SV strammer inn abortformuleringer i programforslag

Retten til selvbestemt abort "inntil 16. uke" er ute av Sosialistisk Venstrepartis nye utkast til partiprogram.

SVs Snorre Valen sier SVs abortstandpunkt står fast, og han ønsker at formuleringene som er tatt ut av programmet skal inn igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

SVs Snorre Valen sier SVs abortstandpunkt står fast, og han ønsker at formuleringene som er tatt ut av programmet skal inn igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Formuleringen fra 2013 om å gi «et offentlig tilbud om tidlig ultralyd», er også ute, skriver Vårt Land.

Kombinasjonen av så lang grense for selvbestemt abort og ja til tidlig ultralydtilbud skapte rystelser i SV for fire år siden, og åpnet for påstander om sorteringssamfunn fra kritikerne, skriver avisen. I 2012 sa SVs landsstyre ja til en offentlig ordning med tidlig ultralyd for alle gravide, samtidig som 16-ukers grensen besto. Mange i partiet ville den gang nøye seg med å forsvare dagens lov der grensen er 12 uker for selvbestemt abort.

– Dette er ikke noe politisk skifte, sier imidlertid SV-nestleder Snorre Valen, som har ledet arbeidet med SVs nye program.

Valen sier til Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt, og fordi saken er avgjort.

– Både i spørsmål om selvbestemt abort og ultralyd anser jeg dagens standpunkter som gjeldende. Jeg både tror og mener at dette må inn og gjøres tydelig i programmet i løpet av landsmøtet. Selv har jeg alltid vært tilhenger av dette, sier han.

I det nye utkastet heter det om selvbestemt abort: "Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt".

(©NTB)

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden