Antibiotikarester i avløpsvann kan true folkehelsen

Svenske og indiske forskere har funnet kritisk høye nivåer av antibiotika i drikkevann i Pvisse deler av Kina. Bildet viser litt av landskapet utenfor Shenzhen by, sør i Kina (Foto: lzf/Shutterstock)
Svenske og indiske forskere har funnet kritisk høye nivåer av antibiotika i drikkevann i Pvisse deler av Kina. Bildet viser litt av landskapet utenfor Shenzhen by, sør i Kina (Foto: lzf/Shutterstock)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er så høye konsentrasjoner av antibiotika i drikkevann i områder av Asia at det kan gi resistens. – Også i Norge bør vi ha fokus på å rense avløpsvann for antibiotikaresistente bakterier, sier norsk ekspert.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakterier som blir resistente mot antibiotika er en global trussel. Det kan føre til at bakterieinfeksjoner hos dyr og mennesker ikke lenger kan behandles.

Vi kan få resistente bakterier i oss om vi havner på sykehus i visse land med mye antibiotikaresistens.

Men hva med drikkevannet?

Det kan også utgjøre en trussel, ifølge svenske forskere.

Store utslipp fra medisinfabrikk i India

Antibiotika kan komme ut i miljøet når medisinene produseres, brukes og kastes.

Rester av antibiotika i naturen, særlig i avløpsvann og drikkevann, kan bidra til oppblomstring og spredning av antibiotikaresistens.

– Svenske forskere var de første som publiserte noe om antibiotikarester i vann. De fant blant annet meget høy konsentrasjon av ciprofloxacin i avløpsvann fra en farmasøytisk fabrikk i India.

Det forteller professor Dag Berild ved UiO og OsloMet, ekspert på antibiotikaresistens, til forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina og India

Særlig i områder med høy produksjon og høyt forbruk av antibiotika kan antibiotikarester i avløpsvann og vannrenseanlegg bli kilder for utvikling av antibiotikaresistens.

– Dette innebærer en potensiell trussel mot menneskehelsen gjennom eksponering for ulike typer vann, inkludert drikkevann, sier forsker Nada Hanna ved Karolinska Institutet, i en omtale av en ny studie på KI.

Svenske forskere fra KI har sammen med indiske kolleger nå kartlagt hvor mye antibiotika i det er i drikkevann i Kina og India.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Der fins noen av verdens største produsenter av antibiotika. De er også blant de største konsumentene i verden.

Fant kritiske nivåer i overflatevann og grunnvann

De fant 95 ulike antibiotikapreparater i ulike vannkilder i stillehavsregionen og 22 i Sørøst-Asia.

Vaksiner erstattet antibiotika i laksenæring

I 1987 brukte oppdrettsnæringen nesten 50 tonn antibiotika årlig, men det ble produsert mye mindre fisk enn i dag. I 2016 var forbruket redusert til 201 kilo, viser tall fra Veterinærinstituttet. Mens bruken av antibiotika har stupt, er mengden laks blitt mangedoblet.

Fra å være en versting i bruk av antibiotika, er norsk oppdrettsindustri blitt et eksempel som andre næringer og land kan lære av.

(Kilde: Aftenposten)

Forskerne fant kritiske konsentrasjoner i avløpsvann, i innløp og utløp av vannrensingsanlegg og i vassdrag som tar imot renset vann. Verst var nivåene i avløpsvann og i innløp til vannrenseanlegg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var kritiske nivåer av antibiotikarester både i overflatevann, grunnvann og avfallsvann.

Konsentrasjonene gjør områdene til « hot spots» for utvikling av antibiotikaresistens, ifølge Dag Berild.

Laksenæringen kaster sin økoskygge fortsatt

– Artikkelen er relevant og bekrefter at antibiotikaresistens alltid må ses på helhetlig, skriver Berild i en e-post.

Resistens spres også i naturen og ikke bare mellom mennesker og dyr. Det må vi ta hensyn til, understreker han.

I Norge hadde laksenæringen et problem for noen tiår siden da det ble dumpet opptil 48 tonn ciproxinliknende antibiotika per år i laksemerdene. Det ligger nå på havets bunn og kaster fortsatt sin økoskygge fordi det ikke brytes ned, ifølge Berild.

Større fokus på reduksjon i avløp

– Disse funnene kan hjelpe beslutningstakere til å ha større fokus på reduksjon av antibiotika-forurensing av vann og avløp, mener professor Dag Berild. (Foto: UiO)
– Disse funnene kan hjelpe beslutningstakere til å ha større fokus på reduksjon av antibiotika-forurensing av vann og avløp, mener professor Dag Berild. (Foto: UiO)

Høyest nivåer fant forskerne for antibiotikumet ciprofloxacin i drikkevann i Kina og den vestre stillehavsregionen.

Forskerne kartla også ut hvor mye antibiotika-forurensning som sykehus, kommunale virksomheter, boenheter og produksjon av legemidler betydde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Disse funnene kan hjelpe beslutningstakere til et større fokus på reduksjon av antibiotika-forurensing av vann og avløp, skriver Dag Berild.

Den nye forskningen består av en systematisk oversikt over studier om temaet, som ble publisert mellom 2006 og 2019. I alt 218 studier fra vestlige stillehavsregion og 22 fra Sørøst-Asia var inkludert.

Referanse:

N. Hanna mf: Antibiotic concentrations and antibiotic resistance in acuatic environments of the WHO Western Pacific and South-East Asia regions: a systematic review and probabilistic environmental hazard assessment: The Lancet Planetary Health. 5. januar 2023.

Denne saken ble først publisert på Forskning.no.