Meny

Brussel løsner på grepet i momspolitikken

EUs medlemsland skal få større frihet til selv å bestemme hvor mye de vil kreve i moms. 

EU-kommisjonen foreslår nå vesentlige endringer i hvordan momspolitikken skal fungere.

De nye reglene skal gjøre hverdagen enklere for både medlemsland og bedrifter, lover EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

– Dette forslaget vil gi EU-land større frihet til å innføre redusert moms på bestemte varer og tjenester, sier han.

EU har i dag en standardsats på minst 15 prosent. I tillegg er det vedtatt et komplisert regelverk som lister opp varer og tjenester det er tillatt med lavere moms på.

Dette regelverket skal nå erstattes av en kortere liste som viser det motsatte, nemlig hvilke produkter det ikke er lov å kutte momsen på. Viktige eksempler er alkoholholdige drikkevarer, smarttelefoner, bensin, våpen og sigaretter.

Forslaget åpner opp for at medlemslandene kan plukke ut én gruppe av varer og tjenester der det innføres nullmoms. I tillegg skal det være tillatt med tre andre unntak der momsen settes lavere enn 15 prosent.

EUs momsregler er ikke omfattet av EØS-avtalen og gjelder derfor ikke i Norge.

(©NTB)

Populært