Meny

Gunn Merete Lodes drapsmann utvises fra Norge

Gunn Merete Lode (bildet) fra Jæren ble drept med kniv om natten 21. august 2001. Først fire år senere ble danske Kim Poulsen dømt til forvaring for drapet etter funn av DNA på offeret. Nå har Asker og Bærum tingrett avgjort at gjerningsmannen kan løslates fra fengsel og utvises fra Norge. Arkivfoto: Politiet / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Danske Kim Poulsen løslates 14 år etter at han ble dømt for drapet på Gunn Merete Lode i 2001. Forutsetningen er han reiser fra Norge og aldri returnerer.

Den danske mannen ble dømt til 18 års forvaring for drapet på den 32 år gamle kvinnen fra Nærbø i 2001, samt for overfall og voldtekt på to kvinner i Danmark. Drapet var lenge uoppklart, men den danske mannens DNA ble til slutt koblet til drapet. I 2005 ble Poulsen dømt til forvaring i 18 år, med en minstetid på ti år, av Gulating lagmannsrett.

Den 55 år gamle mannen har krevd seg løslatt fra forvaring to ganger tidligere, melder Stavanger Aftenblad. Nå har Asker og Bærum tingrett bestemt at den danske mannen kan løslates på prøve fra Ila fengsel- og forvaringsanstalt dersom han forlater Norge og aldri returnerer til landet.

– Poulsen har sonet i 14 år, og det kompliserer saken at det ikke kan foretas en gradvis tilbakeføring til samfunnet, slik det normalt gjøres ved en prøveløslatelse fra forvaring, skriver domstolen og peker på utvisningsvedtaket fra 2008.

Likevel konkluderer retten, under dissens, med at 55-åringen kan løslates.

– Det synes liten tvil om at han har et sterkt ønske om å leve et liv uten kriminalitet. Han vil ikke under noen omstendigheter tilbake til fengselet. Ut fra slik han fremstår er det grunn til å tro at han vil lykkes, og retten finner ikke at det lenger foreligger en slik reell og kvalifisert gjentakelsesfare som gir grunnlag for fortsatt forvaring, står det i dommen.

Poulsen har aldri erkjent drapet. Han har sagt at han var i kontakt med Gunn Merete Lode, men nekter for at det var han som drepte henne. Under løslatelsessaken ble han beskrevet av rettspsykiater Randi Rosenqvist til å ha en schizoid personlighetsforstyrrelse, som er en mildere lidelse enn hva hun tidligere har antatt. Hun pekte på at Poulsen virkelig kan ha fortrengt drapet.

(©NTB)

Populært