Stor snøskredfare i Rogaland

Kraftig snøfall og mye vind fører til stor snøskredfare i Rogaland tirsdag. Faregraden øker til fire på skalaen som går til fem.

Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber skiløpere og snøscooterkjørere om å holde seg unna alt skredterreng. Enkelte veistrekninger kan også være utsatt, opplyser direktoratet.

Skredfaren vil være størst i fjellet nordøst i Rogaland, der det vil komme mest snø. Store skred som løsner høyt til fjells, kan ifølge NVE ha lang rekkevidde og komme helt ned til fjorden/dalen.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden