Riksrevisor og politikere reagerer sterkt:

Politimester: – POD ba meg tie i Stortingets kontrollhøring om 22. juli

<p><b>– TROSSET POD:</b>– Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie, skriver tidligere politimester Torbjørn Aas.</p>
– TROSSET POD:– Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie, skriver tidligere politimester Torbjørn Aas. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix / NTB scanpix

Ledelsen i Politidirektoratet forsøkte å stoppe politimester Torbjørn Aas fra å stille i høringene til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter 22. juliterroren. Da han trosset dem, ba de ham om å svare «ingen kommentar» på samtlige spørsmål.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det fremkommer i den kommende boken «Politiledelse», der den tidligere politimesteren i Vest-Finnmark har bidratt med et kapittel. Torbjørn Aas er nå administrerende direktør for Finnmarkssykehuset. I boken sammenligner han toppledelse i helsevesenet versus politiet.

Daværende medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer nærmest med vantro på det Torbjørn Aas skriver i kapittelet, der han tar for seg politiets kultur for åpenhet.

Humlegård var POD-sjef da personer ble kalt inn til høring

22. juli-kommisjonen la fram sin rapport mandag 13. august 2012. Rapporten ble fulgt opp både i regjeringen og på Stortinget.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte rapporten på høring med frist 7. september 2012. Dette ble grunnlaget for "Terrorberedskap" – regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, som ble lagt fram 20. mars 2013. Meldingen inneholder en gjennomgang og vurdering av alle anbefalingene fra kommisjonen.

16. august ga daværende justisminister Grete Faremo politidirektør Øystein Mæland sparken fra stillingen for åpen tv-skjerm. Dagen etter, 17. august innbeordret hun Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård til jobben. Han startet mandag 20. august.

28. august 2012 holdt statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo en redegjørelse i Stortinget om regjeringens oppfølging av rapporten. Ved møtets slutt ble det vedtatt å sende redegjørelsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen innkalte en rekke personer til kontrollhøringer i november 2012. Høringene startet tirsdag 6. november.

Per Olaf Lundteigen sier til ABC Nyheter:

- Torbjørn Aas ble innkalt på samme tidspunkt som alle andre. Bakgrunnen var at han hadde uttalt seg om et av et av hovedspørsmålene, nemlig kultur, holdning og ledelse. Han gjorde det meget bra under høringen, det husker jeg veldig godt, sier Lundteigen.

Kontrollkomiteen la fram sin innstilling i Stortinget 5. mars 2013. Her kom en samlet komité med kraftig kritikk av Regjeringen og statsminister Jens Stoltenberg for det som gikk galt 22. juli.

De politiske tungvekterne Martin Kolberg (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Per Kristian Foss (H) bruker ord som «respektløst», «dårlig dømmekraft» og «100 prosent uakseptabelt» om de påståtte forsøkene på å kneble en offentlig embedsmann.

– Det har aldri skjedd i mine åtte år at en person fra offentlig forvaltning, eller fra politikk, har nektet å møte for komiteen, sier daværende komitemedlem, nåværende riksrevisor Per Kristian Foss (H) til ABC Nyheter.

Les mer om boken: Professor hardt ut mot toppstyrt politibyråkrati

Kraftig utfordret fra lederhold i POD

I boken skriver Aas at han fikk erfare det han tolker som en frykt for åpenhet, og et ønske om at han forholdt seg taus, da han ble innkalt til høringene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i november 2012:

«Da jeg varslet POD om at jeg var innkalt til høringen, ble jeg fra lederhold kraftig utfordret på om jeg virkelig hadde tenkt å takke ja til å forklare meg overfor komiteen. Dette opplevde jeg som både merkelig og ubehagelig, ut fra min grunnholdning om at jeg som politimester og embetsmann selvfølgelig ville takke ja og stille opp på invitasjon fra landets øverste folkevalgte organ, til kontrollhøring i den alvorligste saken i norsk etterkrigshistorie. Jeg ble i klartekst fortalt at det var andre enn meg som hadde noe å tilføre saken, og som burde ha blitt innkalt i stedet. Dersom jeg til tross for dette skulle velge å stille opp, ble jeg gjentatte ganger oppfordret til å besvare alle spørsmål fra komiteen med at jeg ikke hadde noen kommentar.», skriver Torbjørn Aas.

Han legger til at han opplevde det som et ønske om at han burde holde seg og sine vurderinger unna en pågående offentlig debatt, under dekke av at det ville være best for ham selv.

«For meg ble dette en illustrasjon på manglende vilje og ønske om åpenhet i og fra politiet. At dette kom til syne i forbindelse med Stortingets kontrollhøring etter 22. juli-saken, hvor politiets kultur, holdning og ledelse ble kritisert forsterker etter mitt syn bare alvoret i problemstillingen. For meg var det en selvfølge å stille opp til kontrollhøringen, noe jeg også gjorde.», skriver Aas.

Les også: Kritiske politikere vingeklipper Politidirektoratet

– Vi har fått berettiget grisebank

Etter terrorhendelsene 22. juli 2011 hadde Vest-Finnmarks politimester markert seg som en tydelig politileder med sterke meninger – ikke minst i sosiale medier:

«Kan rapportere om ny tung dag i politiet. Vi har fått berettiget grisebank. Kan også rapportere at vi er klare til å ta jobben foran oss.», skrev han for eksempel på Twitter til sine over 4000 følgere dagen etter at 22. julikommisjonen la frem sin ramsalte rapport 13. august 2012.

Der fikk politiet – og spesielt PODs styring av etaten - strykkarakter, og marsjordre fra Alexandra Bech Gjørv & Co. om å jobbe med spesielt «kultur, holdning og ledelse».

Og det var nettopp Aas’ åpenhjertighet – som fikk enkelte i etaten til å omtale ham som «Den nye vinen» - som fikk Kontroll- og konstitusjonskomiteen til å kalle ham inn til høringene på Stortinget i november 2012.

Høringene ble myndig ledet av komiteleder Anders Anundsen (Frp), som nå er justis- og beredskapsminister – og den Politidirektoratet rapporterer til.

Ifølge pressevakten i departementet er ikke Anundsen tilgjengelig for kommentar.

Les også: Politiet brukte konsulenter for en halv million kroner hver dag

– Alle som blir innkalt, møter!

Det er til gjengjeld tungvektertrioen Foss, Lundteigen og Kolberg. De er rystet over det Torbjørn Aas skriver:

– Det bekrefter dessverre det inntrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak. Jeg synes en sånn holdning at man ikke vil få frem alternative synspunkt på lederskap i beste fall er en meget gammeldags holdning, som jeg håper at den nåværende politidirektør vil være med på å fjerne. Vi innkalte Torbjørn Aas i komiteen nettopp fordi han hadde gitt uttrykk for et par alternative synspunkt på politiledelse, så det skulle bare mangle at han ikke fikk anledning til å fremføre disse, sier riksrevisor Per Kristian Foss (H).

– Det er respektløst! Jeg var med å planlegge programmet, det var helt bevisst i fra komiteens side. Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, og det bekrefter at POD er en del av problemet. POD viser gjennom handling hva de står for, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

– Dette er dessverre er et nytt eksempel på at den største utfordringen i politiet er den interne kulturen. Slik den fremstår gjennom denne episoden, så er det ikke bærekraftig for fremtiden at det skal være slik. Jeg reagerer veldig sterkt på at det sentrale ledelsesmiljøet i politiet forsøker å hindre at de som blir bedt om å komme til en parlamentarisk høring helst ikke skal gjøre det. Og om de gjør det, skal de uttale seg intetsigende. Det er selvsagt 100 prosent uakseptabelt, slår Martin Kolberg (Ap) fast.

– Det bekrefter dessverre det innrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak, sier riksrevisor Per Kristian Foss (til høyre). Martin Kolberg sier om at torbjørn Aas ble bedt om å tie: – 100 prosent uakseptabelt! Bak til høyre justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som ledet høringene. Foto: Thomas Winje Øijord// NTB scanpix / NTB scanpix
– Det bekrefter dessverre det innrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak, sier riksrevisor Per Kristian Foss (til høyre). Martin Kolberg sier om at torbjørn Aas ble bedt om å tie: – 100 prosent uakseptabelt! Bak til høyre justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som ledet høringene. Foto: Thomas Winje Øijord// NTB scanpix / NTB scanpix

RYSTET: – Det bekrefter dessverre det innrykket som komiteen fikk under deler av høringene, nemlig at politiet ville fremstå som en monolittisk organisasjon uten unntak, sier riksrevisor Per Kristian Foss (til høyre). Martin Kolberg sier om at Torbjørn Aas ble bedt om å tie: – 100 prosent uakseptabelt! Bak til høyre justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som ledet høringene. Foto: Thomas Winje Øijord// NTB scanpix

Alternative ledersyn

Alle tre sier de ønsket å høre andre syn på ledelse enn det som eksisterte i POD. I mars 2012 hadde for eksempel politiet lagt frem sin interne evaluering, den såkalte Sønderland-rapporten. Der frikjente politiet langt på vei seg selv.

Torbjørn Aas beskriver det slik:

«POD presenterte en foreløpig status i dette arbeidet i desember 2011. Selve fremleggelsen ble en mildt sagt merkelig opplevelse, også for oss som da var i politiet. Vi så et politi og en politiledelse som etter mitt syn fremsto som arrogante og svært lite ydmyke overfor kritiske spørsmål, og som viste liten vilje til åpenhet om noe som helst».

Noen dager senere sendte POD nærmest ut en kontramelding til redaksjonene, der de skrev at de selvsagt ikke mente at politiet ikke hadde noe å lære etter 22. juli.

«Dette tror jeg skuffet svært mange ansatte i politietaten. En av disse var meg selv, som i rollen som politimester og en av politiets øverste ledere også måtte forholde meg til en situasjon hvor mine egne sjefer og min egen etat fremsto mildt sagt uheldig. Dette var etter mitt syn en hendelse som ble avgjørende for hvordan politiet ble forstått og bedømt for sin håndtering av 22. juli-hendelsene i etterkant. I så måte var dette noe som bidro til daværende politidirektør Øystein Mælands avgang i august 2012.», skriver Torbjørn Aas.

POD-direktør Øystein Mæland fikk sparken for åpen skjerm av daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo torsdag 16. august 2012. Dagen etter kalte hun inn til pressekonferanse, og proklamerte at hun hadde innbeordret Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård til stillingen. Han begynte allerede den påfølgende mandagen – og har sittet siden.

Han var Politidirektør da Aas ble kalt inn til høringen (se faktaboks).

Les også: – Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

– Humlegård må rydde opp

Om det POD-utnevnte Søndeland-utvalget som ble oppnevnt etter tragedien sier Per Olaf Lundteigen:

– Innstillingen ble lagt frem i mars, og nærmest frikjente PODs rolle i forbindelse med terrorhandlingen. Og så fikk vi Gjørv som kom til noe helt annet, sier Lundteigen og understreker:

DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Det er respektløst! Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix / NTB scanpix
DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Det er respektløst! Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix / NTB scanpix

DÅRLIG DØMMEKRAFT: – Det er respektløst! Alle som blir invitert til Stortingets kontrollkomité møter. Det Aas sier betyr at POD vurderer seg som overordnet Stortinget. Det viser en dårlig dømmekraft, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

– Det denne saken viser, er at POD ønsker å styre hvilken kunnskap og hvordan Stortinget skal få kunnskap. Og det vil ikke overraske meg om også statsråd Anundsen sliter med det samme.

Martin Kolberg forteller at de både observerte og så hva Torbjørn Aas skrev på Twitter, og registrerte hvordan han ble omtalt i mediene.

– Jeg husker godt hva som var beveggrunnen for å kalle ham inn. Han hadde hatt en alternativ stemme, og det var greit at det kom frem. Det må være opp til politidirektør Humlegård å sørge for at slike ting overhodet ikke gjentar seg. Og hans fremste oppgave å sørge for at denne ukulturen i politiet blir gravlagt for godt, uttaler Kolberg.

– Politiet må nå gå i seg selv

Foss beskriver det Aas sa i høringene slik:

– Han hadde i hvert fall tanker om alternativ til ledelse ovenfra og ned. Han la veldig vekt på lokale politikamres evne til å finne sin ledelsesform. Det er klart at i en høring etter Gjørv-kommisjonens rapport, hvor politiet jo fikk en mildt sagt sterk kritikk, så var alternative synspunkter på ledelse av stor interesse for komiteen. Og jeg ville tro av stor interesse for politiets selvransaking, sier Foss.

– Han skal ha blitt bedt om å svare «ingen kommentar» på spørsmålene dere stilte. Hva mener du om det?

– Hvis det hadde vært offentlig kjent for oss den gangen, hadde det blitt utsatt for offentlig kritikk. Det har aldri skjedd i mine åtte år at en person fra offentlig forvaltning, eller fra politikk, har nektet å møte for komiteen. Hvis noen hadde prøvd å stoppe ham, er jeg sikker på at vedkommende hadde blitt stoppet om det hadde blitt offentlig kjent.

Foss håper dette får konsekvenser:

– Jeg håper at justis- og beredskapsdepartementets politiske ledelse noterer seg dette. Det var ikke minst en Anders Anundsen (Frp) som den gang var meget interessert i å høre alternative synpunkt på politiledelse, sier riksrevisor Per Kristian Foss, mens Martin Kolberg tilføyer:

– Det bør få den konsekvens at politiet nå må gå i seg selv. Vi kan ikke i et åpent demokratisk samfunn som Norge ha det slik at folk ikke tør å snakke. Vi kan ikke ha det noen steder. Særlig ikke i den delen av statsmakten som har fullmakt til å utøve autoritet overfor landets befolkning. Da må vi absolutt ha en åpenhetskultur. Det er spesielt viktig innenfor politiet, slår Martin Kolberg fast.

Les også: Gjørv tok politiet i skole på nytt

– Uforståelig reaksjon

Førsteamanuensis Rune Glomseth er fagansvarlig for en av lederutdanningen på Politihøgskolen, og har sammen med professor Stig O. Johannessen redigert «Politiledelse», og skrevet flere kapitler. Det var han som inviterte Aas med på prosjektet, der 21 erfarne politiledere, redaktører/kommentarer og en tidligere Høyesterettsdommer er blant bidragsyterne.

Han ønsker ikke konkret å kommentere det Aas skriver om forsøkene på å kneble ham, men sier:

– Dersom det er tilfellet, så synes jeg det er en merkverdig og litt uforståelig reaksjon fra politidirektøren. Sånn leser jeg kapittelet hans, sier Rune Glomseth til ABC Nyheter.

Torbjørn Aas ønsker foreløpig ikke å utdype det han skriver i boken, som lanseres 12. august.

Det gjør heller ikke politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det er politidirektøren som må svare på dette, og han er på ferie til begynnelsen av august, opplyser pressevakta i Politidirektoratet til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Frykter for Østfoldbanen: – Statsråden kunne svart «Ja, vi står ved konseptet»08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Mange såret i opptøyer i Libanon07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Sønnen til «El Chapo» løslatt05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan18:00 26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring i Syria: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 – Viser at Røe Isaksen ikke aner hva som skjer i transportsektoren
Siste nytt
10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkFrykter for Østfoldbanen: – Statsråden kunne svart «Ja, vi står ved konseptet»08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenMange såret i opptøyer i Libanon07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenSønnen til «El Chapo» løslatt05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan18:00Kultur26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42KulturDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31NorgeTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring i Syria: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14Penger– Viser at Røe Isaksen ikke aner hva som skjer i transportsektoren
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus