Riksrevisor og politikere reagerer sterkt:

Politimester: – POD ba meg tie i Stortingets kontrollhøring om 22. juli

<p><b>– TROSSET POD:</b>– Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie, skriver tidligere politimester Torbjørn Aas.</p>
– TROSSET POD:– Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie, skriver tidligere politimester Torbjørn Aas. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix / NTB scanpix

Ledelsen i Politidirektoratet forsøkte å stoppe politimester Torbjørn Aas fra å stille i høringene til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter 22. juliterroren. Da han trosset dem, ba de ham om å svare «ingen kommentar» på samtlige spørsmål.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det fremkommer i den kommende boken «Politiledelse», der den tidligere politimesteren i Vest-Finnmark har bidratt med et kapittel. Torbjørn Aas er nå administrerende direktør for Finnmarkssykehuset. I boken sammenligner han toppledelse i helsevesenet versus politiet.

Daværende medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer nærmest med vantro på det Torbjørn Aas skriver i kapittelet, der han tar for seg politiets kultur for åpenhet.

Humlegård var POD-sjef da personer ble kalt inn til høring

22. juli-kommisjonen la fram sin rapport mandag 13. august 2012. Rapporten ble fulgt opp både i regjeringen og på Stortinget.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte rapporten på høring med frist 7. september 2012. Dette ble grunnlaget for "Terrorberedskap" – regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, som ble lagt fram 20. mars 2013. Meldingen inneholder en gjennomgang og vurdering av alle anbefalingene fra kommisjonen.

16. august ga daværende justisminister Grete Faremo politidirektør Øystein Mæland sparken fra stillingen for åpen tv-skjerm. Dagen etter, 17. august innbeordret hun Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård til jobben. Han startet mandag 20. august.

28. august 2012 holdt statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo en redegjørelse i Stortinget om regjeringens oppfølging av rapporten. Ved møtets slutt ble det vedtatt å sende redegjørelsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen innkalte en rekke personer til kontrollhøringer i november 2012. Høringene startet tirsdag 6. november.

Per Olaf Lundteigen sier til ABC Nyheter:

- Torbjørn Aas ble innkalt på samme tidspunkt som alle andre. Bakgrunnen var at han hadde uttalt seg om et av et av hovedspørsmålene, nemlig kultur, holdning og ledelse. Han gjorde det meget bra under høringen, det husker jeg veldig godt, sier Lundteigen.

Kontrollkomiteen la fram sin innstilling i Stortinget 5. mars 2013. Her kom en samlet komité med kraftig kritikk av Regjeringen og statsminister Jens Stoltenberg for det som gikk galt 22. juli.

De politiske tungvekterne Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Per Kristian Foss (H) bruker ord som «respektløst», «dårlig dømmekraft» og «100 prosent uakseptabelt» om de påståtte forsøkene på å kneble en offentlig embedsmann.

– Det har aldri skjedd i mine åtte år at en person fra offentlig forvaltning, eller fra politikk, har nektet å møte for komiteen, sier daværende komitemedlem, nåværende riksrevisor Per Kristian Foss (H) til ABC Nyheter.

Les mer om boken: Professor hardt ut mot toppstyrt politibyråkrati

Kraftig utfordret fra lederhold i POD

I boken skriver Aas at han fikk erfare det han tolker som en frykt for åpenhet, og et ønske om at han forholdt seg taus, da han ble innkalt til høringene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i november 2012:

«Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie. Jeg ble i klartekst fortalt at det var andre enn meg som hadde noe å tilføre saken, og som burde ha blitt innkalt i stedet. Dersom jeg til tross for dette skulle velge å stille opp, ble jeg gjentatte ganger oppfordret til å besvare alle spørsmål fra komiteen med at jeg ikke hadde noen kommentar.», skriver Torbjørn Aas.

Han legger til at han opplevde det som et ønske om at han burde holde seg og sine vurderinger unna en pågående offentlig debatt, under dekke av at det ville være best for ham selv.

«For meg ble dette en illustrasjon på manglende vilje og ønske om åpenhet i og fra politiet. At dette kom til syne i forbindelse med Stortingets kontrollhøring etter 22. juli-saken, hvor politiets kultur, holdning og ledelse ble kritisert forsterker etter mitt syn bare alvoret i problemstillingen. For meg var det en selvfølge å stille opp til kontrollhøringen, noe jeg også gjorde.», skriver Aas.

Les også: Kritiske politikere vingeklipper Politidirektoratet

– Vi har fått berettiget grisebank

Etter terrorhendelsene 22. juli 2011 hadde Vest-Finnmarks politimester markert seg som en tydelig politileder med sterke meninger – ikke minst i sosiale medier:

«Kan rapportere om ny tung dag i politiet. Vi har fått berettiget grisebank. Kan også rapportere at vi er klare til å ta jobben foran oss.», skrev han for eksempel på Twitter til sine over 4000 følgere dagen etter at 22. julikommisjonen la frem sin ramsalte rapport 13. august 2012.

Der fikk politiet – og spesielt PODs styring av etaten - strykkarakter, og marsjordre fra Alexandra Bech Gjørv & Co. om å jobbe med spesielt «kultur, holdning og ledelse».

Og det var nettopp Aas’ åpenhjertighet – som fikk enkelte i etaten til å omtale ham som «Den nye vinen» - som fikk Kontroll- og konstitusjonskomiteen til å kalle ham inn til høringene på Stortinget i november 2012.

Høringene ble myndig ledet av komiteleder Anders Anundsen (Frp), som nå er justis- og beredskapsminister – og den Politidirektoratet rapporterer til.

Ifølge pressevakten i departementet er ikke Anundsen tilgjengelig for kommentar.

Les også: Politiet brukte konsulenter for en halv million kroner hver dag

– Alle som blir innkalt, møter!

Det er til gjengjeld tungvektertrioen Foss, Lundteigen og Kolberg. De er rystet over det Torbjørn Aas skriver:

– Det bekrefter dessverre det inntrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak. Jeg synes en sånn holdning at man ikke vil få frem alternative synspunkt på lederskap i beste fall er en meget gammeldags holdning, som jeg håper at den nåværende politidirektør vil være med på å fjerne. Vi innkalte Torbjørn Aas i komiteen nettopp fordi han hadde gitt uttrykk for et par alternative synspunkt på politiledelse, så det skulle bare mangle at han ikke fikk anledning til å fremføre disse, sier riksrevisor Per Kristian Foss (H).

– Det er respektløst! Jeg var med å planlegge programmet, det var helt bevisst i fra komiteens side. Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, og det bekrefter at POD er en del av problemet. POD viser gjennom handling hva de står for, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

– Dette er dessverre er et nytt eksempel på at den største utfordringen i politiet er den interne kulturen. Slik den fremstår gjennom denne episoden, så er det ikke bærekraftig for fremtiden at det skal være slik. Jeg reagerer veldig sterkt på at det sentrale ledelsesmiljøet i politiet forsøker å hindre at de som blir bedt om å komme til en parlamentarisk høring helst ikke skal gjøre det. Og om de gjør det, skal de uttale seg intetsigende. Det er selvsagt 100 prosent uakseptabelt, slår Martin Kolberg (Ap) fast.

– Det bekrefter dessverre det innrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak, sier riksrevisor Per Kristian Foss (til høyre). Martin Kolberg sier om at torbjørn Aas ble bedt om å tie: – 100 prosent uakseptabelt! Bak til høyre justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som ledet høringene. Foto: Thomas Winje Øijord// NTB scanpix / NTB scanpix
– Det bekrefter dessverre det innrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak, sier riksrevisor Per Kristian Foss (til høyre). Martin Kolberg sier om at torbjørn Aas ble bedt om å tie: – 100 prosent uakseptabelt! Bak til høyre justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som ledet høringene. Foto: Thomas Winje Øijord// NTB scanpix / NTB scanpix

RYSTET: – Det bekrefter dessverre det innrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak, sier riksrevisor Per Kristian Foss (til høyre). Martin Kolberg sier om at Torbjørn Aas ble bedt om å tie: – 100 prosent uakseptabelt! Bak til høyre justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som ledet høringene. Foto: Thomas Winje Øijord// NTB scanpix

Alternative ledersyn

Alle tre sier de ønsket å høre andre syn på ledelse enn det som eksisterte i POD. I mars 2012 hadde for eksempel politiet lagt frem sin interne evaluering, den såkalte Sønderland-rapporten. Der frikjente politiet langt på vei seg selv.

Torbjørn Aas beskriver det slik:

«POD presenterte en foreløpig status i dette arbeidet i desember 2011. Selve fremleggelsen ble en mildt sagt merkelig opplevelse, også for oss som da var i politiet. Vi så et politi og en politiledelse som etter mitt syn fremsto som arrogante og svært lite ydmyke overfor kritiske spørsmål, og som viste liten vilje til åpenhet om noe som helst».

Noen dager senere sendte POD nærmest ut en kontramelding til redaksjonene, der de skrev at de selvsagt ikke mente at politiet ikke hadde noe å lære etter 22. juli.

«Dette tror jeg skuffet svært mange ansatte i politietaten. En av disse var meg selv, som i rollen som politimester og en av politiets øverste ledere også måtte forholde meg til en situasjon hvor mine egne sjefer og min egen etat fremsto mildt sagt uheldig. Dette var etter mitt syn en hendelse som ble avgjørende for hvordan politiet ble forstått og bedømt for sin håndtering av 22. juli-hendelsene i etterkant. I så måte var dette noe som bidro til daværende politidirektør Øystein Mælands avgang i august 2012.», skriver Torbjørn Aas.

POD-direktør Øystein Mæland fikk sparken for åpen skjerm av daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo torsdag 16. august 2012. Dagen etter kalte hun inn til pressekonferanse, og proklamerte at hun hadde innbeordret Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård til stillingen. Han begynte allerede den påfølgende mandagen – og har sittet siden.

Han var Politidirektør da Aas ble kalt inn til høringen (se faktaboks).

Les også: – Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

– Humlegård må rydde opp

Om det POD-utnevnte Søndeland-utvalget som ble oppnevnt etter tragedien sier Per Olaf Lundteigen:

– Innstillingen ble lagt frem i mars, og nærmest frikjente PODs rolle i forbindelse med terrorhandlingen. Og så fikk vi Gjørv som kom til noe helt annet, sier Lundteigen og understreker:

DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Det er respektløst! Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix / NTB scanpix
DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Det er respektløst! Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix / NTB scanpix

DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Det er respektløst! Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

– Det denne saken viser, er at POD ønsker å styre hvilken kunnskap og hvordan Stortinget skal få kunnskap. Og det vil ikke overraske meg om også statsråd Anundsen sliter med det samme.

Martin Kolberg forteller at de både observerte og så hva Torbjørn Aas skrev på Twitter, og registrerte hvordan han ble omtalt i mediene.

– Jeg husker godt hva som var beveggrunnen for å kalle ham inn. Han hadde hatt en alternativ stemme, og det var greit at det kom frem. Det må være opp til politidirektør Humlegård å sørge for at slike ting overhodet ikke gjentar seg. Og hans fremste oppgave å sørge for at denne ukulturen i politiet blir gravlagt for godt, uttaler Kolberg.

– Politiet må nå gå i seg selv

Foss beskriver det Aas sa i høringene slik:

– Han hadde i hvert fall tanker om alternativ til ledelse ovenfra og ned. Han la veldig vekt på lokale politikamres evne til å finne sin ledelsesform. Det er klart at i en høring etter Gjørv-kommisjonens rapport, hvor politiet jo fikk en mildt sagt sterk kritikk, så var alternative synspunkter på ledelse av stor interesse for komiteen. Og jeg ville tro av stor interesse for politiets selvransaking, sier Foss.

– Han skal ha blitt bedt om å svare «ingen kommentar» på spørsmålene dere stilte. Hva mener du om det?

– Hvis det hadde vært offentlig kjent for oss den gangen, hadde det blitt utsatt for offentlig kritikk. Det har aldri skjedd i mine åtte år at en person fra offentlig forvaltning, eller fra politikk, har nektet å møte for komiteen. Hvis noen hadde prøvd å stoppe ham, er jeg sikker på at vedkommende hadde blitt stoppet om det hadde blitt offentlig kjent.

Foss håper dette får konsekvenser:

– Jeg håper at justis- og beredskapsdepartementets politiske ledelse noterer seg dette. Det var ikke minst en Anders Anundsen (Frp) som den gang var meget interessert i å høre alternative synpunkt på politiledelse, sier riksrevisor Per Kristian Foss, mens Martin Kolberg tilføyer:

– Det bør få den konsekvens at politiet nå må gå i seg selv. Vi kan ikke i et åpent demokratisk samfunn som Norge ha det slik at folk ikke tør å snakke. Vi kan ikke ha det noen steder. Særlig ikke i den delen av statsmakten som har fullmakt til å utøve autoritet overfor landets befolkning. Da må vi absolutt ha en åpenhetskultur. Det er spesielt viktig innenfor politiet, slår Martin Kolberg fast.

Les også: Gjørv tok politiet i skole på nytt

– Uforståelig reaksjon

Førsteamanuensis Rune Glomseth er fagansvarlig for en av lederutdanningen på Politihøgskolen, og har sammen med professor Stig O. Johannessen redigert «Politiledelse», og skrevet flere kapitler. Det var han som inviterte Aas med på prosjektet, der 21 erfarne politiledere, redaktører/kommentarer og en tidligere Høyesterettsdommer er blant bidragsyterne.

Han ønsker ikke konkret å kommentere det Aas skriver om forsøkene på å kneble ham, men sier:

– Dersom det er tilfellet, så synes jeg det er en merkverdig og litt uforståelig reaksjon fra politidirektøren. Sånn leser jeg kapittelet hans, sier Rune Glomseth til ABC Nyheter.

Torbjørn Aas ønsker foreløpig ikke å utdype det han skriver i boken, som lanseres 12. august.

Det gjør heller ikke politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det er politidirektøren som må svare på dette, og han er på ferie til begynnelsen av august, opplyser pressevakta i Politidirektoratet til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:04 Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford15:59 Feilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56 Klæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55 Falla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49 Lundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12 Mange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07 Mann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58 Person fløyet til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57 Nasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52 Syrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51 Langrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35 Norsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25 Trond Alstad gir seg i RBK14:11 Polens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43 Klimaforhandlingene fortsetter på overtid13:18 Tusenvis demonstrerer i Bangkok13:11 Forrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09 NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03 Skøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51 Dale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49 Sudans tidligere diktator dømt husarrest12:37 Flere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11 Slalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:07 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt12:06 Funn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01 Lie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57 Astrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27 Hopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08 Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04 Fare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58 Savnet mann funnet i god behold på Sotra10:57 Ap-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42 Hoppdronningens legendejakt10:17 Bortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07 Svensk NHL-spiller rammet av kreft09:42 Mann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41 Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29 Mann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03 USA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52 Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15 Nationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14 Nord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00 USA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26 23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:26 Presidentkandidater truer med å droppe debatt06:15 Kunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00 Mann påkjørt i Oslo sentrum05:52 Oftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:10 Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32 Hongkongs leder på vei til Kina04:32 Staten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08 Supermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39 Evo Morales har fått asyl i Argentina02:46 Vy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46 Steinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32 Høyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49 Chile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10 John Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30 VG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57 Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53 Trønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21 Hovland og makkeren langt bak etter én dag22:06 FIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05 Frp vil endre pelsdyrforskrift21:36 Flere skyteepisoder i Sverige21:26 Lars Harnes pågrepet for vold20:57 ESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37 Greta Thunberg (16) tar pause20:15 Ulovlig trafikkopplæring skal stanses19:46 Johnson oppfordrer britene til samhold19:38 Erklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16 Øyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03 Skuespilleren Danny Aiello er død18:57 ABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29 Ensomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21 Person funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19 Mann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18 Fiskeriavtalen med EU i havn18:05 Enden på visa for Bergen Frp16:20 Justiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13 Russland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12 Corbyn går av etter nyttår16:05 Norge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56 Ine Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48 – Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43 Cruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40 Thingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21 Nilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19 Spotify stenger kontoret i Norge15:13 Tande skadd av løpsk ski15:00 Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50 13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10 Lars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09 Ny redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01 Norge ydmyket i VM-semifinalen14:00 Politimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46 Leipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45 India stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter
Siste nytt
16:04SportLiverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford15:59SportFeilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56SportKlæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55SportFalla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49SportLundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12VerdenMange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07NorgeMann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58NorgePerson fløyet til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57MotorNasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52SportSyrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51SportLangrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35NorgeNorsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25SportTrond Alstad gir seg i RBK14:11VerdenPolens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43VerdenKlimaforhandlingene fortsetter på overtid13:18VerdenTusenvis demonstrerer i Bangkok13:11SportForrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09NorgeNAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03SportSkøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51NorgeDale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49VerdenSudans tidligere diktator dømt husarrest12:37SportFlere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11SportSlalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:07VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt12:06VerdenFunn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01SportLie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57SportAstrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27SportHopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08SportFriski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04NorgeFare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58NorgeSavnet mann funnet i god behold på Sotra10:57PolitikkAp-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42SportHoppdronningens legendejakt10:17VerdenBortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07SportSvensk NHL-spiller rammet av kreft09:42NorgeMann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41VerdenTallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29NorgeMann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03VerdenUSA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52Helse og livsstilUnge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15NorgeNationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14VerdenNord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00VerdenUSA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26Verden23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:26VerdenPresidentkandidater truer med å droppe debatt06:15VerdenKunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00NorgeMann påkjørt i Oslo sentrum05:52SportOftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:10NorgeProfessor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32VerdenHongkongs leder på vei til Kina04:32NorgeStaten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08VerdenSupermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39VerdenEvo Morales har fått asyl i Argentina02:46NorgeVy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46VerdenSteinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32VerdenHøyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49VerdenChile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10VerdenJohn Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30SportVG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57PengerNorges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53NorgeTrønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21SportHovland og makkeren langt bak etter én dag22:06SportFIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05NorgeFrp vil endre pelsdyrforskrift21:36VerdenFlere skyteepisoder i Sverige21:26NorgeLars Harnes pågrepet for vold20:57NorgeESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37VerdenGreta Thunberg (16) tar pause20:15MotorUlovlig trafikkopplæring skal stanses19:46PolitikkJohnson oppfordrer britene til samhold19:38NorgeErklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16PengerØyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03VerdenSkuespilleren Danny Aiello er død18:57NorgeABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29PengerEnsomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21NorgePerson funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19NorgeMann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18NorgeFiskeriavtalen med EU i havn18:05PolitikkEnden på visa for Bergen Frp16:20VerdenJustiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13VerdenRussland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12PolitikkCorbyn går av etter nyttår16:05NorgeNorge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56NorgeIne Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48Helse og livsstil– Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43NorgeCruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40SportThingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21SportNilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19KulturSpotify stenger kontoret i Norge15:13SportTande skadd av løpsk ski15:00NorgeHåper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50Kultur13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10KulturLars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09KulturNy redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01SportNorge ydmyket i VM-semifinalen14:00NorgePolitimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46SportLeipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45VerdenIndia stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus