Helgesen sier nei til ulvejakt

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir ikke tillatelse til å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir ikke tillatelse til å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ulv i Norge:

* Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand.

* Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

* Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5.

* Det ble vinteren 2015-2016 registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, mens ytterligere 25 ulver hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

* De regionale rovviltnemndene vedtok i høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som nå har redusert kvoten til 15 ulv.

(Kilder: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Rovdata og Rovviltportalen)

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB tirsdag.

Departementet har derfor besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

– Det har vært veldig viktig for oss å få en full juridisk belysning av saken. Derfor ble fagvurderinger fra både Klima- og miljødepartementets og Landbruks- og matdepartementet oversendt lovavdelingen for vurdering, utdyper Helgesen.

Lovavdelingen fastslår at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad, for at felling av ulv skal kunne tillates. I denne saken har lovavdelingen konkludert med at lovens vilkår ikke er oppfylt. Et annet vilkår for felling er at formålet ikke kan oppnås på andre måter, som for eksempel ved inngjerding av beitedyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Reaksjon: Miljøjubel for regjeringens ulvemelding

Felling før beitesesong

Planleggingen før årets ulvejakt har vært omfattende. Tirsdag ble det kjent at departementet ikke gir tillatelse til å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Arkivfoto: Berit Keilen / NTB scanpix
Planleggingen før årets ulvejakt har vært omfattende. Tirsdag ble det kjent at departementet ikke gir tillatelse til å felle de fire ulveflokkene i Hedmark. Arkivfoto: Berit Keilen / NTB scanpix

– I rovdyrpolitikken har denne regjering senket terskelen for å ta ut rovvilt i forkant av beitesesongen i prioriterte beiteområder. Dette gjelder også for ulv der den utgjør et tilstrekkelig skadepotensial, forklarer Helgesen.

Regjeringen vil også vurdere å senke terskelen ytterligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vil i ulveforvaltningen ha tett oppfølging og overvåke situasjonen framover for å dokumentere skadepotensial innenfor prioriterte beiteområder. Det blir spesielt viktig fordi ulvebestanden har økt, og fordi vi må vurdere revirenes skadepotensial, forklarer Helgesen.

Les også: Skogeierne vil skyte ulv for å få opp elgbestanden

300 jegere forberedt

Forberedelsene før årets ulvejakt har vært omfattende. I Hedmark har nær 300 jegere planlagt ulvejakten på de fire ulveflokkene. Jakten skulle ha startet 2. januar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av de 15 ulvene, som det tidligere er gitt tillatelse til å felle, er det i Rendalen felt to av Statens naturoppsyn og en av kommunalt fellingslag. To er felt av vanlige lisensjegere i Froland og Stor-Elvdal, og en er tatt på påstått nødverge i Lierne. Det gjenstår derfor fortsatt ni ulver på den samlede kvoten utenfor sonen.

Les også:

Planene klare for ulvejakt i Hedmark

Rovviltnemnder opprettholder vedtak om ulvejakt