Bekymrede deltakere i global klimadebatt

Røyk stiger opp fra fabrikker i Kawasaki sør for den japanske hovedstaden Tokyo. Foto: Toru Hanai / Reuters / NTB scanpix.
Røyk stiger opp fra fabrikker i Kawasaki sør for den japanske hovedstaden Tokyo. Foto: Toru Hanai / Reuters / NTB scanpix.

79 prosent av deltakerne i klimadiskusjoner arrangert i 75 land svarer at de er svært bekymret for hva klimaendringene vil føre til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til sammen deltok om lag 10.000 mennesker i debattene som ble gjennomført i helgen. Deltakerne var plukket ut for å representere et tverrsnitt av befolkningen i landene som var omfattet av prosjektet.

Etter å ha fått informasjon om den globale oppvarmingen og diskutert problemet, måtte deltakerne svare på en rekke spørsmål. I tillegg til dem som var svært bekymret, svarte 19 prosent at de var middels bekymret for konsekvensene av klimaendringene. Bare 2 prosent var ubekymret.

– Dette er et viktig bidrag for å styrke folks forståelse av et tema som ofte kan framstå som svært komplekst, sier FNs klimasjef Christina Figueres.

Skeptiske til avgifter

Svarene var imidlertid mer blandet når deltakerne fikk spørsmål om klimatiltak som vil få konsekvenser for landenes og borgernes økonomi. Bare 16 prosent svarte at de støtter innføring av en avgift på CO2-utslipp i alle verdens land.

Tiltaket støttes av 42 prosent hvis avgiften innrettes slik at den skrus opp i land som ikke gjør noe for å kutte egne CO2-utslipp.

– De store landene må vise vei og innføre tiltak for å bremse klimaendringene. Det er de som har størst klimautslipp, sier videregåendelærer Jocelyn Pedernal, som deltok i diskusjonen som ble holdt på Filippinene.

Hun har tro på at klimadiskusjonene kan bidra til at stormaktene vil lytte til fattige og sårbare mennesker.

– Selv et lite støvkorn kan feste seg i øyet og ha effekt, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

– Vet hva folk ønsker

Til sammen hundre klimadebatter med rundt hundre deltakere hver ble holdt i Kina, Senegal, Danmark, Brasil, USA og 70 andre land.

FN, regjeringen i Frankrike, det danske Teknologirådet og en lang rekke organisasjoner har vært med på å organisere og gjennomføre prosjektet som har fått navnet World Wide Views on Climate and Energy.

Håpet er at resultatene fra den uvanlige og svært omfattende spørreundersøkelsen vil inspirere og legge press på regjeringene som deltar i forhandlingene fram mot klimatoppmøtet i Paris i desember.

– Debattene vil ikke endre forhandlingene, men beslutningstakerne vil i det minste være informert om hva folk ønsker, sier Yves Mathieu, som har vært med på å organisere prosjektet.

64 prosent av deltakerne i diskusjonene mener den nye klimaavtalen som etter planen skal vedtas i Paris, må inneholde tiltakene som er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

71 prosent svarer at FNs klimaforhandlinger, som har pågått i ganske nøyaktig 20 år, ikke har bidratt tilstrekkelig til å bekjempe klimaendringene.

Personvernpolicy