Island mener også Norge må lovfeste likelønn

Kommer en likelønnslov til å bli innført her? Island mener det burde det. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Kommer en likelønnslov til å bli innført her? Island mener det burde det. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
På kvinnedagen lovfestet Island likelønn. Radikalt, men et tiltak Norge burde kopiere, mener den islandske likestillingsministeren. 

–Dette er definitivt noe de nordiske landene kan bruke, sier likestillings- og sosialminister Thorsteinn Viglundsson til Dagsavisen. Han viser til at også kjønnskvotering måtte lovpålegges for at det skulle skje en endring.

–Jeg tror Norge har hatt samme opplevelse som oss. Det måtte en lov på plass for å få gjennomslag på området.

Ifølge SSB utgjør norske kvinners månedslønn 86 prosent av menns lønn, og lønnsgapet er størst blant heltidsansatte og dem med høyere utdanning.

Likelønnsstandarden som Island kunngjorde 8. mars, går ut på lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet. Fristen for å innfri loven er satt til 2022, og den gjelder alle arbeidsplasser i privat og offentlig sektor med over 25 ansatte.

(©NTB)

Populært