Riksrevisjonen: For dårlig kontroll av pass-søkere

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Politiet / NTB scanpix

Identitetskontroll av pass-søkere er for dårlig, konkluderer Riksrevisjonen, som frykter at kriminelle skal misbruke systemet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sin årsrapport finner Riksrevisjonen alvorlige svakheter ved måten pass blir utstedt på, og viser blant annet til at det er for dårlig identitetskontroll av pass-søkerne.

– Det er alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har etablert en sikker prosess for saksbehandling, produksjon og utstedelse av pass. Dette er et viktig ledd i å forebygge kriminalitet og terrorisme, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les også: Nav får refs for å svikte folk som står utenfor arbeidslivet

Vesentlige mangler

Prosessen for saksbehandling og utstedelse av biometriske pass har vesentlige mangler, ifølge Riksrevisjonen. Tilsvarende revisjoner i Belgia, Latvia, Litauen, Portugal og Sveits viser at Norge kommer dårligst ut.

Det er for dårlig identitetskontroll av pass-søkerne, saksbehandlere kan utstede pass alene – uten etterkontroll eller arbeidsdeling, og det er vesentlige mangler ved sikringen av informasjon i saksbehandlingssystemet og passregisteret, heter det i rapporten til Stortinget.

Alvorlig problem

– Falske pass og misbruk av ekte pass utgjør et alvorlig problem både internasjonalt og nasjonalt. I takt med at reise- og identitetsdokumenter er blitt stadig sikrere gjennom ny teknologi og sikkerhetsmekanismer, gjennomføres svindel i økende grad ved å utnytte svakheter i utstedelsesprosessen. For dårlig sikkerhet og kontroll ved utstedelse av pass øker risikoen for at pass utstedes til personer med falsk identitet.

Falske pass og misbruk av pass er også et sentralt verktøy ved menneskesmugling, menneskehandel, terrorisme og annen alvorlig kriminalitet, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen ser derfor alvorlig på at det ikke er etablert tilfredsstillende kontrollmekanismer.

Tiltak

Politidirektoratet (POD) skriver i en kommentar at de mener norske pass i utgangspunktet er godt sikret mot misbruk.

– Riksrevisjonens kritikk retter seg i hovedsak til manglende etterlevelse av krav til informasjonssikkerhet og internkontroll, manglende sporbarhet og etterkontroll av vurderinger. Vi har allerede iverksatt flere kortsiktige og langsiktige tiltak for å lukke de avvik som er påpekt, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Smedsrud sier samtlige politidistrikter er bedt om å foreta en kritisk gjennomgang av tilgangene til passregisteret, samt utarbeide lokale rutiner basert på en felles mal. Det skal også innføres en egen sertifiseringsordning for personell som skal behandle søknader om pass og nasjonalt ID-kort.

POD varsler samtidig at de tar sikte på å avvikle ordningen med forsendelse av pass som ordinær A-post.

Personvernpolicy