Europarådets menneskerettighetskommissær:– Det er en menneskerett å ta rombarn ut av skolen

KRASS ROM-KRITIKK: Thorbjørn Jaglands Europaråds-kommissær for menneskerettigheter mener at sigøynerbarn i Norge blir snytt for utdanning. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix.
KRASS ROM-KRITIKK: Thorbjørn Jaglands Europaråds-kommissær for menneskerettigheter mener at sigøynerbarn i Norge blir snytt for utdanning. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens osloskolen strever med å holde ungene på skolen, mener Europarådet, der Thorbjørn Jagland er generalsekretær, at romfolk har rett til å ta ungene ut av skolen. Så er det myndighetenes plikt å skaffe dem skolegang der de måtte befinne seg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en rapport fra Europarådets menneskerettighetskommissær Nils Muižnieks får Norge kritikk for å svikte rombarnas rett til skolegang.

Ifølge kommissæren bryter Osloskolen menneskerettighetene fordi den ikke skaffer ungene god nok undervisning når de er ute på farta.

Flesteparten av rombarna har tilhørighet til Oslo kommune, som opplever svært stort fravær blant dem.

Trass i bruk av 4,5 millioner kroner i ekstratiltak fra 2012-2014 for cirka 70 rombarn, har de åtte ganger så høyt fravær som gjennomsnittet, opplyser byråd for utdanning, Anniken Hauglie (H) til ABC Nyheter.

Rombarn hadde fravær en tredel av skoletida, viser statistikken, trolig som følge av at familiene drar på reise.

Rett til å reise, plikt å undervise

Nå slår Europarådets kommissær Nils Muižnieks fast overfor ABC Nyheter at sigøynerbarn har rett til så mye fravær reisekulturen deres krever.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Så plikter den offentlige skolen å sørge for at rombarna får undervisning hvor de enn måtte befinne seg.

– Ser du det som en menneskerett for romfolk å ta ungene sine ut av skolen for å dra på reise?

– Rombarn har rett til utdanning, og utdanning må skaffes til dem. Som en nasjonal minoritet har romfolk også retten til å praktisere sin kultur. Og reising er del av den kulturen for mange romfolk, svarer Nils Muižnieks på ABC Nyheters spørsmål.

– Derfor må muligheter til fjernundervisning utvikles for de periodene romfamiliene reiser, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Barnevern mot romfamilier bekymrer Europarådet

Problem at barna tas fra foreldrene

Rapporten lagde han etter en inspeksjonsreise til Norge i januar.

ABC Nyheter forteller ham at det er bekymring ved norske skoler over at noen foreldre tar ut sine barn en uke eller to for å ta ferie utenom skoleferie. Skolene understreker plikten til å holde ungene i skolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bør denne plikten gjennomføres også når det gjelder rombarn?

Kommissæren henviser til sitt forrige svar.

– Hvilket ansvar har romforeldre ifølge Europarådets menneskerettighetskommisjon, for å sikre sine barns rett til utdanning?

– Romforeldre har de samme forpliktelsene som alle andre foreldre for utdanningen og oppdragelsen av sine barn, svarer Muižnieks.

Men han mener én grunn til at foreldrene ikke får oppfylt sine plikter overfor barna, er at Barnevernet tar barn ut av familier tjenesten ikke anser å følge opp sine barn forsvarlig.

– Uheldigvis har mange rombarn blitt tatt fra deres familier og fått alternativ omsorg. Mange romforeldre er ikke i posisjon til å utføre sine foreldreplikter. Barnevernet og sosiale etater bør støtte romforeldre så de kan utøve sin foreldrerolle i oppdragelsen og utdannelsen av sine barn, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: «Dolla» Karoli dømt for tvangsklipping

Byråden: – Vi må behandle elevene likt

Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) ser annerledes på det:

– Dersom romfolk skal få ta barna sine ut av skolen for å reise, må opplæringsloven endres og det er et statlig anliggende, sier hun til ABC Nyheter i en epost.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun viser til en utredning som konkluderte med at rom i henhold til Europarådets konvensjon har rett til å reise, og anbefaler å gi skolene mulighet til å gi permisjon til enkelte grupper elever. Forutsetningen er at opplæringen likevel blir forsvarlig ivaretatt under fraværet.

– Regjeringen har ikke fulgt opp med en endring i opplæringsloven på dette punktet. Inntil det gjøres en eventuell endring av loven, må Oslo kommune håndheve loven likt overfor alle elever. Mange romelever i Osloskolen har et svært høyt fravær, konstaterer byråd Hauglie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Oslo vil styrke tilbudet til fosterhjemsbarna

Barneombudet: Ja takk, begge deler

Er det norske Barneombudet enig i at foreldrene bør ha rett til å ta rombarn ut av skolen, samtidig som Osloskolen insisterer på at andre foreldre ikke skal ta ungene ut av skolen for en uke eller to til ferie utenom skoleferien?

– Vår holdning er at man gjerne må forsøke fjernundervisning. Men det aller viktigste er at barna får skolegang kontinuerlig, sier Barneombudets seniorrådgiver Anders Cameron til ABC Nyheter.

– To rettigheter står mot hverandre: Rett til kulturell identitet og rett til utdanning. Vi legger vekt på hva som er best for barnet. Det er skolegang. Man må ivareta kulturen slik at barna faktisk får en utdannelse. Dette må jenkes til ved å gjøre skolen relevant, eller gi fjernundervisning, sier han.

– Myndighetenes ansvar til sist

– Er det riktig at Norge har sviktet i å gi rombarn skolegang?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er bekymret for at veldig få av barna fullfører skolen. Sånn sett har Norge sviktet. Siden de er en nasjonal minoritet, påligger det et ansvar for norske myndigheter å tilrettelegge for dem, svarer Cameron.

– I Oslo er det brukt millioner i forsøket på å få rombarn til å gå på skolen. Ligger det ikke noe ansvar på foreldrene også?

– Det er et stort spørsmål. Regelverket sier at foreldrene har ansvar for at barna får opplæring. Det er ikke skoleplikt, men opplæringsplikt. Både myndighetene og foreldrene må legge til rette, men myndighetene må til syvende og sist håndheve rettighetene til barna hvis foreldrene ikke ivaretar dem.

Barna evakuert under rom-feide

– Europarådets kommissær kritiserer også at mange barn blir tatt fra foreldrene. Blir det galt uansett hva myndighetene gjør?

– Norske myndigheters arbeid med romfolk i Norge er ingen suksesshistorie. Vi kan ikke si noe om omsorgsovertakelsene, for vi har ikke sett på dem. Det norske myndigheter kunne gjort mye mer av, er å tilrettelegge for at skolen blir mer relevant for disse barna, og at barn som er i fosterhjem skal få bedre mulighet til å utøve kulturen sin, sier Anders Cameron.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I fjor var det en stor trusselsituasjon i Oslo som gjorde at mange familier reiste bort fra Oslo. Da sendte vi et brev for å be Oslo kommune om skoleskyss, forteller Cameron.

«Vi har ikke mottatt konkrete tilbakemeldinger som tyder på at hensynet til sikker skolevei for de elevene som er utsatt for trusler ikke er ivaretatt gjennom praktisering av reglene om skyss i Osloskolen», svarte Oslo kommunes utdanningsetat i desember 2013.

«Dersom Barneombudet har konkrete tilfeller hvor foreldre/elever har fått avslag på søknad om skyss, og hvor Barneombudet mener at dette er urimelig, tar vi svært gjerne imot henvendelser på dette», het det i brevet til Barneombudet.

Les også: Karoli: – De kom for å drepe meg

Se rapporten Europarådets menneskerettighetsekspert har lagt fram om Norge.