Torgersen-saken begjæres gjenåpnet

Fredrik Fasting Torgersen får saken sin gjenopptatt. Foto: NTB scanpix.
Fredrik Fasting Torgersen får saken sin gjenopptatt. Foto: NTB scanpix.

For sjette gang blir Torgersen-saken begjært gjenopptatt. Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen sier de sitter på nye analyser og nye bevis.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Torgersen-saken:

* Fredrik Fasting Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.

* Torgersen, som nå er 80 år gammel, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet og har gjort til sammen fem forsøk på å få gjenopptatt – gjenåpnet – straffesaken.

* Den første begjæringen kom i forbindelse med anken til Høyesterett i 1958. Den ble stilt i bero og ikke realitetsbehandlet.

* Høyesterett avviste en gjenopptakelsesbegjæring i 1976, og Høyesteretts ankeutvalg avviste en ny gjenopptakelsesbegjæring i 2001.

* Enda en gjenopptakelsesbegjæring ble avvist av Gjenopptakelseskommisjonen 8. desember 2006. Kommisjonen la ikke vekt på nye utredninger som reiste sterk tvil om de tekniske bevisene som førte til at Torgersen ble dømt.

* Advokat Erling Moss sendte 17. juli 2007 et krav om fornyet behandling og krevde samtidig at det måtte oppnevnes en settekommisjon fordi han anså Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile.

* 1. oktober 2010 – på Torgersens fødselsdag – avviste Gjenopptakelseskommisjonen på nytt å gjenoppta drapssaken.

* Torsdag vil Torgersen-saken blir begjært gjenopptatt for sjette gang. Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen sier de sitter på nye analyser og nye bevis.

Begjæringen om gjenopptakelse blir oversendt Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker torsdag, og er et resultat av ett års arbeid med sakens dokumenter, herunder en gjennomgang av tidligere behandlinger, opplyser de to advokatene.

På en pressekonferanse i Advokatfirmaet Schjødts lokaler i Oslo torsdag vil de orientere om hovedtrekkene i begjæringen.

– I forbindelse med begjæringen fremlegges det nye analyser og nye bevis. I tillegg påpekes faktiske feil og utelatelser i tidligere vedtak, samt uriktig lovanvendelse, påpeker Schiøtz og Lorentzen.

Skippergata

Advokatene har samarbeidet med tidligere førstelagmann Nils Erik Lie i Borgarting lagmannsrett. Lie har hatt ansvaret for utarbeidelsen av viktige utredninger – først og fremst av tekniske bevis.

80 år gamle Fredrik Fasting Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel og ti års sikring for å ha drept 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo i desember året før. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.

Torgersen har hele tiden nektet skyld for drapet og har gjort til sammen fem forsøk på å få gjenåpnet straffesaken. Det siste forsøket ble avvist på hans egen fødselsdag 1. oktober 2010.

To paragrafer

I begjæringen anfører de to advokatene at det er grunnlag for gjenåpning i henhold til paragrafene 391 og 392 i straffeprosessloven.

Den første paragrafen dreier seg om en ny omstendighet eller bevis som synes egnet til frifinnelse. Den andre peker på særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og tungtveiende hensyn som tilsier at spørsmålet om siktedes skyld blir prøvd på ny.

Personvernpolicy