Meny

PFU: ABC Nyheter har opptrådt kritikkverdig

Pressens faglige utvalg (PFU) har i dag behandlet klage fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen mot ABC Nyheter. Utvalget har vedtatt kritikk mot ABC Nyheter på ett punkt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder et debattinnlegg i ABC Nyheter, der en skribent tematiserte hva satire er og handler om. Samtidig argumenterte skribenten for at Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen ikke bedriver satire, slik Lysglimt Johansen påsto i et tidligere publisert innlegg som svar på en kronikk fra Ervin Kohn i Antirasistisk senter.

Klager er Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som mener ABC Nyheter har brutt god presseskikk fordi redaksjonen har nektet ham tilsvar. Slik klager ser det, er han utsatt for grove anklager og påstander om at han sprer «hat» og «voldsforherligelse».

ABC Nyheter avviser at klager har tilsvarsrett på det påklagede debattinnlegget. Slik ABC Nyheter ser det, debatterer skribenten begrepet satire, ikke klager som person. ABC Nyheter viser også til at bakgrunnen for publiseringen er klagers svarinnlegg til Kohn i Antirasistisk senter.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er et hovedprinsipp i journalistikken at de eller den som blir angrepet eller utsatt for sterke beskyldninger, skal få anledning til å ta til motmæle. Som det fremgår av punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), er det imidlertid kun ved sterke beskyldninger at man gis rett til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. PFU mener at det påklagede innlegget ikke inneholdt slike beskyldninger.

Spørsmålet er om innlegget likevel innebærer et angrep som utløste tilsvarsretten, muligheten for å svare i etterkant, jf. punkt 4.15 i VVP: «De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.»

Etter utvalgets mening må personer med sterke synspunkter, ikke minst politikere, akseptere både spisse formuleringer og harde angrep på meningsplass. Utvalget forstår imidlertid at klager ønsker å svare når skribenten hevder at det ikke er tvil om at utsagnene fra ham er rasistiske og voldsforherligende, at han tror på egne løgner, og driver et selvhøytidelig, pompøst korstog.

Slik utvalget ser det, må det påklagede innlegget kunne anses som del av en løpende debatt i lys av de forutgående publiseringene. Utvalget kan imidlertid ikke se at redaksjonen skulle kunne avvise klagers innlegg på dette grunnlaget. Selv om klager fikk ta til motmæle mot lignende angrep i et forutgående innlegg, mener utvalget at det påklagede innlegget inneholdt både sterke og nye angrep, dessuten fra en ny part, slik at klagers rett på tilsvar ble utløst, jf. VVP 4.15.

ABC Nyheter har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært