Meny

Låneetterspørselen i Norge på stedet hvil

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Låneetterspørselen fra både husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i fjerde kvartal 2017, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i den kvartalsvise undersøkelsen , som ble publisert torsdag.

Etterspørselen etter lån fra husholdninger var om lag uendret i fjerde kvartal i fjor. Til sammenligning falt etterspørselen fra husholdningene noe i kvartalet før.

Også etterspørselen fra ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret i fjerde kvartal 2017.

Bankenes praksis overfor både husholdninger og foretak var uendret, men bankene har økt egenkapitalkravene til bedriftene noe, opplyser Norges Bank.

Heller ikke i nærmeste framtid ventes det store endringer.

– For 1. kvartal 2018 venter bankene små eller ingen endringer i etterspørsel, kredittpraksis, lånebetingelser, utlånsrenter og utlånsmarginer, heter det fra Norges Bank.

Det er nå ett år siden den nye boliglånsforskriften tråde i kraft. Den slo fast at kundens samlede gjeld ikke skal overstige fem ganger brutto årsinntekt. Videre ble kravet til egenkapital satt til 15 prosent for hele landet og 40 prosent ved lån til sekundærbolig i Oslo. I resten av landet forble kravet 15 prosent.

Den midlertidige boliglånsforskriften skal i utgangspunktet gjelde fram til sommeren 2018.

(©NTB)

Populært