ABC Nyheter avslørerAsyl-lege fikk millionavtale med politiet uten konkurranse

Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Asylsøkere som skal sendes hjem i luftegården til Utlendingsinternatet på Trandum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet hevder de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre anbudsutlysninger om legetjenestene på Trandum.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden 2005 har det private helsetjenestefirmaet «Legetjenester A/S» hatt ansvaret for helsetilbud ved Politiets utlendingsinternat på Trandum i Ullensaker kommune.

Før helgen ble det avslørt at daglig leder i firmaet og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, har ytret seg innvandringsfientlig på islamkritiske nettsider. Samtidig avgjør Fæhn om mennesker på Trandum er friske nok til å sendes ut av landet.

I 2009 ble det avdekket at firmaet medisinerte to irakere før uttransportering. De skal ha blitt holdt nede og dopet med sprøyter før de ble satt på flyet.

Les også: – Politiet vil kunne bli møtt med rettslige sanksjoner

Millionavtale uten konkurranse

I dag kan ABC Nyheter fortelle hvordan firmaet i 2005 fikk retten til å levere helsetjenester ved Trandum utenfor rammene av norsk lov. Det var aldri noen anbudskonkurranse, noe loven pålegger offentlige oppdragsgivere å gjøre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle offentlige anskaffelser med en verdi over 500.000 skal konkurranseutsettes av oppdragsgiver, ifølge regelverket for offentlig anskaffelser.

– Det var aldri en anbudskonkurranse i 2004. Da kommunen sendte ut en generell forespørsel om noen kunne tenke seg å hjelpe siden de ikke hadde lege, var vi tre som slo oss sammen og sa vi kunne hjelpe, sier daglig leder i «Legetjenester AS» og lege ved Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Etter det opprettet Fæhn sammen med Kristian Furuset og Torkil Rabbum firmaet «Legetjenester A/S» i 2005.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden den gang har firmaet fått inn flere millioner av politiet gjennom avtalen på Trandum.

I 2005 var inntekten til firmaet 650.000 kroner. Året etter var inntekten steget til 1.13 millioner kroner. I 2015 var inntekten på 1.42 millioner, mens det i 2014 var 1.54 millioner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utlendingsinternatet på Trandum er legeforetakets eneste oppdragsgiver.

Les også: Trandum-forhold klages inn for menneskerettighetsdomstolen

Politiet: Ikke kapasitet

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter overfor ABC Nyheter at en anbudsrunde aldri fant sted da Legetjenester A/S fikk retten til å levere legetjenester på Trandum.

Kommunikasjonsenheten svarer at de videreførte en avtale fra Oslo Politidistrikt i forbindelse med opprettelsen av PU i 2004. Denne ble oppsagt i februar/mars i 2005, ifølge PU.

– Det ble da inngått en legeavtale med Legetjenester AS, fra 1.3.05. Denne ble revidert i 2006, og gjort midlertidig. Intensjonen var at den skulle konkurranseutsettes så raskt som mulig, skriver avdelingsleder ved Trandum, Kristina Vee Lægreid, i e-post til ABC Nyheter.

Men det ble aldri noen anbudskonkurranse.

– PU hadde ikke kapasitet til anbudsutlysing, slik at denne ble ikke utlyst før i 2009/10. I denne runden innkom det ett tilbud, og det var fra Legetjenester A/S, skriver Vee Læggreid videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden den gang har politiet gjennomført enda en anbudsrunde, den fant sted i 2015. Der var Legetjenester A/S de eneste som meldte seg, og fikk en 4-årig kontrakt med PU.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Titalls asylbarn plukket opp av ukjente

Dobbel lojalitet

Sivilombudsmannen mener kontraktsforholdet og forholdet til politiet er blitt så nært at det svekker legenes faglige integritet og helsefaglige vurderinger.

En gjennomgang av tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen i 2015 viser hvordan Sivilombudsmannen uttrykker bekymring knyttet til dobbel lojalitet som behandler, sakkyndig og privat innleid.

«Politiets utlendingsenhet bør etablere en ordning som sikrer at helsetjenester gis av helsepersonell med faglig uavhengighet», skrev Sivilombudsmannen i sin besøksrapport på Trandum i 2015.

Med andre ord mener Sivilombudsmannen at dagens ordning ikke holder mål.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Slik er den nyeste modulen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Den har 90 celler og en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er stor risiko for at helsetjenestens manglende faglige uavhengighet på Trandum vil skade lege-pasient-forholdet og gå ut over pasientbehandlingen», skriver Sivilombudsmannen videre og fortsetter:

«Dette kan undergrave tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell og kan svekke helsetjenestens vurderinger.»

Sivilombudsmannen beskriver ordningen som «prinsipielt betenkelig» i sin besøksrapport fra 2015.

«Utfordringene forsterkes ytterligere av at legene, i tillegg til å ha behandlingsansvar, påtar seg oppgaver som sakkyndige, gjennom å utstede erklæringer om transportdyktighet.»

«Det fremstår som prinsipielt betenkelig at erklæringene utferdiges av leger med behandlingsansvar som har politiet som sin eneste oppdragsgiver.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frykter for legenes uavhengighet

Etter et felles besøk til Trandum i 2014 anbefalte Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg at Politiets utlendingsinternat inngikk en avtale med kommunen om nødvendige helsetjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg vurderer at organisering av helsetjenester, slik det var ved vårt besøk, er betenkelig og kan få betydning for legenes uavhengighet til internatet», skriver Psykologiforeningen i sin rapport fra november 2015.

Utvalget peker på rollekonflikten hvor legene skal gi medisinsk omsorg og ha tillit, samtidig som de skal vurdere om pasientene er i stand til å bli uttransportert. Dette skal utvalget ha tatt opp med Legetjenester A/S under besøket.

Ifølge Psykologforeningens representanter virket det ikke som dette var særlig reflektert over av legene, ifølge rapporten.

Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Psykolog Karl Eldar Evang er bekymret for at firmaets tilknytning til politiet går ut over de medisinske vurderingene. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

En av dem som var med på besøket på Trandum i juni 2014, var psykolog og styremedlem i Psykologiforeningens menneskerettighetsutvalg, Karl Eldar Evang.

Evang peker på to problematiske rollekonflikter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg oppfatter at helsetilbudet er en problematisk sammenblanding av forskjellige roller. En lege skal ivareta pasientene medisinsk, samtidig har de den sakkyndige rollen hvor de avgjør om de er klare for å uttransporteres. Det andre er at tjenesten har vært anbudsutsatt. Dermed er det en altfor tett relasjon mellom legene og oppdragsgiver. De kan ønske å fornye kontraktene sine, og man kan tenke seg situasjoner hvor en lege må si fra om medisinske forhold som ledelsen ved institusjonen synes er ubeleilig fordi de ønsker en rask utsendelse med fly, sier Evang til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Evang, som har arbeidet som psykolog for papirløse migranter i syv år, setter spørsmålstegn ved legenes uavhengighet til politiet.

– Det er problematisk om de blir for avhengig av institusjonen de betjener. Det er et altfor lite miljø, bestående av et lite legefirma som er involvert. Faren for å bli en del av institusjonen og bli sugd opp av kulturen er en kjent sosiologisk problemstilling. Jeg mener det er et så lite legemiljø, at de vil ha vanskeligheter for å bevare sin faglige integritet i forhold til en sterk institusjon. Menneskenes helse kan gå på bekostning av firmaets forpliktelser til Politiets utlendingsenhet som oppdragsgiver, sier Evang og konkluderer slik:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det faglige kommer i konflikt med deres bindinger med institusjonen. Kommer de for tett på institusjonen, får de vanskeligheter med å være helt uavhengige.

Han mener Ullensaker kommune bør ta over helsetjenestene på Trandum. Dette har ifølge tilsynsrapportene også vært et ønske fra Sivilombudsmannen.

Evang sier at han under besøket i 2014 snakket kort med flere i luftegården på internatet, de følte alle på at «helsetjenesten var avhengig av ledelsen på institusjonen de betjener».

Også Sivilombudsmannen rapporter om lav tillit. «Besøket avdekket lav tillit blant de internerte til helsehjelpen som ytes. Det er sannsynlig at den lave tilliten delvis er forårsaket av at de internertes rett til helsehjelp er begrenset. Spørsmålene knyttet til helsetjenestens faglige uavhengighet, kan imidlertid også være med på å svekke denne tilliten», skriver Sivilombudsmannen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fæhn: – Vi er ikke sakkyndige

–Vi er ikke sakskyndige, vi har ikke skrevet en eneste erklæring, sier daglig leder i «Legetjenester A/S» og lege på Trandum, Gunnar Fæhn, til ABC Nyheter.

Fæhn sier firmaet har sjekket det ut juridisk at det å utstede erklæringer om transportdyktighet ikke er en sakkyndig vurdering.

– Det er en behandlerlæring. Det har vi sjekket med juristene og det er klinkende klart. Det er mange som tar feil, også folk som burde visst bedre, sier Fæhn.

– Ser du utfordringer knyttet til å levere en behandling til de som er på Trandum, samtidig som dere leverer en tjeneste til PU?

– Jo, det skjønner jeg at kan problematiseres. Det er mulig å tro at vi ikke er helt nøytrale, det kan man mistenke oss for å være. Men vi får gjøre som vi vil, de respekterer oss.

Les også: Listhaug: – Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge

Artikkelen fortsetter under annonsen

PU vurderer endringer

I et tilsvar på tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen, innrømmer politiet at helsetjenestetilbudet kan føre til rolleblanding.

«PU er enig i at organiseringen av helsetjenesten på utlendingsinternatet kan føre til at helsepersonellets rolle fremstår som uklar for de innsatte, og at dette kan svekke tilliten til legene/sykepleierne. PU vil i tiden fremover se nærmere på muligheten for å løse dette innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i kriminalomsorgen», skrev PU i april i år.

Til ABC Nyheter sier avdelingsleder på internatet, Kristina Vee Lægreid, at politiet vurderinger endringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– På utlendingsinternatet jobber det per i dag to sykepleiere som er ansatt av Politiets utlendingsenhet, men de totale antallet sykepleiere vil i nær fremtid blir fire. I tillegg har vi tilknyttet oss en uavhengig legetjeneste. Politiets utlendingsenhet er imidlertid i dialog med Politidirektoratet om å få utredet muligheten for at helsetilbudet blir gitt innenfor den kommunale helsetjenesten, tilsvarende ordningen i Kriminalomsorgen, sier Lægreid til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Psykologiforeningens utvalg skriver i sin rapport at lederne ved internatet var oppmerksomme på helsepersonellets utforendre rolle.

«Under besøket bekreftet internatets ledelse at de var oppmerksomme på helsepersonellets utfordrende rolle, og det ble opplyst at man så på muligheter for å knytte seg til den kommunale helsetjenesten. En slik løsning vil kunne sikre den faglige uavhengigheten til personellet som skal utgjøre helsetjeneste for de internerte på Trandum.»

Les også: Sjefslegen på Trandum med innvandringsfiendtlige ytringer