Kommentar:

ABC Nyheter begrenser kommentarfeltet

Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

I natt avslutter ABC Nyheter den generelle adgangen til å kommentere på alt av artikler som publiseres i nettavisen. Men det betyr ikke at vi ikke lenger ønsker kontakt med våre lesere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra nå av blir det kun anledning til å kommentere på enkelte, forhåndsbestemte artikler.

Det er mange grunner til at vi nå velger denne veien. Til syvende og sist håper vi at dette skal være en styrke på mange områder:

Ytringsfriheten ved at flere som har relevante kommentarer deler dem.

Journalistikken ved at seriøse kommentarer bidrar til å styrke de temaene vi ønsker å fokusere på.

Demokratiet ved at flere faktisk deltar i saklige debatter

Du er viktig

Lesernes meninger har alltid vært viktig for mediene – fra de «gammeldagse» håndskrevne brevene som ble mer eller mindre ærbødig frankert og sendt til redaksjonen, til nåtidens hastige, elektroniske meldinger rett i kommentarfeltet.

Leserne har gjennom sin medvirkning gjort media og samfunn oppmerksom på maktmisbruk, mangler, feilslått politikk, skjevheter i samfunnet, andre politiske vinklinger av temaer enn det mediet har valgt og også korrigert journalistiske faktafeil.

Leserne har på denne måten drevet samfunnet og demokratiet framover i samspill med media.

Dette er også tilfellet med kommentarfeltene i nettavisene. Men det har skjedd mye mer i løpet av de 20 årene nettkommentarer som fenomen har eksistert: Kommentarfeltene er ofte preget av hat, utskjelling, fiendtlighet og personlige vendettaer – langt fra sakenes tema.

Det er ofte mere hatsk støy enn debatt.

Nyordet trolling har oppstått som beskrivelse av fenomenet. Mange er skremt vekk fra kommentarfeltene.

Når man må velge noe

Nettet har åpnet for en tilgjengelighet og et tempo som gjør det umulig med såkalt forhåndsmoderering – det som i gamle dager het at man leste gjennom leserbrevene og visste hva de handlet om før de ble publisert.

Nå kan man i beste fall lese det som allerede er publisert, men de færreste redaksjoner har kapasitet til det.

Man kan lage systemer hvor publikum rapporterer hverandre (flagger) og reagere på det. Det er tidkrevende å følge opp.

Eller man kan, som ABC Nyheter og mange andre medier gjør, leie profesjonell hjelp til å lese gjennom alt av kommentarer som leserne har publisert for å sjekke om det er i orden ut fra kommentarreglene og norsk lov. De håndterer også klager fra lesere som føler seg urettferdig slettet eller sperret for deltakelse.

I dag publiserer vi rundt 30 000 kommentarer fra leserne hver måned. Det er krevende og dyrt å håndtere mengden.

Og som de fleste kanskje har fått med seg, det er turbulens i medieøkonomien. For ABC Nyheter som er reklamefinansiert, men gratis for brukeren, spiller også det inn når vi skal gjøre våre prioriteringer.

Slik jobber vi

ABC Nyheters redaksjonelle modell går i korthet ut på å tilby en innholdsmessig blanding av egenproduksjon og innhold fra samarbeidspartnere, med NTBs nyhetsdekning som grunnstamme. Vi har også fått på plass et system som gjør at nyheter fra NTB publiseres automatisk hos oss i den tiden redaksjonen er ubemannet.

Til nå har alt dette redaksjonelle materialet – mellom 60 og 80 artikler hvert eneste døgn – automatisk vært åpent for kommentarer fra publikum uansett hvem som har skrevet artikkelen. Unntaksvis har vi stengt kommentarfeltet.

Det har skjedd i saker hvor temaet har vært av en slik art at vi ikke ønsket kommentarer, eller hvor vi erfaringsmessig vet at debatten vil spore av og bli hensiktsløs.

Det er ressurskrevende, både når det gjelder tid, bemanning og penger.

Det er dette vi nå gjør en endring på.

Fra nå av vil kommentarfeltet være lukket på det meste av artikler vi publiserer. Mest fordi vi ikke lenger kan bruke ressurser på å overvåke debatt på artikler andre har produsert, eller tilfeldige NTB-notiser.

Vi vil prioritere debatt på våre utvalgte egenproduserte saker eller spesielle temaer, der vi ønsker debatt, tilbakemeldinger og korrektiver.

Du er fortsatt velkommen til å kommentere disse sakene hos ABC Nyheter.

På den måten håper vi at leserne opplever en merverdi, at innholdet oppleves som kvalitativt bedre og at vi styrker vår egenart.

Debattreglene vil stort sett være som før.

Kommentarer som er publisert, vil fortsatt bli liggende åpent og tilgjengelig. Ingenting vil bli fjernet når vi nå stenger.

Har du kommentarer til denne beslutningen, har du ennå noen timer igjen til å si din mening i feltet under denne artikkelen.

Du kan også sende epost direkte til meg, tor.strand@abcnyheter.no eller til redaksjonen@abcnyheter.no

Personvernpolicy