SV strammer inn abortformuleringer i programforslag

SVs Snorre Valen sier SVs abortstandpunkt står fast, og han ønsker at formuleringene som er tatt ut av programmet skal inn igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
SVs Snorre Valen sier SVs abortstandpunkt står fast, og han ønsker at formuleringene som er tatt ut av programmet skal inn igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Retten til selvbestemt abort "inntil 16. uke" er ute av Sosialistisk Venstrepartis nye utkast til partiprogram.

Formuleringen fra 2013 om å gi «et offentlig tilbud om tidlig ultralyd», er også ute, skriver Vårt Land.

Kombinasjonen av så lang grense for selvbestemt abort og ja til tidlig ultralydtilbud skapte rystelser i SV for fire år siden, og åpnet for påstander om sorteringssamfunn fra kritikerne, skriver avisen. I 2012 sa SVs landsstyre ja til en offentlig ordning med tidlig ultralyd for alle gravide, samtidig som 16-ukers grensen besto. Mange i partiet ville den gang nøye seg med å forsvare dagens lov der grensen er 12 uker for selvbestemt abort.

– Dette er ikke noe politisk skifte, sier imidlertid SV-nestleder Snorre Valen, som har ledet arbeidet med SVs nye program.

Valen sier til Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt, og fordi saken er avgjort.

– Både i spørsmål om selvbestemt abort og ultralyd anser jeg dagens standpunkter som gjeldende. Jeg både tror og mener at dette må inn og gjøres tydelig i programmet i løpet av landsmøtet. Selv har jeg alltid vært tilhenger av dette, sier han.

I det nye utkastet heter det om selvbestemt abort: "Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt".

(©NTB)

Annonse
Populært