Meny

Anundsen enig i Riksrevisjonens kritikk

Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) er enig i Riksrevisjonens kritikk, men mener den generelle beredskapen aldri har vært bedre.

– Etter min oppfatning er det et svært godt samarbeid mellom politiet og Forsvaret, og etter mitt syn har det aldri vært bedre, sa Anundsen da han forklarte seg i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag ettermiddag.

Når det gjelder politiet la Anundsen til at det er helt uunngåelig at det oppstår avvik mellom forventningene og det politiet faktisk klarer å gjennomføre. Anundsen var dessuten krystallklar på at den generelle beredskapen er blitt mye bedre siden 2011.

– Det er intet grunnlag for å hevde at intet er bedre siden da. Det går ikke an å ta mer feil, leder, med respekt å melde, sa Anundsen direkte til komiteens leder Martin Kolberg (Ap).

– Men det vil alltid være rom for forbedring, og vi kommer aldri helt i mål, understreket han. – Beredskap handler også om å være beredt på det vi ikke kan forutse. Vi kan aldri bli perfekte selv om ambisjonen vår er å være perfekte.

– Veldig alvorlig

I sin rapport fra 2016 påpekte Riksrevisjonen at instruksen om bedre terrorsikring av blant annet offentlige bygg fra 1. januar 2011, ikke er blitt fulgt opp godt nok, og at politiet og Forsvaret, verken hver for seg eller sammen kan beskytte viktige objekter på en tilfredsstillende måte.

– Jeg er enig i Riksrevisjonens konklusjon på dette området, medgikk Anundsen og understreket samtidig at dette var hans konstitusjonelle ansvar i hans tid som statsråd.

Anundsen påpekte i høringen at departementet ikke var klar over at alt ikke var i orden før Riksrevisjonen påpekte alvorlige mangler i sin rapport. Det var også grunnen til at dette ikke ble grepet fatt i tidligere. At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.

Komitéleder Martin Kolberg er svært kritisk til at departementet ble feilinformert om den reelle situasjonen. Han er imidlertid tilfreds med at Anundsen bekrefter at Riksrevisjonens fremstilling er korrekt, og at den tidligere Frp-statsråden ikke bestrider fakta.

– Det vil jeg si er veldig oppklarende og befriende siden de to embetspersonene som ledet politiet og Forsvaret ikke har uttalt seg så klart. Det framkommer veldig tydelig av det Anundsen har sagt, at de ble feilinformert fra Politidirektoratet. Det er veldig alvorlig på et så alvorlig og følsomt område, konstaterte Kolberg.

Endrede vurderinger

Både Sps Per Olaf Lundteigen og Aps jette Christensen var tydelig misfornøyd med flere av Anundsens svar i høringen. SVs Bård Vegar Solhjell stilte spørsmål ved at Anundsen i Stortinget i mai 2015 beskrev arbeidet med objektsikring som gjennomført på "en svært god måte". I april 2016 skrev Anundsen til Stortinget at han var veldig godt fornøyd med arbeidet som var blitt utført. Ikke lenge etter kom altså Riksrevisjonen med sin kritiske rapport.

Anundsen framholdt at han hadde vist til regjeringens generelle arbeid med objektsikring, mens de senere ble klar over at sikringen av enkelte objekter likevel ikke var tilfredsstillende.

– Når det gjelder instruksen, så er det ganske enkelt. Vi trodde tilstanden var annerledes enn den var, sa Anundsen.

(©NTB)

Annonse
Populært