Avdekket 40 sikkerhetsavvik hos Jernbaneverket

<p>Tog fra Ofotbanen på Narvik stasjon hvor DSB fant flere alvorlige avvik.</p>
Tog fra Ofotbanen på Narvik stasjon hvor DSB fant flere alvorlige avvik. Foto: Vidar Knai / NTB scanpix

Det er avdekket alvorlige systemfeil ved Jernbaneverkets anlegg. – De aller fleste avvikene er alvorlige, sier Arild Hammer som er regionsjef hos tilsynsmyndighetene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en drøy måned har Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap (DSB) kontrollert en lang rekke elektriske anlegg hos Jernbaneverket (JBV).

Resultatet er at man har avdekket mer enn 40 avvik fra eksisterende lover.

Ved et anlegg var nettinggjerdet som skulle holde folk ute fra høyspentinstallasjonen, kjørt i stykker. Illustrasjonbilde. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix
Ved et anlegg var nettinggjerdet som skulle holde folk ute fra høyspentinstallasjonen, kjørt i stykker. Illustrasjonbilde. Foto: Knut Fjeldstad / NTB scanpix

– De aller fleste avvikene er alvorlige og kunne fått konsekvenser, sier regionsjef Arild Hammer i DSB, til ABC Nyheter.

Jernbaneverket har nå fått frist til 30. september til å fortelle hvordan og når feilene skal være rettet opp.

– Flere avvik er allerede rettet opp, sier Jens Melsom som er seniorrådgiver i Jernbaneverket.

Han fulgte selv årets uvanlige omfattende tilsyn ved JBVs el-anlegg.

Melsom påpeker at de har halvert antallet avvik fra fjorårets rapport, og at ambisjonen er å forbedre seg ytterligere neste år:

– Mye av dette er slurv. Vi må klare å halvere antallet også til neste år, sier han til ABC Nyheter.

Rettes øyeblikkelig

Blant de feil som er avdekket, er alt fra svikt i merkingen av el-installasjoner til at gjerder som skal holde allmennheten borte fra høyspentledninger, er borte.

– Når det mangler et nettinggjerde, så kan unger og andre komme inn på et anlegg med høyspent. Det er en sak som må rettes øyeblikkelig, sier DSBs regionsjef.

– Vi rettet dette opp to dager etter at det ble påpekt, sier JBVs Jens Melsom om dette potensielt farlige tilfellet.

– Avvikene er alvorlige, påpeker Arild Hammer som er regionsjef og ansvarlig for tilsyn med Jernbaneverket i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: dsb.no
– Avvikene er alvorlige, påpeker Arild Hammer som er regionsjef og ansvarlig for tilsyn med Jernbaneverket i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: dsb.no

Regionsjef Hammer understreker at merking er svært viktig:

– Ellers vet ikke de som skal justere anlegget hva de egentlig forholder seg til. Det er bare å se i et vanlig sikringsskap, der står det tydelig hva innholdet er, sier Arild Hammer.

På dette punktet mener DSB at det er snakk om et systemavvik, og at JBV må få på plass skilt og advarsler for å unngå «feilbetjening og ulykker».

– Det er snakk om systemsvikt, og ikke fanget opp av Jernbaneverket. Her er det avdekket gjennomgående feil og avvik, sier Hammer.

Også Jens Melsom ved Jernbaneverkets infrastrukturdivisjon innrømmer at det er avdekket riskable forhold.

– Men det har ikke vært fare for noen ansattes liv eller helse. Det har ikke vært vurdert som noen umiddelbar fare, selv om det er en risiko ved at det mangler skilt eller jordingskabler, sier han.

Feil over hele landet

I mer enn en måned har en lang rekke personer vært involvert i tilsynet med JBVs elektriske anlegg.

Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanens infrastruktur. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanens infrastruktur. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det er et uvanlig omfattende tilsyn som har vært utført, og et ledd i en ekstraordinær oppfølgning som for tiden finner sted.

Jernbaneverket har som oppgave å levere et komplett trafikksystem til rådighet for togselskapene. På vegne av staten skal de drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanens infrastruktur.

De mange avvikene som er funnet er geografisk spredd over hele landet.

Narvik stasjon er blant de som nevnes oftest, og hvor det blant annet blir krevd at et anlegg remonteres. Ved stasjonen er det avdekket både brannfare, sviktende merking og anleggsfeil.

Men også langs de sterkt trafikerte strekningene langs Bergensbanen, Nordlandsbanen, Dovrebanen og Oslokorridoren, er det avdekket alvorlige feil på det elektriske anlegget.

Jernbaneverket har allerede startet utbedringene. Men hvis DSB ikke er fornøyd med fremdriften og planene for fremtidige utbedringer og nye rutiner, kan man i verste fall vedta bøter eller gå til politianmeldelse.

– En eventuell bot vil stå i forhold til alvorlighetsgraden. Det skal ikke lønne seg for virksomheten å ikke utbedre, sier Arild Hammer.

De feilene som er funnet har størst potensiell fare for JBVs ansatte og utgjør en mindre fare for allmennheten.

– Hvis det hadde vært en overhengende fare, så hadde vi stanset anlegget umiddelbart. Det har ikke skjedd her, sier DSBs regionsjef.

Personvernpolicy