Hva blir Norges neste geirfugl?

Disse seks fugleartene er utrydningstruet i Norge. Kommer de til å forsvinne?
Disse seks fugleartene er utrydningstruet i Norge. Kommer de til å forsvinne?
Artikkelen fortsetter under annonsen

Geirfuglen ble utryddet på midten av 1800-tallet, og er et lysende eksempel på menneskelig grådighet og uforstand. Seks norske fuglearter står nå i fare for å lide samme skjebne.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
ALLEREDE UTRYDDET: Geirfuglen, en fugl i alkefamilien, er allerede utryddet fra jordens overflate. (Foto: Wikimedia Commons/John Gerrard Keulemans)
ALLEREDE UTRYDDET: Geirfuglen, en fugl i alkefamilien, er allerede utryddet fra jordens overflate. (Foto: Wikimedia Commons/John Gerrard Keulemans)

Geirfuglen var en fugl i alkefamilien som ble utryddet fra jordens overflate så seint som på midten av 1800-tallet. Bak utryddingen sto griske og grådige mennesker. Fuglen, som ikke kunne fly og derfor var et lett bytte, er blitt stående som symbol på menneskelig uforstand. Nå står seks «norske» fuglearter i fare for å lide samme skjebne.

Ifølge den nyeste norske rødlista for arter, som har vært gjeldende siden 18. november 2015, er det seks fuglearter som er i kategorien kritisk truet, og som derfor står i fare for å dø ut fra Norge. Artene det er snakk om er lomvi, dverggås, åkerrikse, hauksanger, hortulan og vierspurv. De fem første sto også oppført som kritisk truet ved forrige revisjon av rødlista, mens vierspurven har fått oppgradert status fra truet til kritisk truet.

Les også: Disse kommunene har fugler som våpen

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva blir neste art ut?

Det store spørsmålet er hvilken fugleart som følger etter geirfuglen på lista over

utryddede arter, som fremtidige generasjoner nordmenn kun kan stifte nærmere bekjentskap med på museer.

KRITISK TRUET: Dverggåsa er kritisk truet, men takket være innsats fra blant andre Norsk ornitologisk forening (NOF), er bestanden, som teller om lag 20 hekkende par i Norge, inne i en svak, positiv trend. (Foto: Wikimedia Commons/BS Thurner Hof)
KRITISK TRUET: Dverggåsa er kritisk truet, men takket være innsats fra blant andre Norsk ornitologisk forening (NOF), er bestanden, som teller om lag 20 hekkende par i Norge, inne i en svak, positiv trend. (Foto: Wikimedia Commons/BS Thurner Hof)

– Når det gjelder lomvi og åkerrikse, så ser vi en kraftig tilbakegang som ikke kan fortsette. Likevel er det realtivt sett fortsatt mange hekkepar igjen, så de artene kommer ikke til å forsvinne med det første. Dverggås, som det jobbes intenst med å bevare, viser en svak positiv trend. Nå er det om lag 20 hekkende par i Norge, så heller ikke den står i fare for å bli den første som forsvinner fra Norge, forteller fagsjef i Norsk ornitologisk forening (NOF), Ingar Jostein Øien.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Da ser det langt mørkere ut for spurvefuglene vierspurv, hortulan og hauksanger.

– I Norge tilhører disse artene en randpopulasjon, så bestandene har aldri vært særlig store. Når artene nå er i tilbakegang, er det typisk at de fuglene som tilhører randpopulasjonene, som altså befinner seg helt i ytterkanten av utbredelsesområdet, forsvinner først.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Derfor er enkelte livredde for fugler

Kritisk for flere sjøfuglarter

SJØFUGL SOM SLITER: Lomvi (t.v.) er en av sjøfuglartene som sliter på grunn av kollaps i næringstilgangen og oss tobeinte. (Foto: Wikimedia Commons/Per Harald Olsen)
SJØFUGL SOM SLITER: Lomvi (t.v.) er en av sjøfuglartene som sliter på grunn av kollaps i næringstilgangen og oss tobeinte. (Foto: Wikimedia Commons/Per Harald Olsen)

Selv om lomvien, som faktisk er i nær slekt med den utdødde geirfuglen, ikke står i fare for å forsvinne over natta, er det all grunn til å være bekymret for artens kraftige tilbakegang. Det samme gjelder krykkje, en måkefugl som også hekker i fuglefjell. Ifølge WWF er det flere grunner til at disse sjøfuglartene sliter. Når det gjelder lomvi, en av hobedrolleinnehaverne i NRKs sendinger fra «Fuglefjellet», er det flere og sammensatte årsaker til tilbakegangen.

Lomvi er helt avhengig av byttefiskarter som tobis. Når den viktigste næringen svikter, får det store konsekvenser for en art som kun legger ett egg i året. Av andre trusler er fiskegarn, som de dykkende fuglene kan sette seg fast i, oljesøl og andre menneskeskapte farer.

Bildemontasje i toppen: Lomvi (Per Harald Olsen), dverggås (BS Thurner Hof), åkerrikse (Johann Freidrich Naumann), hauksanger (Arthur Mikolajewski), vierspurv (Kjetil Hansen) og hortulan (Johann Friederich Naumann). Alle bildene er lisensiert under Wikimedia Commons.