avgjørelsen.

– Vi reagerer med sjokk og vantro. Avgjørelsen fører i praksis til at ulveforliket på Stortinget er helt verdiløst. Her innfører regjeringen et nytt rovdyrregime der de folkevalgte ikke har muligheten til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha i Norge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Bondelaget hevder statsråden la fram en ulvemelding i vår der de juridiske vurderingene som ligger til grunn for dagens vedtak, ikke var redegjort for.

– Han har i praksis forledet Stortinget til å vedta et forlik som er ulovlig. Det er svært alvorlig, mener Bartnes.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener avgjørelsen viser forakt for dem som bor og driver med beitenæring i ulvesonen.

Han mener at Helgesen i praksis gjør Hedmark til et ulvereservat der ulv har prioritet foran lokalbefolkning og beitedrift.

– Regjeringen bruker som begrunnelse at det er for lite skadepotensial hos ulveflokkene i Hedmark, men grunnen til det er jo at nær sagt all beitedrift i Hedmark er lagt ned allerede på grunn av de store problemene med ulv, sier Vedum.

Les også: Elgjeger skjøt ulv i Froland

Ulv i Norge:

* Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand.

* Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

* Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5.

* Det ble vinteren 2015-2016 registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, mens ytterligere 25 ulver hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

* De regionale rovviltnemndene vedtok i høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som nå har redusert kvoten til 15 ulv.

(Kilder: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Rovdata og Rovviltportalen)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden