Meny

Ber PST etterforske lekkasje av hemmelig rapport

Forsvarsdepartementet og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ble 23. mars i år gjort kjent med at to dokumenter som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven §11, var lekket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Forsvarsdepartementet og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ble 23. mars i år gjort kjent med at to dokumenter som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven §11, var lekket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil finne ut hvem som lekket hemmelige dokumenter til Dagens Næringsliv.

Forsvarsdepartementet har bedt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforske et mulig straffbart forhold, skriver TV 2. Etter det TV 2 forstår, ble forholdet anmeldt til PST rett før påske.

24. mars i år offentliggjorde Dagens Næringsliv sammendraget av en sikkerhetsgradert rapport som viser hvordan politiet og Forsvaret har sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror.

– Selve lekkasjen er et brudd på lovbestemt taushetsplikt etter sikkerhetsloven. Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, opplyser departementsråd Arne Røksund via seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg til TV 2.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har tidligere avvist at det lå politiske motiver bak beslutningen om å unnta Riksrevisjonens beredskapsrapport fra offentlighet.

Populært