Politidirektoratet utvider ledergruppen

<p>– SKAL RENDYRKE ROLLEN: Vidar Refvik skal konsentrere seg om bare å være assisterende politidirektør. Store deler av hans nåværende ansvar, skal overtas av en ny direktør.<br></p>
– SKAL RENDYRKE ROLLEN: Vidar Refvik skal konsentrere seg om bare å være assisterende politidirektør. Store deler av hans nåværende ansvar, skal overtas av en ny direktør.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kritikk til tross: Politidirektoratet eser ytterligere ut på toppen. Nå søker de etter ny direktør som skal overta oppgavene til Vidar Refvik – som fortsetter som assisterende politidirektør.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nye direktøren for avdelingen «strategi, økonomi og virksomhetsstyring» vil lønnes omtrent som de øvrige toppene, det vil si med en lønn på rundt 1,2 millioner kroner , eller høyere «for særlig kvalifiserte søkere». Vedkommende vil inngå i PODs ledergruppe, som dermed vokser fra syv til åtte.

– Dette er ikke en ny stilling. Assisterende politidirektør Vidar Refvik har til nå vært assisterende politidirektør, samtidig som han også har vært avdelingsdirektør for avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring, opplyser POD i en e-post til ABC Nyheter, og utdyper:

– Vi skal nå ansette en egen avdelingsdirektør for nevnte avdeling på lik linje med de andre fire avdelingene. Refvik vil rendyrke sin rolle som assisterende politidirektør.

Nylig lyste Politidirektoratet ut en nyopprettet stilling som avdelingsdirektør for stab, som skal rapportere direkte til politidirektør Odd Reidar Humlegård – men ifølge POD nå ikke inngå i ledergruppen.

– Den nye stabsdirektøren skal ha ansvar for å tilrettelegge for god og effektiv etatsledelse gjennom forberedelser og oppfølging av beslutninger, uttalte HR-direktør Karin Aslaksen til ABC Nyheter da.

Les også: Marit Arnstad (Sp): – PODs oppgaver kan overtas av andre

Massiv kritikk

POD har fått massiv kritikk både internt i etaten og av politikere for å lide av voksesyken og å være for topptunge. Flere politimestre slo alarm om at de måtte si opp medarbeidere grunnet trange budsjetter. Da hadde POD holdt igjen 100 millioner fra distriktenes rammebudsjetter i 2015 for å vokse mer.

Ifølge politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo økte PODs budsjett med over 400 millioner kroner fra 2014 til 2015.

«Politidirektoratets arbeid med å ta et sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i politi-Norge (har) ført til en betydelig kostnadsøkning som i hvert fall på kort sikt har gått på bekostning av politidistriktene.», skriver Olafsen i boken «Politiledelse».

– Poenget er at vi skal ha folk på bakken. Vi skal ikke bare ha byråkrater, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i justiskomiteen i mars til ABC Nyheter.

Odd Reidar Humlegård sa da at POD hadde vært for små og ikke i stand til å styre og lede etaten. De vokste fordi de leder prosjekter som kommer hele politietaten til gode.

– Men vi har ingen ambisjoner om å bli større enn det vi er nå, sa Humlegård i mars.

Les mer: Professor hardt ut mot toppstyrt politi­by­rå­krati

Favoritt fra Politianalysen

Etter det ABC Nyheter kjenner til, er nåværende fagdirektør i POD, Frede Hermansen, et hett navn til stillingen. Hermansen ble i sin tid hentet fra Forsvaret inn i utvalget som klekket ut Politianalysen. Etterpå ble han ansatt i POD for å gjøre ordene til handling:

Hermansen skal «lede den strategiske planleggingen og implementeringen av endringene i politi- og lensmannsetaten. Enkelt sagt skal han ta oss fra Politianalysen og endringsprogrammet, lage en strategisk portefølje og bygge den "store kloke planen"», het det da.

Men også en av de overtallige politimestrene som følge av Nærpolitireformen kan være aktuelle. Når antallet politidistrikter krympes fra 27 til 12, må 15 av dagens politimestre omplasseres.

Avdelingsdirektørstillingen er på politimesternivå.

Les også: Krise i nærpolitiet: – Det er fryktelig stygt

Personvernpolicy