Kan vrakes som politimester fordi han mangler mastergrad

<p>FIKK ROS, IKKE PENGER: Daværende justisminister Knut Storberget (i midten) og politidirektør Ingelin Killengreen (tv) var stolte da de foretok den offisielle åpningen av nye Follo politidistrikt på Sørmarka. Politimester i Follo Arne Jørgen Olafsen til høyre brukte 23 millioner av driftsbudsjettet på dette.<br></p>
FIKK ROS, IKKE PENGER: Daværende justisminister Knut Storberget (i midten) og politidirektør Ingelin Killengreen (tv) var stolte da de foretok den offisielle åpningen av nye Follo politidistrikt på Sørmarka. Politimester i Follo Arne Jørgen Olafsen til høyre brukte 23 millioner av driftsbudsjettet på dette.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dokumentert suksess i eget distrikt og 10 års erfaring som politimester til tross: Arne Jørgen Olafsen i Follo innfrir ikke formalkravene fra Politidirektoratet for å fortsette i stillingen. Han mangler mastergrad.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til gjengjeld anses han av mange som en av Norges aller dyktigste politimestre, som blant annet har gjennomført omstillingsprosesser i sitt eget distrikt med stort hell – og som følge av dette har klart å levere på det som er politiets hovedoppgaver: Beredskap, etterforskning og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Men han er altså politimester - ikke politimaster.

– Jeg har merket meg at det er en del formalkrav. Jeg har ingen mastergrad. Men i all beskjedenhet føler jeg at jeg oppfyller en del av de andre. Det skal godt gjøres å finne en som innfrir alle kvalifikasjonene, sier politimester Arne Jørgen Olafsen til ABC Nyheter.

Utfordringene og erfaringene sine fra omstillingsprosessen skriver han svært åpenhjertig om i den kommende boken «Politiledelse», der blant annet Politidirektoratet og politikere får passene sine påskrevet i kapittelet «Follo – fremtidens politi».

Politiforsker reagerer: Viser til 22. juli-terroren: – Topp­le­dere i politiet bør ha politi­fag­lig bakgrunn

– Upopulære vedtak fattes før høytider

«Politidirektoratets arbeid med å ta et sterkere ansvar for samordning, effektivisering og mer enhetlige løsninger i politi-Norge (har) ført til en betydelig kostnadsøkning som i hvert fall på kort sikt har gått på bekostning av politidistriktene. Politidirektoratets budsjett økte med over 400 millioner kroner bare fra 2014 til 2015», skriver han om POD.

Mens han om en beslutning tatt av Ap/SV/Sp-regjeringen i statsråd i 2009 om hvordan hans eget distrikt skulle deles opp geografisk fikk så å si null oppmerksomhet i mediene, skriver:

«I ettertid har jeg hatt en viss interesse av å se sammenhengen mellom såkalte upopulære politiske avgjørelser og tidspunktet de tas på. At siste statsråd før høytider, ferier og store arrangementerer er overrepresentert, er ingen overdrivelse».

Bakgrunn: POD: – Nye politimestre trenger ikke å ha politierfaring

Ekstreme krav til samhandling

I 2007 begynte Arne Jørgen Olafsen i Follo etter å ha vært politimester i Politiets Utlendingsenhet i to år. Både han og medarbeiderne så behov for endring og utvikling – og iverksatte en omstillingsprosess som endte med å ta seks år. Follo var ett av to politidistrikter som inngikk i et regjerings-initiert prøveprosjekt POD iverksatte. Det krevde ifølge ham «ekstreme krav til samhandling og enighet». I Follo skulle 13 politistasjoner bli til to – i tillegg skulle antallet lensmannskontor krympes.

POLITIMESTER - IKKE MASTER: Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt forteller åpenhjertig om den krevende omstillingsprosessen i distriktet, og utfordringene med Politidirektoratet og politikere. Foto: Mimsy Møller / Samfoto Dagsavisen
POLITIMESTER - IKKE MASTER: Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt forteller åpenhjertig om den krevende omstillingsprosessen i distriktet, og utfordringene med Politidirektoratet og politikere. Foto: Mimsy Møller / Samfoto Dagsavisen

Olafsen beskriver inngående hvordan han bedrev sjongleringskunst for både å tilfredsstille politiske miljøer og egen etat – og evnet å innfri vedtaket i statsråd om samlokalisering, som kostet 23 millioner kroner, uten at distriktet fikk bevilget så mye som en krone ekstra.

«I et allerede presset politidistriktsbudsjett var det ingen andre måter å finansiere dette på enn ved en – i politisammenheng – radikal nedbemanning og kutt i investering og driftsutgifter. Antall polititjenestemenn ved Follo politidistrikt ble i perioden redusert med mer enn ti prosent, og etterforskningen måtte ta den desidert største belastningen. Det nasjonale mål om to polititjenestemenn per 1000 innbygger innen år 2020 er godt kjent. I Follo var det i en periode under det halve. Bilparken var den eldste i landet, men heldigvis sørget svært kompetente medarbeidere i en sentralisert biladministrasjon for at de ble vedlikeholdt og var i forsvarlig stand.»

Les også: Politimester: – POD ba meg tie i Stortingets kontrollhøring om 22. juli

Resultat: Flere patruljer og bedre beredskap

Men kutt til tross: Olafsen kunne vise til bedre resultater enn tidligere på det som ble målt av tjenester. Han mer enn antyder at resultatet hadde vært enda bedre dersom POD hadde avsatt penger til den politisk vedtatte samlokaliseringen til 23 millioner kroner de var pålagt, i stedet for at han måtte ta det av Follos driftsbudsjett. POD vendte imidlertid det døve øret til de gangen han tok det opp.

Politimester Olafsen kommenterer det slik:

«Fortsatt går alvorlig straffesaker for domstolene, der politiet kritiseres for såkalt sommel, og der domfelte får strafferabatt på grunn av tidsbruken hos politiet».

Men Olafsen slår også fast at omstillingen bar frukter. Notater og foredrag fra før 22. julikommisjones rapport ble presentert i august 2012, dokumenterer følgende:

«Omorganiseringen førte til flere operative patruljer, bedre beredskap, og at publikum i større grad enn ved den kommunale organiseringen fikk politihjelp ved behov.»

Men det gikk ikke smertefritt for seg. Med utgangspunkt i konklusjonene i Gjørv-rapporten, som Olafsen mener langt på vei har fått definisjonsmakten over hvordan situasjonen har vært i norsk politi og ikke minst hvorfor, skriver han om oppstarten:

«Omstillingen og utviklingen av Follo politidistrikt utfordret Politidirektoratet, Justisdepartementet og politiske myndigheter på mange av de områdene som kommisjonsrapporten beskrev, blant annet ledelse, samhandling og holdninger».

Les også: Krise i nærpolitiet: – Det er fryktelig stygt

Søker kanskje

Politimesteren mener terrorhandlingene 22. juli 2011 og den påfølgende kommisjonsrapporten representerer et paradigmeskifte i norsk politi.

POD ble betraktelig styrket både bemanningsmessig og økonomisk, og spilte etter hvert en tydeligere rolle i styring av hele etaten. Distriktene har fått mindre handlingsrom.

– Mine ambisjoner har vært å drive og utvikle distriktet best mulig. Jeg mener at Follo har levert innen beredskap, forebyggende politiarbeid og etterforskning både i kriser, omstilling og til hverdags.

– Med små budsjetter?

– Det er opp til øynene som ser å vurdere. Måler man bevilgning til oss per innbygger er det nest lavest i landet med rundt 1400 kroner per innbygger i året. Bare Sunnmøre har lavere.

Mens Follos nabodistrikt Østfold, som han eventuelt også vil lede dersom han søker og får politimesterjobben, har omlag 1900 kroner per innbygger.

Arne Jørgen Olafsen har ennå ikke bestemt seg for om han søker politimesterstillingen – selv om han ifølge for eksempel fagbladet Politiforum bør være soleklar favoritt til å lede det nye sammenslåtte distriktet Øst, som vil bestå av Romerike, Follo og Østfold.

– Det kan fort ende med at jeg søker. Så får vi se om 10 år med den praksisen jeg har hatt står seg i forhold til det som kreves av studiepoeng, sier Olafsen.

Les også: Tajik: – Jeg ønsker meg flere som politimester Torbjørn Aas

– Meningsløst å ekskludere Olafsen

Politiforsker Rune Glomseth, som er ansvarlig for en av lederutdanningene ved Politihøgskolen, mener det vil være uklokt av Politidirektoratet å utelukke søkere som Olafsen, og for eksempel erstatte ham med en leder fra Vegvesenet som har formalkompetansen i orden.

–Det vil være meningsløst å sette et absolutt krav til de nye politimesterstillingene slik at en dyktig og erfaren politiledere som Arne Jørgen Olafsen utelukkes fra å søke og bli vurdert som en reell kandidat. Han har vist resultater, han er anerkjent og har ledet en endring på klok og forbilledlig måte, sier Rune Glomseth

ABC Nyheter har spurt Politidirektoratet om Arne Jørgen Olafsen er uaktuell som ny politimester fordi han ikke har mastergrad – som assisterende politidirektør Vidar Refvik mandag uttalte var et absolutt krav. Til det svarer de:

– Politidirektoratet finner det ikke riktig å kommentere enkeltnavn i forbindelse med utlysningen av politimesterstillinger.

Personvernpolicy