Spionsiktet russer kan ha samarbeidet med andre, mener lagmannsretten

Russiske Mikhail Botsjkarev (midt i bildet) på utsnitt av større gruppebilde tatt foran Stortinget under seminaret ECPRD 2018. Botsjkarev er varetektsfengslet siktet for spionasje. PST tror han samlet informasjon fra trådløse signaler eller nettverk under seminaret. Foto: Peter Mydske / Stortinget / NTB scanpix
Russiske Mikhail Botsjkarev (midt i bildet) på utsnitt av større gruppebilde tatt foran Stortinget under seminaret ECPRD 2018. Botsjkarev er varetektsfengslet siktet for spionasje. PST tror han samlet informasjon fra trådløse signaler eller nettverk under seminaret. Foto: Peter Mydske / Stortinget / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sannsynligheten for at spionsiktede Mikhail Botsjkarev (51) samarbeidet med andre, tilsier at han må sitte varetektsfengslet, slår Borgarting lagmannsrett fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Anken fra den spionsiktede russeren er blankt avvist av Borgarting lagmannsrett. Han blir dermed sittende i to ukers varetekt med brev- og besøkskontroll, siktet for etterretning mot statshemmeligheter.

Lagmannsretten legger stor vekt på at det er fare for at IT-medarbeideren fra det russiske parlamentet vil forsøke å påvirke flere identifiserte personer som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å avhøre.

– Lagmannsretten viser i den forbindelse til at det ikke er sannsynlig at siktede har handlet alene. Ved løslatelse vil siktede ha mulighet til å påvirke forklaringen til vitner eller andre mulige impliserte i saken, heter det i kjennelsen.

Datainnbrudd

Botsjkarev ble pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen fredag kveld etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som en «merkelig oppførsel».

Kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett bekrefter opplysninger om at russeren mistenkes for datainnbrudd på Stortinget:

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, heter det i kjennelsen.

Bytter ut utstyr

Stortinget har denne uken koblet ned en lang rekke printere som skal erstattes med nytt utstyr. NTB og NRK er også kjent med at flere stortingsrepresentanter har fått nytt kommunikasjonsutstyr fordi man frykter sporing eller innbruddsforsøk i mobiltelefoner og annet utstyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge flere medier skal mannen ha blitt observert i områder der det står flere printere, han skal ha vist uvanlig stor interesse for adgangskort og stilt flere spørsmål ved overvåkingskameraene i stortingsbygget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Handlinger og modus

Slike detaljer er ikke omtalt i lagmannsrettens kjennelse, men blir muligens indirekte omtalt:

– Lagmannsretten finner – i likhet med tingretten – at Botsjkarevs atferd og handlinger mens han deltok på ECPRD-konferansen på Stortinget, sammenholdt med opplysningene om aktivitetsnivå og modus for russisk etterretningsvirksomhet, tilsier at siktede har bedrevet etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, skriver dommerne som står bak avgjørelsen.

Lagmannsretten peker på at «selv om siktedes atferd og handlinger vurdert enkeltvis kan anses tilforlatelige eller forklarlige, tilsier en samlet vurdering at vilkåret om skjellig grunn til mistanke er oppfylt».

Diplomatisk garanti

I motsetning til fengslingskjennelsen fra tingretten, er det ingen begrensninger i adgangen til gjengi informasjon fra kjennelsen i lagmannsretten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Botsjkarev fengsles både på grunn av faren for at han skal forlate landet og for bevisforspillelse. Av kjennelsen kommer det fram at den russiske ambassaden har gitt en diplomatisk garanti «for at Mikhail Botsjkarev vil oppholde seg i ambassadens boliger, ikke forlater Norge og ikke unndrar seg straffeforfølgning hvis han løslates umiddelbart», men dette har altså ikke påvirket lagmannsrettens vurdering.

Vurdere ny anke

Russerens forsvarer, Bendik Falch-Kolsung, sier til Dagbladet at hans klient holder fast på sin tidligere forklaring. Sammen skal de to vurdere om avgjørelsen skal ankes videre til Høyesterett.

– Påstandene om at han ikke handlet alene, mener han er helt feilaktige. Årsaken er ganske enkelt at han har deltatt på et seminar som en helt vanlig deltaker, og at det ikke har skjedd noe straffbart, sier Falch-Kolsung.