Meny

Ekspertutvalg med kruttsterkt innlegg til debatt om familiepolitikken

Et ekspertutval leverte forslag til store endringer i barne- og familiepolitikken til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ekspertenes forslag om hvordan alle barn kan sikres en god oppvekst, møter motstand. Flere politikere vil holde på valgfrihet og like ytelser for alle.

– De sparer ikke på kruttet, sa barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) etter å ha mottatt forslagene fra utvalget som har sett på de offentlige ytelsene til barnefamilier.

Til sammen handler det om ytelser verdt 78 milliarder kroner. Utvalgets flertall foreslår å behovsprøve barnetrygden, som i dag utgjør 15 milliarder kroner på budsjettet. Trygden må økes og brukes på de familiene som trenger det mest. Resten av pengene bør gå til gratis barnehage, foreslår utvalget.

Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen er blitt en viktig felles institusjon i samfunnet, og at særlig barn med innvandrerbakgrunn har nytte av å gå der. Gratis barnehage vil senke terskelen og bidra til å få mødre ut i jobb.

Et mindretall i utvalget ønsker fortsatt barnetrygd til alle, og vil styrke ytelsen.

Horne ønsker valgfrihet

Forslag om å kutte kontantstøtten og dele foreldrepermisjonen etter fødsel likt mellom mor og far, er også politisk krutt. Horne vil ikke gi slipp på prinsippet om fleksible ordninger for foreldrene.

– Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid, sier hun om kontantstøtten.

Ellingsæter påpeker at det fins fleksibilitet i systemet.

– Dette er jo ikke obligatoriske ordninger, det er tilbud, sier hun, og viser til at foreldre godt kan ta lengre permisjon når barna er små, uten lønn.

Utvalgslederen medgir at det er et dilemma at gode ordninger for småbarnsfamilier generelt kan motvirke målet om at foreldrene, og da særlig mødre med innvandrerbakgrunn, kommer ut i arbeid, men sier at det må løses også gjennom for eksempel arbeidsmarkedspolitikken.

– Familiepolitikken kan ikke løse alle problemer. Barns velferd her og nå og på sikt er et viktig utgangspunkt for utvalget.

Økende andel fattige barn

Rundt ett av ti barn vokser opp i familier med lav inntekt, og andelen har økt de siste 20 årene. Barnefattigdom er et større problem i enkelte innvandrergrupper.

Utvalget mener målene med de offentlige ytelsene må være å sikre god oppvekst og like muligheter for barna. Likevel møter forslagene motstand i flere leire.

– Vårt standpunkt i dag er å beholde barnetrygden, men dette er en diskusjon vi må ta framover, sier familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til NTB.

Gratis barnehage er derimot et godt forslag, mener hun.

– Men det er et regnestykke som må gå opp for å få det til, påpeker hun.

KrF: Uaktuelt

Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold syns behovsprøving av barnetrygden er et dårlig forslag.

– Dette rammer helt vanlige familier. For KrF er det også helt uaktuelt å frata barnefamilien valgfriheten gjennom å fjerne kontantstøtten, sier Bekkevold.

Venstre er helt på linje med utvalget. På landsmøtet skal partiet behandle forslag tett opp til utvalgets: gratis barnehage og SFO, slutt på kontantstøtte og universell barnetrygd.

– For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning, sier programkomiteens nestleder Guri Melby.

Rødgrønn dragkamp?

SV vil kjempe for fortsatt barnetrygd for alle.

– Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.

Som Ap støtter han imidlertid forslaget om gratis barnehage og å fjerne kontantstøtten.

Senterpartiet vil på sin side kjempe for både kontantstøtten og universell barnetrygd.

– Dersom det blir en ordning for de aller fattigste, vil det miste den utjevnende effekten, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

Høyre vil diskutere familiepolitikk på sitt landsmøte i helgen, blant annet å erstatte barnetrygd for alle med gratis barnehage og SFO.

(©NTB)

Populært