Søk blant de som fikk hardest økonomisk straff i landssvikoppgjøret

 

Det var 814 personer som ble straffet særdeles hardt økonomisk for sitt landssvik. Nå kan du finne ut hvem de er ved å søke i vår database her.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter ble gjort oppmerksomme på at databasen inkluderte en mann som ble frikjent. Vi har valgt å fjerne lenken til databasen for publikum mens feilen rettes)

ABC Nyheter har gått gjennom Erstatningsdirektoratets papirkartotek, og kan nå presentere de 814 som fikk de tyngste økonomiske straffene for sitt samarbeid med nazi-okkupantene.

Disse betalte inn 137,5 millioner kroner (nesten tre milliarder i dagens pengeverdi) som straff.

Nederst i saken finner du hele databasen, og en forklaring på hvordan du selv kan gjøre søk.

Til sammen regner en med at mer enn 90.000 nordmenn ble etterforsket i årene etter frigjøringen i 1945.

Som eneste land i Europa gjorde man det straffbart å ha vært medlem av det nasjonale nazistpartiet. Det førte til at påtalemyndigheter og rettsvesen ble hardt belastet i etterkrigsårene.

Blant de som fikk de strengeste straffene var «bare» litt over halvparten (420) medlemmer av Nasjonal samling (NS).

I det frigjorte Norge gjorde man medlemmene i NS kollektivt ansvarlige for de ekstra utgiftene man mente Quisling-styret hadde påført landet. Derfor ble også enkeltmedlemmer straffet økonomisk, selv om de ikke hadde beriket seg unødig under okkupasjonen.

Leser du på pc? Søk blant de 814 som fikk de største økonomiske straffene i landssvikoppgjøret her.

Men surfer du på mobil?Da kan du søke i den mobiltilpassede versjonen av databasen over de med de hardeste økonomiske straffene i landssvikoppgjøret her.

ABC Nyheter har tidligere presentert de ti alvorligste enkeltsakene. De kan du lese om med utgangspunkt i denne siden: De ukjente landssvikerne

I Erstatningsdirektoratets papirer finnes det mer enn 70 bokser med kartotekkort. På baksiden av disse fremkommer det hvor store erstatningene, bøtene, inndragningene eller beslagene var.

ABC Nyheters redaktør: Derfor skal du vite hvem som ble dømt

Meldte seg inn i 1940

Det står også påført når de eventuelt ble medlemmer av NS. Kortene viser at bare 68 var medlemmer før det nazistiske overfallet på Norge 9. april 1940. 35 av dem allerede i partiets stiftelsesår, 1933.

Men akkurat disse datoene kan være beheftet med feil, for okkupantene krevde at NS skulle registrere sine medlemmer på nytt - og det kan derfor være slik at enkelte medlemmer først blir registrert på sin «nye» dato.

Hele 264 av NS-medlemmene (63 prosent) er registrert som medlemmer i okkupasjonsåret 1940.

I den søkbare databasen som ABC Nyheter nå gir alle muligheten til å studere, finner en bare de tyngste sakene.

For å være med her må den økonomiske straffen ha vært større enn 50.000 kroner, noe som i dagens pengeverdi utgjør om lag 1 million kroner.

I samtiden var dette en betydelig sum. Gjenomsnittlig lønn for en industriarbeider var 5.000 kroner, så summen utgjør altså ti slike årslønner.

Enkelte ble også idømt frihetstraff i form av tvangsarbeid eller fengsel, noe som det er umulig å sette en prislapp på.

NS-lederen Vidkun Quisling ble for eksempel ikke bare dømt til døden, han fikk også en økonomisk straff i millionklassen.

Den av NS-toppene som ble hardest straffet økonomisk, var Alf Larsen Whist som avsluttet krigen som Næringsminister i Quislings «regjering».

820 års fengsel

Av de som er i den søkbare databasen fikk 289 frihetsstraff i tillegg til den økonomiske, altså 35 prosent av utvalget. Til sammen ble de dømt til å sone mer enn 820 år i fengsel eller arbeidsleire.

Les også: EV 13 K, en norsk spion i kamp

De fleste sakene er registrert ved Oslo politikammer, også selv om enkelte personer har sin bopel annet steds i landet. Her ble 250 personer etterforsket og dømt (57,5 millioner kroner i straff). Det nest største distriktet er Sør-Trøndelag med 71 personer (9,8 millioner).

Blant de 814 alvorligste sakene, er det bare 43 som omhandler kvinner. Det sier en god del om datidens økonomiske strukturer.

Men en av dem har likevel havnet på oversikten over de ti alvorligste sakene: Hun mistet farsarven i nazi-oppgjøret

Databasen bygger altså på det som står registrert på Erstatningsdirektoratets kort.

Hvis de ikke har vært ajourført kan det forekomme feil, og at eventuelle korrigeringer i ulike domstoler eller avtaler mellom partene derfor ikke er ivaretatt.

Hvis du skulle oppdage feil, vennligst gi oss beskjed med dokumentasjon på det som skal være ukorrekt. Send helst epost til ola@ abcnyheter.no.

Slik søker du i databasen:

Leser du på pc?Søk blant de 814 som fikk de største økonomiske straffene i landssvikoppgjøret her.

Men surfer du på mobil?Da kan du søke i den mobiltilpassede versjonen av databasen over de med de hardeste økonomiske straffene i landssvikoppgjøret her.

Personvernpolicy