De ukjente landssvikere:

Utnyttet slaver og ble nazi-millionær

Øst-europeiske krigsfanger ble brukt som slaver på anlegg i Sauda, Årdal og andre steder. Her fotografert bak piggtrådgjerdet på Risøy utenfor Haugesund. Ill. foto: Haugalandmuseene/ Riksarkivet
Øst-europeiske krigsfanger ble brukt som slaver på anlegg i Sauda, Årdal og andre steder. Her fotografert bak piggtrådgjerdet på Risøy utenfor Haugesund. Ill. foto: Haugalandmuseene/ Riksarkivet

Han brukte slavearbeidere på norske anlegg og hjalp nazistens krigføring. Ditlef Lexow ble millionær under krigen. Alt ble tatt fra ham.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ukjente landssvikerne

I de nærmeste ukene vil ABC Nyheter på lørdager og søndager presentere de ti alvorligste økonomiske landssvik-sakene.

Oversikten bygger på en fysisk gjennomgang av Erstatningsdirektoratets arkiv.

Nærmere 90.000 navn er oppført i papirkartotek.

Det finnes feilkilder, blant annet faren for at man i direktoratet ikke har ajourført kortene ettersom nye dommer eller benådninger har funnet sted. I tillegg kan beløp og annet være notert ned feil.

Men for de ti sakene som ABC Nyheter vurderer som de alvorligste, er også grunnlagsdokumentene i det tilhørende Landssvikarkivet studert.

Skulle det likevel ha sneket inn seg noen feil eller misforståelser, vennligst ta kontakt med Ola Karlsen via ola@abcnyheter.no

Her kan du lese tidligere saker:

De ukjente landssvikerne

Denne våren blir de økonomisk mest omfattende landssviksakene presentert av ABC Nyheter.

Her finner du de andre sakene: De ukjente landssvikerne

Ditlef Lexow (født 1898) fikk inndratt mer enn 2 millioner kroner i rettsoppgjøret etter krigen. I dagens pengeverdi tilsvarer det 40 millioner kroner.

Hans virksomhet under krigen ligger i skjæringspunktet mellom økonomisk grådighet og ideologisk omfavnelse av nazismen.

I dommen mot ham konkluderes det med at Lexow var «en av vårt lands aller største profitører under okkupasjonen».

I tillegg til økonomisk inndragning er han en av de profitørene som også idømmes frihetsstraff.

Dommen lyder også på åtte års tvangsarbeid i 1948, men benådes to år senere.

Tjente millioner

Lexows personlige inntekter av et tett samarbeid med okkupanten blir betydelige.

I 1945 innkasserte han hele 318.217 kroner. Til sammenligning var en normal industriarbeiderlønning derimot omlag 5.000 kroner i året.

Hans totale personlige inntekter i krigsårene skal ha kommet opp i 852.475 kroner.

Det kommer fram i en masteroppgave om Ditlew Lexows virksomhet under krigen - «Opportunisme, kollaborasjon og rettsoppgjør» - skrevet av NTNU-studenten Hans Hartvedt Arvesen i 2014.

Arvesen dokumenterer også at Lexow i minst tre måneder har utnyttet 644 østeuropeiske arbeidere som slaver ved byggeplassen på Årdalstangen høsten 1943. I tillegg skal han ha tjent penger på tvangsarbeidere i både Årdal og Sauda.

Ditlef Lexow (til venstre) deltok også i Administrasjonsrådets utvalg for norske krigsfanger. Her fra oppslag i Aftenposten 24. april 1940 om dette.Ditlef Lexow (til venstre) deltok også i Administrasjonsrådets utvalg for norske krigsfanger. Her fra oppslag i Aftenposten 24. april 1940 om dette.

«Lexow tok i bruk tvangsarbeid for å få økt profitt», fastslår han.

– Bruken av tvangsarbeidere er det moralsk mest forkastelige. Men det nevnes ikke i dommen mot ham, sier Arvesen til ABC Nyheter.

Historikeren påpeker at dette må forstås ut fra Lexows samtid, og at det skjedde under en pågående krig.

– Han var en økonomisk kollaboratør, men ingen ondsinnet mann. Han var ikke rasist eller spesielt anti-jødisk. Han gjorde det han gjorde for å tjene penger, drive butikk, sier han.

Les også: Hun mistet farsarven i nazi-oppgjøret

I oppgaven kommer det frem at Lexow melder seg inn i Quislings parti Nasjonal Samling (NS) den 30. august 1940 - nesten en måned før den tyske Reichskommisar i Norge oppløser det sivile Administrasjonsrådet og sier at NS er Norges framtid.

Innmeldelsen skjer også etter oppfordring fra marineattacheen ved den tyske legasjonen i Oslo, korvettenkaptein Richard Schreiber.

I avhør etter krigen sa Schreiber at Lexow tenkte europeisk og at han trodde at den tyske makt ikke kunne brytes.

– Kongen koser seg med egg og bacon

28. desember 1940 går han et skritt videre ved å melde seg inn i partiets kamporganisasjon. Han bidrar også økonomisk til NS-organer. Tilsammen 145.000 kroner over fem år - noe som med dagens pengeverdi er nærmere 3 millioner kroner.

Lexow støttet Hitlers angrepskrig, særlig på Østfronten, hvor han også så muligheten til å ekspandere.

Les også: Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Lexow harselerte over Kong Haakon (til venstre) og flukten til England. Her er kongen i mai 1940, sammen med general Ruge og Kronprins Olav. Foto: PostmuseetLexow harselerte over Kong Haakon (til venstre) og flukten til England. Her er kongen i mai 1940, sammen med general Ruge og Kronprins Olav. Foto: Postmuseet

I et manus høsten 1943, flere måneder etter de tyske militære nederlagene ved Stalingrad og Kursk, skrev han følgende:

«På den annen side ofrer Tyskland tusenvis av sine unge sønner idag for å stoppe denne dampveivals fra Øst, som truer med å ødelegge oss alle og hele Europas kultur.»

I det samme dokumentet sammenlignet han den norske kongen og regjeringen med en kaptein som, i havsnød, tok den eneste redningsbåten for å ro over til en øy, der han kunne kose seg med egg og bacon, skriver historiker Arnesen.

De første tyske kontaktene får Lexow allerede på 20-tallet mens han jobber i Tyskland. Han snakker språket flytende, og har i tillegg tysk kone.

Sine første økonomiske avtaler med representanter for naziregimet sluttes høsten 1939, like etter overfallet på Polen 1. september og utbruddet av 2. verdenskrig.

I de neste årene tjener han enorme summer på dette valget.

– Mitt inntrykk er at han var en mann som satset alt på en hest, sier Hans Hartvedt Arvesen som har studert Lexows krigshistorie.

Under krigen knyttes alle Lexows ulike selskaper tett til de tyske okkupantene.

Den samlede omsetningen for dem var i disse årene på enorme 180 millioner kroner (3,6 milliarder kroner med dagens pengeverdi), noe som ga en brutto fortjeneste på 11,6 millioner (230 millioner).

Les også: Milorgs økonomisjef tjente nazi-millioner

Mannens selskaper skiller seg ut fra andre bedrifter som også nøt godt av stor omsetning under krigen.

Anlegget i Sauda hvor Lexow benyttet krigsfanger som slaver. Foto: RiksarkivetAnlegget i Sauda hvor Lexow benyttet krigsfanger som slaver. Foto: Riksarkivet

Bedrifter som Høyer-Ellefsen, NACO og Norsk Hydro alle var vel etablerte 9. april 1940, men Lexow var gründeren som brukte okkupasjonen til sin fordel.

«Lexow hadde fra før okkupasjonen tyske handelsforbindelser og snakket flytende tysk. Dette må ha gitt han et ekstra godt utgangspunkt for å ta oppdrag for tyske myndigheter», skriver Arvesen.

Han var engasjert i skipsmegling, import og eksport, transport, og brakkebygging.

Truet med Grini

Et av selskapene, «Expoco», ble stiftet i oktober 1939. Det første året var det magert som følge av liten trafikk med det tyske markedet.

Dette tar seg opp etter at tyskeren Rudolf Alfred Scholtz (født 1907) blir ansatt som merkantil leder i februar året etter. I april 1940 er det han som leder selskapet Lexow eier.

Men nå satser man på en ny forretningsidé: Formidling av lemmer av tre som ble brukt til å forsterke rullebanene på norske flyplasser, samt salg av trevirke til bygging av brakker, og annet.

Tyske myndigheter var eneste kunde. Den tyske Reichskommisar og militære institusjoner som den tyske flåte, luftvåpen og Organitation Todt (som også utnyttet krigsfanger som slaver i produksjonen av militær infrastruktur), tok imot.

Les også: Tjente millioner da Norges regjering og kongehus flyktet

Om lag 80.000 trelemmer ble for eksempel levert til Gardermoen og Værnes for å sikre at tyske jager- og bombefly kunne lande trygt på flyplassene.

I jubileumsboken til «Glommens tømmermåling», som målte og bedømte kvaliteten på tømmer, nevnes det at bare to oppkjøpere opptrådte ubehagelig under okkupasjonen.

De som havner på denne lista var representantene for Ditlef Lexows selskap «Expoco» og «Heggedal bruk», som var eid av Alf Larsen Whist, mannen som avsluttet sin NS-karriere som formann i Vinmonopolet og næringsminister i Quislings andre regjering.

Særlig skal tyskeren Rudolf Scholtz ha vært vanskelig å håndtere når Glommen ikke kunne levere det tømmeret han ønsket:

«Da truet han med tyske myndigheter og opphold på Grini», heter det i boken om mannen som representerte Lexow i forhandlingene.

Lexow var også sosialt engasjert med andre sentrale norske nazister. I Whists forening for de rikeste og mektigste NS-tilknyttede menn, «Normannaklubben», var Lexow medlem nr 38.

Lexows «Altmark»-affære

Lexows «Norsk-Tysk Rederi A/S» fikk blant annet bygd båter ved Moss verft.Lexows «Norsk-Tysk Rederi A/S» fikk blant annet bygd båter ved Moss verft.

Men Lexow var også selv stråmann for tyske eierinteresser. Som reder i selskapet «Norsk-Tysk Rederi A/S» (opprettet november 1942) sto han formelt for byggingen av slepebåter og andre fartøy som kunne seile under norsk flagg.

Lexow opptrådtre også direkte som representant for den tyske krigsmarine.

Det var han som stilte i forhandlingene i det NS-kontrollerte «Arbeidsdirektoratet» 19. juli 1941 i en konflikt om 250 fagorganiserte losse-og lastearbeidere.

De nektet å jobbe på brygga i Oslo før et nazistisk yrkesforbud mot deres formann Johs. Bye, ble opphevet.

Det ble ingen ordning av det møtet. Men konflikten mellom okkupantene og de fagorganiserte ble stadig dypere.

Den kulminerte med unntakstilstand og standrett som endte med henrettelsen av LO-advokat Viggo Hansteen og klubbformannen på Skabo, Rolf Wickstrøm, 10. september 1941.

For «Expoco» (og «Expocosped A/S» som ble opprettet høsten 1944) var kontakten med tyske myndigheter svært lukrativ.

I følge historikeren Hans H. Arvesen var omsetningen 72-75 millioner kroner i årene 1940 til 1945, og nettofortjenesten over 3 millioner.

Les også: Den mistenkte forræderen som deltok på Hitlers 50-årsdag

Et annet selskap håndterte skipsmegling og assuranse, «Ditlef Lexow A/S». Dette hadde flere datterselskaper. Felles for alle var at inntektene utelukkende kom fra samarbeidet med okkupantene.

Selskapets første kunde var for øvrig det tyske skipet «Altmark», som hadde blitt bordet før okkupasjonen av Norge.

16. februar 1940 i Jøssingfjorden gikk britene om bord og frigjorde 300 fanger.

«Altmark» i Jøssingfjorden februar 1940. Britiske styrker bordet skipet i det da nøytrale Norge og satte fri 300 fanger. Foto: Forsvarets museer«Altmark» i Jøssingfjorden februar 1940. Britiske styrker bordet skipet i det da nøytrale Norge og satte fri 300 fanger. Foto: Forsvarets museer

Og i et forsøk på å komme unna hadde da «Altmark» kjørt på grunn.

Det rådet deretter uenighet om hvem som skulle føre skipet i sikkerhet. Lexow fikk jobben av tyskerne.

«Lexow reiste selv til Jøssingfjorden og fulgte deretter skipet til svenske farvann», skriver Arvesen.

«Altmark»-affæren fikk stor betydning. Den skal blant annet ha vært avgjørende for Hitlers beslutning om å invadere Norge.

Og det er denne hendelsen som var utgangspunktet for ordet «jøssing» som kom til å bli et æresbegrep for motstanderne av den nazistiske okkupasjonen.

Samarbeidet umiddelbart

I Arvesens masteroppgave fremkommer det også at «Ditlef Lexow A/S» umiddelbart etter 9. april startet lossing og lasting av okkupantmaktens båter, og senere fortsatte ulike tyske militære instanser å være selskapets viktigste inntektskilder.

Lexow satt i utvalget som fohandlet frem frigivelse av de norske krigsfangene allerede 9. mai 1940. Faksimile: Aftenposten 6. mai 1940Lexow satt i utvalget som fohandlet frem frigivelse av de norske krigsfangene allerede 9. mai 1940. Faksimile: Aftenposten 6. mai 1940

I tillegg sto man for ekspederingen av de fleste tyske båter over Oslo havn, og Lexow ordnet også transporten av aluminium til tysk flyindustri fra Årdal, Sauda og andre steder på Vestlandet.

Tre andre Lexow-selskaper omsetter for 107 millioner kroner i krigsårene, og har en brutto fortjeneste på nesten 7,5 millioner på handlen med hovedsaklig «A/S Nordag» (Nordische Aluminium Aktiengesellschaft).

Selskapet var stiftet på oppdrag av Herman Göring, sjefen for det nazistiske flyvåpenet, som ville skaffe lettmetall til tysk rustningsindustri.

Deler av Lexows handelsvirksomhet med og for Tyskland, hadde også sivil karakter.

I tillegg talte det til hans fordel i rettsoppgjøret at han hadde arbeidet for norske krigsfanger og bidratt til at patrioter ble benådet.

Han engasjerte seg blant annet tidlig for å få satt fri norske krigsfanger i et utvalg underlagt Administrasjonsrådet.

Men dommen mot Lexow er likevel krystallklar:

«Tiltalte har vært en av vårt lands aller største profitører under okkupasjonen. Hans appetitt på tyske oppdrag har tilsynelatende vært nærmest umettelig. Han synes også på det nærmeste å ha vært blottet for enhver nasjonal hemning i denne henseende».

Ditlef Lexow døde i 1976

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:10 Bilbrann i Oslo02:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker00:24 Pilene peker nedover for Ap23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11 Fire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06 Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris
Siste nytt
03:10NorgeBilbrann i Oslo02:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker00:24NorgePilene peker nedover for Ap23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11VerdenFire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06PengerNy avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37Helse og livsstilVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23PolitikkBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23KulturFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris
Populært