Jarle Andhøy avvist av Høyesterett, vurderer Strasbourg

Høyesterett har avvist anken fra Jarle Andhøy. Foto: NTB scanpix.
Høyesterett har avvist anken fra Jarle Andhøy. Foto: NTB scanpix.

Høyesterett har avvist anken fra Jarle Andhøy som har ment at alle står fritt til å ferdes på havet i Antarktis. Nå vil han ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andhøy anket et forelegg på 45.000 kroner til Høyesterett. Han ble dømt til å betale boten etter at han i 2012 reiste til Antarktis for lete etter spor etter båten Berserk som ble borte i en storm året før med et mannskap på tre om bord.

Andhøy fikk bot fordi han manglet tillatelse og forsikring, men hevdet selv at det måtte være fritt for alle å ferdes på sjøen i Antarktis, når en ikke går i land.

Det er denne tolkningen Høyesterett ikke er enig i, og opprettholder boten fra Hålogaland lagmannsrett på 45.000 kroner.

Anker videre

– Vi vurderer nå å ta anken og prosessen videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Jarle Andhøy til NTB.

Han sier det Høyesterett ikke har forstått eller har valgt ikke å ta stilling til, er at de legger inn en begrensning i seilasen på det åpne hav som Norge også avtalerettslig har forpliktet seg til.

– Det er motsetning mellom havrettskonvensjonen og miljøforskriften som Polarinstituttet er satt til å forvalte. Miljøforskriften gjelder ikke for seilas på det åpne hav og det er ikke tvil om at Berserk var på en slik seilas. Det eneste sted på kloden hvor det åpne hav og internasjonalt farvann går helt inn til land er i Antarktis, som er et verdens eneste statsløse kontinent, sier Andhøy.

– Høyesterett og lagmannsretten la til grunn i sine dommer at Berserk seilte i internasjonalt farvann. Men deres selvmotsigende domsslutninger, som sier at jeg ikke har rett til å oppankre der, er begrensninger som verken Norge eller andre stater har rett til å ilegge sjøfarten i Sørishavet, sier han videre.

– Ikke fri seilas

Høyesterett legger i sin avgjørelse vekt på Andhøys egen forklaring i lagmannsretten. Der fortalte han at Antarktis var selve målet for ekspedisjonen. Under ekspedisjonen seilte han nær land i et lengre tidsrom og ankret også opp like opp under land.

– Jeg er etter en samlet vurdering kommet til at den beskrevne aktiviteten ikke naturlig faller under unntaket knyttet til fri seilas på det åpne hav, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann.

Hun legger til at Andhøys ekspedisjon dermed faller inn under Antarktisforskriftens regler om meldeplikt for all planlagt virksomhet i området.

– Historisk sak

– Dette har vært en meget spesiell sak, og jeg er glad for at dommerne i Høyesterett er enig i mine vurderinger, sier førstestatsadvokat i Lars Fause Troms og Finnmark til NRK.

Han aktorerte saken i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

– Saken er jo også historisk, siden det er første gang en norsk borger er dømt for brudd på lover og forskrifter angående Antarktis, og det er første gang Høyesterett behandler en slik sak, sier førstestatsadvokaten.

Personvernpolicy