Erstattet kronprinsparet med nazistene Terboven og Rediess

Gunnar Frederiksen var vert da kronprins Olav og kronprinsesse Märtha besøkte Melbu i Vesterålen på 30-tallet. Senere tok han heller imot tyske offiserer i sine fasjonable lokaler. Foto: Museum Nord
Gunnar Frederiksen var vert da kronprins Olav og kronprinsesse Märtha besøkte Melbu i Vesterålen på 30-tallet. Senere tok han heller imot tyske offiserer i sine fasjonable lokaler. Foto: Museum Nord

Før krigen huset han kronprinsfamilien. Men som angiver og profitør sto Gunnar Frederiksen fra Melbu, bak et av de alvorligste økonomiske landssvik under okkupasjonen. Selv mente han at han gjorde Norge store tjenester.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De ukjente landssvikerne

I de nærmeste ukene vil ABC Nyheter presentere de ti alvorligste økonomiske landssvikerne.

Oversikten bygger på en fysisk gjennomgang av Erstatningsdirektoratets arkiv.

Nærmere 90.000 navn er oppført i papirkartotek.

Det finnes feilkilder, blant annet faren for at man i direktoratet ikke har ajourført kortene ettersom nye dommer eller benådninger har funnet sted. I tillegg kan beløp og annet være notert ned feil.

Men for de ti sakene som ABC Nyheter vurderer som de alvorligste, er også grunnlagsdokumentene i det tilhørende Landssvikarkivet studert.

Skulle det likevel ha sneket inn seg noen feil eller misforståelser, vennligst ta kontakt med Ola Karlsen via ola@abcnyheter.no

Gunnar Berg Coldevin Frederiksen (født 1891) og hans kone Edith er de første ukjente økonomiske landssvikerne som ABC Nyheter presenterer.

I en artikkelserie basert på funn i Erstatningsdirektoratets kartotek, vil de alvorligste sakene bli presentert de kommende helgene.

Frederiksen var den viktigste forretningsmannen og styrte sitt imperium fra Melbu i Vesterålen.

Han var tysk visekonsul allerede før krigen. Under okkupasjonen fortsatte han sitt intime samvær med de nye makthaverne som hærtok landet.

Det er på et vis beskrivende at han kastet sidene i sin gjestebok med kronprinsparets underskrifter fordi de ikke passet sammen med signaturer fra tyske offiserer.

Allerede høsten 1939 skal Frederiksen ha blitt overvåket av norsk etterretning, mistenkt for å være tysk agent.

I hjemkommunen Hadsel fikk han, med utelukkende tysk kapital, bygd en enorm filetfabrikk og kjøleanlegg som skulle forsyne Tyskland med norsk frossenfisk.

Byggingen pågikk fra 1941, men i politiavhør etter krigen fremstilte Frederiksen det som formildende at anlegget ikke var i full drift da nazistene kapitulerte i mai 1945.

Aksjekapitalen var på enorme 6,5 millioner kroner (noe som i dagens pengeverdi tilsvarer 130 millioner).

– Helt uforståelig

Dette anlegget tjente han store beløp på under krigen. I oppgjøret etterpå forsøkte han å fremheve den store rollen anlegget hadde for hele distriktet, uavhengig av fordelene som okkupantene dro nytte av:

«Når jeg nu siktes for eventuell landssvik er det meg helt uforståelig. Her har jeg skaffet landet et tip, top moderne anlegg», lyder hans forklaring i mars 1946 som er funnet i Riksarkivet.

I tillegg drev han annen økonomisk virksomhet via andre selskaper.

Allerede 30. september 1940, bare fem dager etter at Nasjonal samling (NS) dannet sin første regjering, meldte Frederiksen seg inn i partiet.

«Jeg gikk ikke inn i NS før etter Terbovens tale den 25. september 1940. Tidligere var jeg høyremann», sa han i et politiavhør i 1945.

Les også: Brødrene Sverre rev Sola kirke - bygde flyplass til nazi-okkupantene

Lar Terboven erstatte kronprinsen

Ekteparet Edith og Gunnar Frederiksen utenfor Melbu Hovedgård på 30-tallet. Foto: Museum NordEkteparet Edith og Gunnar Frederiksen utenfor Melbu Hovedgård på 30-tallet. Foto: Museum Nord

I rettssaken etter krigen ble det hevdet at Frederiksen ikke fikk bli medlem av NS på dette tidspunkt fordi han var frimurer av 9. grad.

Selv hevdet han også at det senere var umulig å melde seg ut fordi «det ville bety en Tysklandstur».

Han pleide uansett utstrakt sosial omgang med tyske nazister.

Både Reichskommisar Josef Terboven og SS-generalen Wilhelm Rediess var gjester hjemme hos ham i Melbu, i samme hus som kronprins Olav og kronprinsesse Märtha bodde i 30-årene.

Et bilde av den tyske Føreren ble også hengt opp i det staselige huset Melbu Hovedgård.

I avhør sa Frederiksen at det skal ha vært en gave fra tyske offiserer på Melbu.

Noe som illustrerer «den nye tid» er at de kongelige var de første som skrev i husets gjestebok.

Men de sidene ble revet ut etter at paret hadde flyktet til Storbritannia og USA i 1940.

«Det stemmer at kronprinsparet var de første som hadde sitt navn i fremmedboken», sa den tidligere tyske visekonsulen høsten 1945.

Han forsøkte så å gi en forklaring til hvorfor siden med deres navnetrekk rives ut:

«Både det bladet og visttnok også andre blad ble revet ut under krigen. Boken lå framme og så hadde en tysk offiser vært og skrevet sitt navn i den. Jeg syntes ikke at navnet til en tysk offiser passet sammen med kronprinsparets, hvorfor bladet ble revet ut».

Pleier tyske kontakter

Quislings næringsminister Alf L. Whist var Frederiksens gamle venn, og han inviterer nordlendingen inn i NS-kaksenes gutteklubb. Foto: ABC Nyheter/ RiksarkivetQuislings næringsminister Alf L. Whist var Frederiksens gamle venn, og han inviterer nordlendingen inn i NS-kaksenes gutteklubb. Foto: ABC Nyheter/ Riksarkivet

Frederiksen utnyttet og pleide kontakter i det tyske sikkerhetspolitiet for å skape vanskeligheter for personer som han mente motarbeider hans rent personlige interesser eller NS.

I et brev gravd fram i Riksarkivet fremhevet han for Reichskommisars økonomisk ansvarlige, senator Karolius Otte, sine nære bånd til nazi-toppene.

Det skjedde i en bønn om større leveranser av alkohol som var strengt rasjonert under krigen.

«Jeg har nesten daglig assistert så vel tyske wehrmacht som tyske civile. Det har selvfølgelig vært mig en glede søke istannbringe et godt samarbeid med de norske interesser. .. Men nu har jeg ikke annet å by mine gjester å drikke enn et glass vann», , skriver Frederiksen.

I brevet (datert to uker før julaften 1942) ba han om 48 flasker vin og 24 flasker brennevin.

Les også: EV 13 K, en norsk spion i kamp mot nazistene

Tyskerne aksepterte bønnen fra en mann som de beskrev som svært tyskvennlig, og Otte beordret Vinmonopolets NS-leder, Alf L. Whist, til å etterkomme Frederiksens ønske.

«Jeg fikk 50-60 flasker tildelt pr kvartal i begynnelsen», sa Frederiksen om resultatet av sin henvendelse.

«Når han har fått bevilget så meget brennevin er det for at det skulle brukes i representasjonsøyemed. … Melbu var et handelssentrum og han var avgjort den største næringsdrivende på stedet», er forklaringen fra Whist etter krigen, et rettsdokument som i dag også ligger i Riksarkivets hvelv.

Allerede 1940 gratulerte Frederiksen personlig Reichskommisar Terboven med det nye året. Foto: ABC Nyheter/ RiksarkivetAllerede 1940 gratulerte Frederiksen personlig Reichskommisar Terboven med det nye året. Foto: ABC Nyheter/ Riksarkivet

I tillegg ordnet han seg utenlandske sigaretter via et tysk firma som han handler med.

Mens dette var utilgjengelig for andre, fikk han «tildelt» 40.000 høyt verdsatte sigaretter under okkupasjonen, i følge sitt eget anslag.

Alf L. Whist, som senere ble næringsminister i Quislings andre regjering, kjente han godt.

Denne NS-toppen ble beskrevet som «en gammel venn av huset».

I en pjolterklubb som Whist i 1944 dannet i Frimurerlosjens konfiskerte lokaler for de ivrigste og økonomisk sterkeste NS-sympatisørene, fikk han medlemsnummer 134.

«Fra “minister” Alf Whist fikk jeg en skriftlig anmodning våren 1944 om å melde meg inn i “Normannaklubben”. Da han var en gammel venn av min far … ville jeg ikke støte ham, men meldte meg inn», sier Frederiksen.

At han under okkupasjonen også ble styremedlem av Norsk Tysk Selskap i Harstad, skal ha skjedd uten hans viten. Og den tilsendte nålen – hvor et hakekors er blandet inn i norske farger – skal han ikke ha benyttet.

Men at han så lett skal ha latt seg lede, strider derimot mot det meste annet som fremkommer om hans opptreden under okkupasjonen.

Frederiksen var ofte på tur til hovedstaden og under okkupasjonen benyttet han seg sine NS-kontakter. Blant annet brukte han den beryktete nazisten generalmajor Karl Martinsen, til å skaffe seg en Ford fra en norsk jøde som måtte flykte til Sverige.

På hytta «Lia» har ekteparet (de to til høyre) gjerne venner på besøk. Her fra før krigen. Foto: Museum NordPå hytta «Lia» har ekteparet (de to til høyre) gjerne venner på besøk. Her fra før krigen. Foto: Museum Nord

I Oslo 9. april

Da de tyske troppene første gang marsjerte opp Karl Johan den 9. april 1940, bodde Frederiksen og hans frue på Hotell Continental, like ved NRKs daværende lokale, viser dokumentene ABC Nyheter har gått gjennom.

På grunn av dette ble han lokalt mistenkt for spionasje, men det fremkommer ikke noe i dokumentene om at så skal ha vært tilfelle.

I avhør etter krigen blir Frederiksen da også spurt om det påfallende i at han tar inn på samme hotell som NS-sjefen Vidkun Quisling overraskende bodde natten før det tyske overfallet.

Det var her Quislings forsøk på statskupp ved hjelp av en radiotale, ble avtalt.

«Jeg kjente ingen av dem som bodde på hotell Continental ved invasjonen i 1940. Jeg hadde ingen anelse om at Quisling og hans nærmeste medarbeidere oppholdt seg på hotellet i den tiden. Dette hørte jeg ikke før senere våren 1940», forklarer han.

Frederiksen sa han var i hovedstaden i et rent forretningsmessig ærend.

At han hadde sterke øknomiske bånd til okkupanten er hevet over enhver tvil. I løpet av krigen samarbeidet han tett med en av Tysklands største fiskeimportører og tjener store beløp på anlegget i Melbu.

Angir flere til tyskerne

I sine tidlige avhør avviser den tidligere visekonsulen at ha skal ha samarbeidet med SS-offiserene i det tyske SD (Sicherheitspolizei).

Dokumentasjon viser at han allerede i februar 1941 ble bedt om å møte på rom nummer 6 hos det tyske sikkerhetspolitiet på Victoria terrasse i Oslo. De viste til tidligere kontakt og ønsket å «avklare en rekke spørsmål».

Og i et avhør fra februar 1946 bekreftet også SDs sjef i Svolvær, Wolfgang Url, at Frederiksen anga folk, både muntlig og skriftlig, til de fryktede sikkerhetsstyrkene.

Allerede under okkupasjonens første år, var Frederiksen både utagerende og støtende mot folk i nærområdet, viser dokumentasjonen.

Han benyttet trusler om anmeldelser til nazi-politi for å oppnå sin vilje, og utnyttet også andre hersketeknikker:


På Frederiksens 50-årsdag skal ha benyttet anledningen til å håne de norske som er til stede. Foto: ABC Nyheter/ RiksarkivetPå Frederiksens 50-årsdag skal ha benyttet anledningen til å håne de norske som er til stede. Foto: ABC Nyheter/ Riksarkivet

Da han sommeren 1941 feiret sin 50-årsdag på hytta «Lia», blir mange invitert (se bildet).

Øverst ved langbordet tronet Fredriksen og fruen Edith, sammen med en rekke tyskere.

Under sin tale til de fremmøtte sa han, ifølge et vitne som var til stede:

«Til dere norske vil jeg bare si at dersom dere tror dere kan vente stekte duer fra vest, så tror dere feil».

– Det ble tatt som direkte hån mot oss norske overfor tyskerne, sier vitnet.

Ga kona skylden

I landssvikoppgjøret var de tiltaltes pengegaver og aktiviteter i NS-regi, av særlig betydning.

Frederiksen forsøkte å spille ned sine egne aktiviteter på dette området, selv om han meldte seg inn høsten 1940 og trakk veksler på sine gode kontakter i sentrale NS- og tyske sirkler.

«Jeg har bare en gang deltatt i et NS-møte på Melbu. Jeg har hørt Riisnæs’ tale på Melbu (Quislings justisminister, red.anm.), men aldri deltatt i stevner eller sammenkomster i NS. Jeg var heller ikke medlem av NS-studiecirkel på Melbu, men det ble avholdt et møte av dem hos meg, men det var min frue som holdt det», sa han i avhør.

Hans kone, Edith, ble i rettsoppgjøret straffet økonomisk for sin NS-aktivitet. Hun måtte betale til sammen 265.000 kroner som inndragning eller erstatning.


Fra selskapet Gunnar Frederiksen AS blir det inndratt 1,2 millioner kroner. Foto: ABC Nyheter/ RiksarkivetFra selskapet Gunnar Frederiksen AS blir det inndratt 1,2 millioner kroner. Foto: ABC Nyheter/ Riksarkivet

Gunnar Berg Coldevin Frederiksen døde 6. januar 1948, før saken mot ham var endelig avgjort i retten.

Likevel fortsatte prosessen, og fra to av hans mindre selskap inndrar myndighetene 33.000 kroner.

Det største slskapet, Gunnar Frederiksen AS, hadde million-omsetning under krigen.

Det ble satt under offentlig administrasjon, og i 1949 inndras 1,2 millioner kroner, mens filetfabrikken blir overtatt av staten etter stortingsdebatt i 1947.

Til sammen ble den økonomiske straffen nesten 1,5 millioner kroner for det barnløse ekteparet Frederiksen fra Melbu i Vesterålen.

I dagens pengeverdi utgjør det omlag 30 millioner kroner, og for sammeligningens skyld - gjennomsnittlig industriarbeiderlønn var på 5000 kroner.

Hovedgården er i dag kjernen av Vesterålsmuseet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:43 Russland og Kina la ned veto mot våpenhvile i Syria18:02 Frykter jente (10) er kidnappet i Sverige17:53 Lett Russland-seier for Ruud17:42 De rødgrønne i Oslo klare for byrådsforhandlinger17:40 Vinmonopolet får ny administrerende direktør17:25 2,1 millioner «deltakere» til Facebook-fleip: Storm Area 51!17:03 Seks nye meldinger om syke hunder16:53 Pompeo vil ha «fredelig løsning»16:53 Tunisias tidligere diktator er død16:23 Tekniske feil ved flere norske milliard-fregatter15:50 Vil be om halvannet års fengsel for Keshvari15:39 Kallmyr nektet å svare på bruk av ordet snikislamisering15:38 Kraftig økning i Tesla-klager15:37 Lett Russland-seier for Ruud15:37 USA bekrefter droneangrep i Afghanistan15:23 ABC Nyheter beklager sak om Erna Solbergs fly14:59 Kongelig misnøye med Camerons avsløring14:58 Nye regler for slanking og kosmetikk på Instagram14:48 Iran truer USA med fullskala krig14:26 Islam er forenelig med demokrati14:20 Libanon mener Israel sendte angrepsdroner14:19 70 sauer døde etter flommen i Surnadal14:14 FN: Hvert 11. sekund ender en fødsel i tragedie14:02 Warholm-rival Samba vil doble i friidretts-VM14:01 Advokat møter UD om syk 4-åring i Syria13:49 Mystisk «sjøorm» i Kina hadde høyst menneskelig forklaring13:20 Vazelina klar for siste høgg13:10 SAS-flyene får ny design12:45 Belgisk jagerfly styrtet i Frankrike12:44 Fare for flom i Trøndelag og Nordland12:33 Derfor tjener menn mer enn kvinner12:22 Opp mot 25 stillinger kuttes i DN12:18 Brennhete Haaland nominert til UEFA-utmerkelse12:12 Lagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen12:05 Amnesty: Qatar oppfyller ikke løftene til VM-arbeidere12:01 Iran slipper kvinner inn på VM-kvalifiseringskamp11:43 Nytt rentehopp: Boliglån på 2 millioner blir 15.600 kroner dyrere11:37 Mindre bruk av antibiotika i landbruket11:35 Ødegaard hylles av veteran: – Han er den nummer 10 vi savnet11:17 Fare for sykehusstreik fra neste uke11:16 Princess-arving dømt til ubetinget fengsel for bygging i strandsonen11:08 Vil forhindre opioid-epidemi i Norge10:45 Netanyahu inviterer Gantz til samarbeid10:44 Mann funnet død på Stord – ikke mistanke om noe kriminelt10:43 Kan ha løst lemen-mysteriet10:11 Sparkesykkel kalles tilbake på grunn av hjulfeil10:10 Bensin- og dieselsalget faller10:05 Jens Bjørneboe hedres med plass i Kristiansand09:32 Equinor-topp: – Ikke er enig i at Brasil skjøtter regnskogen dårlig09:24 Ni milliarder bursdagskroner er samlet inn via Facebook siden 201509:15 Se den vakre havbunnen mellom Svalbard og Norge09:15 Sara (26) blir trolig tidenes yngste ordfører i Norge08:59 Norges Bank hever renten – tror ikke på flere økninger08:18 Waras samboer straffedømt tre ganger07:57 Grimstad trakk seg fra Venstres valgkomité på grunn av Raja07:07 Tusenvis av nordmenn kan bli innkalt til førstegangstjeneste06:53 Minst tolv drept i angrep ved sykehus i Afghanistan06:44 Solbakken refser FCK-stjerner etter tap: – Nesten uprofesjonelt06:44 Tre Fukushima-sjefer frifunnet06:25 Solskjær hyller Rashford før europaligastarten: – Et eksempel for de unge06:18 Pompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar06:13 Ny handlingsplan mot antisemittisme neste år06:06 Utenlandsadopterte hevder de blir glemt når rasisme tas opp i Norge05:53 HRW: Venezuelanske sikkerhetsstyrker drepte unge menn05:50 Dette skjer i dag05:38 Dette skjedde i natt04:54 Om en måned kan sedler for 4,8 milliarder avvises i butikken04:35 Arkeologer fant 1600 år gamle gjenstander i Bolivia04:08 Ni av ti lader elbilen oftest hjemme nå03:54 Gammelt bilde av brunmalt Trudeau vekker oppsikt03:40 Trondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19 – Vi har hatt et par stygge episoder i år01:46 19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45 Tunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16 Bekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08 Rekordlav styringsrente i Brasil00:47 FN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41 Mann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15 Ocean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55 Di Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46 City herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41 TNT-vokalist Tony Mills er død23:40 USAs sentralbank senker styringsrenta23:38 Seieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24 Olympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06 Minst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37 Danmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37 Bilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49 Obama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25 Valgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10 Cruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39 Klimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27 Inkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24 Trump raser etter rentebeslutning20:23 Minst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23 Kristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55 Slik løser elektriske MS «Kongen» utslippsfloken uten lader19:43 Sp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24 Bitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01 Trump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk
Siste nytt
18:43VerdenRussland og Kina la ned veto mot våpenhvile i Syria18:02NorgeFrykter jente (10) er kidnappet i Sverige17:53SportLett Russland-seier for Ruud17:42Helse og livsstilDe rødgrønne i Oslo klare for byrådsforhandlinger17:40PengerVinmonopolet får ny administrerende direktør17:25Verden2,1 millioner «deltakere» til Facebook-fleip: Storm Area 51!17:03NorgeSeks nye meldinger om syke hunder16:53PolitikkPompeo vil ha «fredelig løsning»16:53VerdenTunisias tidligere diktator er død16:23NorgeTekniske feil ved flere norske milliard-fregatter15:50PolitikkVil be om halvannet års fengsel for Keshvari15:39PolitikkKallmyr nektet å svare på bruk av ordet snikislamisering15:38MotorKraftig økning i Tesla-klager15:37SportLett Russland-seier for Ruud15:37VerdenUSA bekrefter droneangrep i Afghanistan15:23PolitikkABC Nyheter beklager sak om Erna Solbergs fly14:59PolitikkKongelig misnøye med Camerons avsløring14:58KulturNye regler for slanking og kosmetikk på Instagram14:48VerdenIran truer USA med fullskala krig14:26StemmerIslam er forenelig med demokrati14:20VerdenLibanon mener Israel sendte angrepsdroner14:19Norge70 sauer døde etter flommen i Surnadal14:14Helse og livsstilFN: Hvert 11. sekund ender en fødsel i tragedie14:02SportWarholm-rival Samba vil doble i friidretts-VM14:01NorgeAdvokat møter UD om syk 4-åring i Syria13:49VerdenMystisk «sjøorm» i Kina hadde høyst menneskelig forklaring13:20KulturVazelina klar for siste høgg13:10ReiseSAS-flyene får ny design12:45VerdenBelgisk jagerfly styrtet i Frankrike12:44NorgeFare for flom i Trøndelag og Nordland12:33PengerDerfor tjener menn mer enn kvinner12:22KulturOpp mot 25 stillinger kuttes i DN12:18SportBrennhete Haaland nominert til UEFA-utmerkelse12:12SportLagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen12:05SportAmnesty: Qatar oppfyller ikke løftene til VM-arbeidere12:01SportIran slipper kvinner inn på VM-kvalifiseringskamp11:43PengerNytt rentehopp: Boliglån på 2 millioner blir 15.600 kroner dyrere11:37NorgeMindre bruk av antibiotika i landbruket11:35SportØdegaard hylles av veteran: – Han er den nummer 10 vi savnet11:17NorgeFare for sykehusstreik fra neste uke11:16PengerPrincess-arving dømt til ubetinget fengsel for bygging i strandsonen11:08Helse og livsstilVil forhindre opioid-epidemi i Norge10:45PolitikkNetanyahu inviterer Gantz til samarbeid10:44NorgeMann funnet død på Stord – ikke mistanke om noe kriminelt10:43VerdenKan ha løst lemen-mysteriet10:11NorgeSparkesykkel kalles tilbake på grunn av hjulfeil10:10MotorBensin- og dieselsalget faller10:05KulturJens Bjørneboe hedres med plass i Kristiansand09:32VerdenEquinor-topp: – Ikke er enig i at Brasil skjøtter regnskogen dårlig09:24Helse og livsstilNi milliarder bursdagskroner er samlet inn via Facebook siden 201509:15NorgeSe den vakre havbunnen mellom Svalbard og Norge09:15PolitikkSara (26) blir trolig tidenes yngste ordfører i Norge08:59PengerNorges Bank hever renten – tror ikke på flere økninger08:18NorgeWaras samboer straffedømt tre ganger07:57PolitikkGrimstad trakk seg fra Venstres valgkomité på grunn av Raja07:07NorgeTusenvis av nordmenn kan bli innkalt til førstegangstjeneste06:53VerdenMinst tolv drept i angrep ved sykehus i Afghanistan06:44SportSolbakken refser FCK-stjerner etter tap: – Nesten uprofesjonelt06:44VerdenTre Fukushima-sjefer frifunnet06:25SportSolskjær hyller Rashford før europaligastarten: – Et eksempel for de unge06:18VerdenPompeo og bin Salman sier Iran må stilles til ansvar06:13NorgeNy handlingsplan mot antisemittisme neste år06:06NorgeUtenlandsadopterte hevder de blir glemt når rasisme tas opp i Norge05:53VerdenHRW: Venezuelanske sikkerhetsstyrker drepte unge menn05:50NorgeDette skjer i dag05:38NorgeDette skjedde i natt04:54PengerOm en måned kan sedler for 4,8 milliarder avvises i butikken04:35VerdenArkeologer fant 1600 år gamle gjenstander i Bolivia04:08MotorNi av ti lader elbilen oftest hjemme nå03:54PolitikkGammelt bilde av brunmalt Trudeau vekker oppsikt03:40NorgeTrondheim kommune går for fleksibel skolestart02:19Helse og livsstil– Vi har hatt et par stygge episoder i år01:46Norge19 evakuert fra gruvebrann i Nordland, ingen skadd01:45VerdenTunisisk presidentkandidat fortsatt fengslet01:16NorgeBekymringsmeldinger til politiet tredoblet etter terrorangrep i Bærum01:08PengerRekordlav styringsrente i Brasil00:47VerdenFN-eksperter på vei til Saudi-Arabia00:41NorgeMann i 60-årene døde i fallulykke på øya Hovden i Flora00:15VerdenOcean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet23:55SportDi Maria herjet med Real Madrid, Zidane slaktet innsatsen23:46SportCity herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort23:41KulturTNT-vokalist Tony Mills er død23:40PengerUSAs sentralbank senker styringsrenta23:38SportSeieren glapp da Ronaldo var tilbake i Madrid23:24SportOlympiakos berget uavgjort mot Tottenham23:06VerdenMinst fire drept i angrep mot offentlig bygning i Afghanistan22:37Helse og livsstilDanmarks regjering vil øke sigarettprisene22:37VerdenBilbombe gikk av ved hotell i Mogadishu21:49VerdenObama til Greta: - Du og jeg er et lag21:25PolitikkValgstyret anbefaler at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes21:10ReiseCruisereder Torstein Hagen vil ha turistskatt20:39MotorKlimaanleggene i verdens biler er storforbrukere av olje20:27PengerInkassokrav mot Ola og Kari på 100 milliarder kroner20:24PengerTrump raser etter rentebeslutning20:23VerdenMinst 28 barn omkom i brann på skole i Liberia20:23SportKristoff spurtet til seier i Slovakia, men veltet og mistet ledertrøya19:55MotorSlik løser elektriske MS «Kongen» utslippsfloken uten lader19:43PolitikkSp har valgt side – det blir rødgrønt styre i Tromsø19:24PengerBitter konflikt i SAS: «Trusler, sjikane og press»19:01VerdenTrump gir ikke lenger California lov til å føre strengere utslippspolitikk
Populært