Åpen for alle - alltid

Oljedirektoratet mener det finnes 38 millioner tonn kobber på havbunnen på norsk sokkel

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det finnes 38 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink på havbunnen på norsk sokkel. Det kommer fram i en ny ressursvurdering fra Oljedirektoratet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Oljedirektoratets (OD) ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel konkluderes det med at det er store tilstedeværende ressurser. For flere av metallene tilsvarer mineralressursene mange år med globalt forbruk, skriver direktoratet i en pressemelding.

Direktoratet opplyser at det blant annet finnes 38 millioner tonn kobber, 45 millioner tonn sink og 2.317 tonn gull.

– Omstillingen til lavutslippssamfunnet øker behovet for utvalgte grunnstoff. Disse grunnstoffene forekommer blant annet i avsetninger på havbunnen. Dette er viktige råstoff i energiomstillingen, og de er etterspurt av industrien, skriver direktoratet.

Mineralforekomster på havbunnen deles i tre typer: mangannoduler, manganskorper og sulfider. Alle de tre typene inneholder flere metaller, og de ligger på store dyp, hovedsakelig mellom 1.500 og 6.000 meter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Av metallene som finnes på havbunnen i utredningsområdet, står blant annet magnesium, niob, kobolt og sjeldne jordarter på EU-kommisjonens liste over kritiske mineraler. Kostbare, sjeldne jordarter som neodym og dysprosium er svært viktige for magneter i vindturbiner og elbil-motorer», sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyse og sameksistens.

Teknologiutvikling, sammen med mer og bedre data, vil etter hvert gi bedre forståelse av ressurspotensialet.

– Mengden utvinnbare ressurser avhenger av teknologi og økonomi. Det gjenstår å se om områdene åpnes og om utvinning kan være økonomisk lønnsomt, sier Dahle.

Fristen for å levere høringssvar på konsekvensutredningen (KU) om mineralvirksomhet på sokkelen gikk ut fredag.