Viser til 22. juli-terroren: – Toppledere i politiet bør ha politifaglig bakgrunn

22. JULITERROREN: – Hendelser som brannen i Lærdal, de tragiske hendelsene 22. juli 2011 samt terrortrusselen og krevende etterforskninger som Monika-saken krever faglig kompetanse for at de riktige beslutninger fattes, og effektive faglige tiltak iverksettes og følges opp, sier politiforsker Rune Glomseth.
22. JULITERROREN: – Hendelser som brannen i Lærdal, de tragiske hendelsene 22. juli 2011 samt terrortrusselen og krevende etterforskninger som Monika-saken krever faglig kompetanse for at de riktige beslutninger fattes, og effektive faglige tiltak iverksettes og følges opp, sier politiforsker Rune Glomseth. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Politiforsker og lederutdanner Rune Glomseth mener en politimester må ha politierfaring for å ha troverdighet og legitimitet og gjøre gode, faglige vurderinger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er to krav politifolk stiller til sine politimestre for å betrakte dem som gode ledere: Det ryktet de har som gode ledere og troverdige mennesker. Og at de kan vise gjennom sin CV at de har erfaring i etaten, sier Rune Glomseth til ABC Nyheter, og utdyper:

– Det handler om både intern og ekstern legitimitet og troverdighet. Jeg pleier å si: Det er helt utenkelig at en biskop ikke har teologisk embetseksamen og praksis som prest. Eller at en general ikke har befalsskole, krigsskole og har vært soldat. Det er noe med å ha den faglige ballasten, den må til for å ha god ledelse.

Mandag skrev ABC Nyheter at Politidirektoratet i utlysningsteksten til de ti ledige politimesterstillingene ikke krever politierfaring. Derimot er det et absolutt krav at de kommende sjefene har mastergrad – fortrinnsvis i jus eller rettsvitenskap.

Det har vakt sterke reaksjoner internt i etaten. Blant annet ekskluderer formalkravene en som anses som en av Norges mest suksessrike og erfarne nåværende politimestre: Arne Jørgen Olafsen i Follo (se egen sak). Selv om han har mer enn ti års erfaring som politimester, og kan vise til en svært vellykket omstilling av eget distrikt, mangler han mastergrad.

Bakgrunn: Kan vrakes som politi­mes­ter fordi han mangler mas­ter­grad

Politilederrollen er unik

Rune Glomseth er ansvarlig for en av lederutdanningene på Politihøgskolen, og har en lang og variert bakgrunn i politiet og i Justisdepartementet. De siste årene har han undervist, forsket og publisert bøker og artikler innenfor organisasjon og ledelse i politiet. Nå er han aktuell med boken «Politiledelse» sammen med professor Stig O. Johannessen.

MÅ HA POLITIERFARING: – Politiet er det eneste sivile maktapparatet som handler på vegne av befolkningen. Det krever modenhet av toppledelsen, og modenheten får man ikke annet enn gjennom erfaring, sier Rune Glomseth. Foto: PF
MÅ HA POLITIERFARING: – Politiet er det eneste sivile maktapparatet som handler på vegne av befolkningen. Det krever modenhet av toppledelsen, og modenheten får man ikke annet enn gjennom erfaring, sier Rune Glomseth. Foto: PF

Glomseth reagerer på formalkravene og utlysningsteksten. Han sier det å være leder av et politidistrikt skiller seg fra andre lederjobber. Derfor kan man ikke sette en hvilken som helst inn i jobben – selv om de har en akademisk grad og erfaring fra ledelse i andre organisasjoner. En politimester forvalter stor makt.

– Politiet er det eneste sivile maktapparatet som handler på vegne av befolkningen. Det krever modenhet av toppledelsen, og modenheten får man ikke annet enn gjennom erfaring. Det forventes at politifolk i ytterste fall skal sette liv til for å beskytte andres liv og eiendom. Dette krever ledere som forstår hva dette innebærer. Politiet er en sentral institusjon for å beskytte demokratiet og ivareta rettssikkerheten. Det krever kunnskap og erfaring for å gestalte en slik lederrolle, sier Rune Glomseth, og utdyper:

– Det handler om å utføre god og effektiv ledelse i ulike situasjoner som kjennetegner politiet. Dette er daglig drift, utvikling, strategisk tilpasning - endring og reform - og akutte operative situasjoner og kriser. Å lede politioperasjoner fra toppen om det gjelder etterforskning av omfattende og krevende saker, eller såkalt operativt politiarbeid krever god faglig innsikt, understreker Glomseth.

Bakgrunn: POD: – Nye politimestre trenger ikke å ha politierfaring

Stillingstekst endret av embetsverket

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sa til ABC Nyheter mandag at mastergrad er et absolutt krav for de nye politimestrene. De har understreket at denne fortrinnsvis bør være i jus eller rettsvitenskap, fordi en politimester er leder av lokal påtalemyndighet.

STILLINGSANNONSEN: – Som det fremgår av utlysningsteksten, er mastergrad satt som krav for de nye politimesterstillingene, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik mandag.
STILLINGSANNONSEN: – Som det fremgår av utlysningsteksten, er mastergrad satt som krav for de nye politimesterstillingene, sa assisterende politidirektør Vidar Refvik mandag.

Kravet er etter det ABC Nyheter kjenner til påført av embetsverket etter at utlysningsteksten var godkjent av fagforeningene, og har vekket sterke reaksjoner i etaten – ikke minst i Politiets Fellesforbund:

– PF og jeg er misfornøyde med den delen av teksten som går på juridikum. Den er med på å ekskludere potensielle gode søkere. Det er det siste norsk politi trenger, sier PF-leder Sigve Bolstad til ABC Nyheter.

Rune Glomseth sier:

– Juss er ingen lederutdanning. Juss er spilleregler for atferd mellom mennesker og en metode for å sammenfatte og vurdere fakta. Juss har ingenting om organisasjon, ulike prosesser i organisasjoner, samhandling mellom mennesker, beslutninger. Alt det du ser i innholdsfortegnelsen i lederbøker, har ikke juss.

Les også: – Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

England: Politimestre går gradene

Politiforskeren sier det er pussig at man ikke ser behovet for det politifaglige på toppen av norsk politi.

– Jeg mener at toppledere i politiet ideelt sett bør ha politifaglig bakgrunn, samt en master i juss og en master i ledelse. En jurist med bakgrunn fra næringslivet vil ikke kjenne kulturen og arbeidsprosesser. Hun vil heller ikke kjenne arbeidsmetoder eller kulturen. Det er forskningsmessig belegg for å hevde at hvis man ikke har hatt skoene på, vil du få store interne legitimitetsproblemer. Spesielt i forhold til endringer, understreker Rune Glomseth.

Han viser til erfaringer fra England.

– Der er det slik at de aller fleste politimestre er folk som er utdannet polititjenestemenn, har gått gradene og som har fylt på med utdanning. Skal man ha troverdighet og legitimitet og gjøre gode faglige vurderinger, så må man ha den faglige bakgrunnen, sier Glomseth.

Han er skeptisk til å hente inn en fra næringslivet eller en ideell organisasjon, selv om de har erfaring i «kriseledelse», «virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedring ved hjelp av ny teknologi» og «gjennomført lederutdanning/lederutvikling», som Politidirektoratet ønsker seg. Grunnen er at de ikke vil kjenne politikulturen.

– Vedkommende kan sikkert lære seg politiet, kulturen, prosessene og arbeidsmetodene og få det til etter hvert. Men i den sterke politikulturen vil det være et minus. Det vil spesielt være krevende nå i reformtider, fordi å lykkes med å endre politiet, vil handle mest om å arbeide med og utvikle kulturen, sier Glomseth, og understreker:

– Hendelser som brannen i Lærdal, de tragiske hendelsene 22. juli 2011 samt terrortrusselen og krevende etterforskninger som Monika-saken krever faglig kompetanse for at de riktige beslutninger fattes, og effektive faglige tiltak iverksettes og følges opp, sier Rune Glomseth.

Les også: Gjørv tok politiet i skole på nytt

Regjeringen: – Trenger ikke politierfaring

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad, som nylig kritiserte Politidirektoratet og ønsker en debatt om deres fremtid i Stortinget, mener at ingen av kravene bør være absolutte:

– Jeg ser nok at det kan være mulighet for å være en god leder selv om man ikke har master i rettsvitenskap. Men jeg mener at du må heller ikke ha politierfaring, for i likhet med at master utelukker gode kandidater, vil krav om politierfaring også utelukke gode kandidater, sier Marit Arnstad til ABC Nyheter, og understreker:

– Ingen av kravene bør være absolutte. Det må handle om bredde. Det må handle om å vurdere flest mulig gode kandidater.

Høyres Hårek Elvenes, som sitter i justiskomiteen, er langt på vei enig med Rune Glomseth:

– En politimester bør selvsagt ha politierfaring. «Man utnevner ikke generaler i Forsvaret som er sivilister», sier Elvenes.

Regjeringen står på at politierfaring ikke er viktig. De støtter utlysningsteksten, som etter det ABC Nyheter kjenner til, ble endret av Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet like før den ble offentliggjort:

− For oss er det svært viktig å understreke betydningen av at ledelse i seg selv er en viktig kompetanse, og at dette må vektlegges i ansettelsesprosessen. Jeg mener utlysningsteksten ivaretar dette. Vi er opptatt av at de nye politimesterne er gode ledere, som behersker ledelse på alle områder i distriktets portefølje. Dette ekskluderer ikke jurister, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet (Frp) i en epost til ABC Nyheter.

Les også: Marit Arnstad (Sp: – PODs oppgaver kan overtas av andre.