Regjeringen vil gi færre flyktningstatus

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøker ankomstsenteret i Råde, mandag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøker ankomstsenteret i Råde, mandag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Innvandrere får ikke permanent opphold før etter fem år, ifølge regjeringens forslag. Nå skal det også bli vanskeligere å få flyktningstatus.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om asylforliket

* Alle partiene på Stortinget med unntak av SV og MDG samlet seg 19. november om et asylforlik som omfattet 18 innstrammingsforslag med en rekke underpunkter. Samtidig forpliktet partiene seg til å bli enige om en integreringsavtale, noe som skjedde 16. desember.

* Justis- og beredskapsdepartementet har nå konkretisert en rekke av innstrammingsforslagene i asylavtalen gjennom et 150 sider langt høringsbrev. I alt foreslås 40 større og mindre endringer i lov og forskrift.

* Blant hovedpunktene i asylavtalen er raskere returer, kutt i ytelser, nye midlertidige beskyttelsesformer, strengere regler for familiegjenforening, botidskrav for mottak av kontantstøtte og opprettelsen av egne omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland.

Tirsdag setter innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i gang arbeidet med å stramme inn reglene for å få permanent opphold i Norge.

Innvandringsministeren ønsker at færre skal få flyktningstatus, melder NR K. Ved å fjerne det utvidede flyktningbegrepet, som ble innført i 2008, ønsker Listhaug å endre en regel som gjør at personer får status som flyktning selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen.

– Begrepet har gjort at mange flere enn det som strengt tatt er nødvendig har fått status som flyktninger, sier Listhaug til kanalen.

Flyktningstatusen gjør at man har krav på en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad. Dette vil Listhaug ha en slutt på.

Les også: Listhaug klar med nye innstrammingstiltak

Fem år i Norge

Listhaug presenterer også et tiltak om langt strengere krav for å få permanent opphold i Norge, skriver VG.

Perioden for å få permanent opphold i Norge utvides fra tre til fem år. Det betyr at det vil ta mye lengre tid å få permanent opphold.

Departementet sender på høring et forslag om at det i tillegg skal innføres krav om norsk- og samfunnskunnskap, samt krav til selvforsørgelse i tre år før det gis permanent opphold.

– Vi ønsker å innføre nye krav for å få permanent opphold i Norge, fordi vi mener de som kommer til Norge og som vil bo her, må vise stor vilje til faktisk å integrere seg til det norske samfunnet. Vi mener det må få konsekvenser hvis folk ikke vil integrere seg, sier Listhaug til avisen.

De som ønsker permanent opphold, må også bestå en muntlig prøve i norsk.

Les også: Listhaug vil gjøre det lettere å avsløre utlendinger med falsk identitet

Bolig og beskyttelsesbehov

Den ferske innvandrings- og integreringsministeren vil i løpet av kort tid fremme en instruks hvor utlendingsmyndighetene blir instruert i å trekke tilbake oppholdstillatelsen dersom det blir fred eller forhold i hjemlandet som gjør at asylsøkere ikke lenger trenger beskyttelse.

Listhaug sier de også vil stille krav om at utlendingen skal skaffe seg bolig.

– Vi foreslår at utlendingen må ha skaffet seg arbeid eller er i utdannelse, samt bolig for å få permanent oppholdstillatelse, sier den nye innvandringsministeren.

Høringsfristen for forslagene er satt til seks uker. Fra regjeringens side er det en klar forventning om at Stortinget ferdigbehandler saken innen påske.

– Vil ramme svært mange

Generalsekretær i NOAS, Anne-Margit Austenå, sier til NRK at hun mener forslaget fra Listhaug er lite fornuftig og vil ramme svært mange.

– Jeg mener Listhaug heller bør fokusere på andre ting, som å få fortgang i behandlingen av asylsøknader. Slik situasjonen er nå, settes mange liv på vent, sier Austenå.

Personvernpolicy