Meny

33-åring dømt til ni og et halvt års fengsel for Bråten-drapet

Bare noen få meter fra porten inn til hjemmet sitt i Nordahl Bruns gate 22 ble Egil Tostrup Bråten funnet knivstukket ved 00.50-tiden en sommerdag i 2002. Bråten døde litt senere på Ullevål. Foto: Erik Johansen / NTB SCANPIX Foto: NTB scanpix
En 33 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni og et halvt års fengsel for knivdrapet på Egil Tostrup Bråten i Oslo sentrum i 2002.

I tingretten ble den tiltalte dømt til fengsel i ti og et halvt år, men han anket dommen. Fengselsstraffen lagmannsretten har kommet fram til, er altså ett år lavere. Mannen er i tillegg til forsettlig drap også kjent skyldig i forsøk på grovt ran.

– Ranshandlingen og drapet inngår i ett og samme hendelsesforløp og må vurderes i sammenheng. Den samlede handlemåten må etter lagmannsrettens syn karakteriseres som skremmende, hensynsløs og brutal. Lagmannsretten finner på denne bakgrunn at riktig straff er fengsel i tolv år, før det tas hensyn til eventuelle formildende og skjerpende omstendigheter, skriver lagdommer Eyvind Sivertsen i dommen.

– Bråten ble forlatt i hjelpeløs tilstand etter at han falt sammen som følge av knivstikket. Det må vektlegges i skjerpende retning, fastslår Sivertsen.

Lang tidsbruk

Selv om tiltalte har benektet både ransformål og drapsforsett, og at hans forklaringer for politiet og domstolene dels har hatt preg av bortforklaringer snarere enn erkjennelser, fastslår lagmannsretten at 33-åringen har gitt et reelt og viktig bidrag til at saken ble oppklart. Det taler for et fradrag i straffen på om lag 20 prosent, fastslår lagdommer Sivertsen.

Påtalemyndigheten mente den lange tiden det gikk før drapet ble oppklart, utvilsomt har vært en stor tilleggsbelastning for de etterlatte og mente dette tilsa skjerpet straff, særlig siden 33-åringen selv satt med nøkkelen til å få oppklart saken. Dette er imidlertid ikke lagmannsretten enig i.

– Som forsvareren har pekt på, må tilleggsbelastningen for de etterlatte som følge av tidsforløpet, kompenseres gjennom oppreisningserstatningen, ikke ved økt straff for den tiltalte, skriver Sivertsen.

33-åringen ble dømt til å betale til sammen 480.000 kroner i oppreisningserstatning til Bråtens etterlatte.

Drapsgåte i mange år

Drapet var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge. I 2016 førte nye analyser av DNA-spor til et gjennombrudd i den da 14 år gamle saken. DNA-sporet ble funnet på en knivslire på åstedet hvor 23 år gamle Bråten ble funnet drept med et 6,5 centimeter dypt knivstikk i brystet.

Sporet førte til at en nå 33 år gammel mann ble pågrepet i november samme år. Som følge av hans forklaring ble også en annen mann pågrepet dagen etter. De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da Bråten ble drept på vei hjem til sin bolig i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum.

Populært