Begge parter spent på utfallet av Andhøy-saken

Eventyreren Jarle Andhøy håper Høyesterett vil slå fast at hvem som helst uten videre kan seile fritt på åpent hav i Antarktis.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag begynte Høyesterett behandlingen av saken som Andhøy har brakt inn for landets høyeste domstol. Siden den fatale Berserk-ekspedisjonen i 2011, der tre av Andhøys kamerater mistet livet, har han kjempet for det han mener er en rettferdig dom.

Både i tingrett og lagmannsrett er han blitt bøtelagt for å ha brutt Antarktistraktaten, det internasjonale regelverket som gjelder sør for 60. breddegrad.

Traktaten krever at all aktivitet i Antarktis skal søkes om og godkjennes på forhånd av det landet som søkeren hører hjemme i. Eventyreren selv mener et annet regelverk bør gjelde.

Les også: Jarle Andhøy utfordrer Antarktis-traktaten i Høyesterett

– Havrettskonvensjonen gjelder

Andhøy mener FNs Havrettskonvensjon gir ham rett til å seile fritt i internasjonalt farvann, som i Antarktis strekker seg helt inn til kystlinjen.

– I farvannet rundt Antarktis gjelder ikke den norske jurisdiksjonen, fordi farvannet der er definert av internasjonale regler. Antarktistraktaten er på et annet nivå enn den internasjonale havretten (Havrettskonvensjonen). Det Høyesterett nå skal ta stilling til, er om alle skip og borgere har rett til å ferdes i det som er internasjonalt farvann rundt Antarktis. Der mener jeg at det ikke er noen tvil, sier Andhøy til NTB.

Les også: Ny Antarktis-anmeldelse mot Jarle Andhøy

Flere turer

Både i 2011 og i 2012 reiste Andhøy til Antarktis uten å ha fått tillatelse av Polarinstituttet. Han har også bekreftet overfor NTB at han senest i vinter har vært i Antarktis uten søknad eller tillatelse.

Etter den siste turen – i likhet med i 2012 – har Polarinstituttet anmeldt Andhøy. Men denne turen er ikke tema for saken i Høyesterett tirsdag og onsdag.

Advokat Brynjar Østgård, som er Andhøys prosessfullmektig i saken, har forklart at retten skal prøve lovanvendelsen. Den vil forholde seg til det samme faktum som lagmannsretten la til grunn – at han var ute og seilte i båt og ikke var på land.

Uklart regelverk?

Førstestatsadvokat Lars Fause vil i retten fastholde at Andhøys tur var meldepliktig. Han mener saken først og fremst er viktig fordi Norge må kunne statuere at landet følger opp forpliktelsene vi har påtatt oss etter Antarktistraktaten.

– Saken er ikke så viktig for nordmenn i det daglige og for det norske samfunnet. Men for norske interesser i Antarktis er det viktig at denne saken får et korrekt utfall, sier Fause til NTB.

Både Fause og Østgård mener det vil bli interessant å få høre rettens syn på om det omfattende regelverket i Antarktistraktaten er forståelig nok til at Andhøy kan dømmes etter det.

– Det er interessant for Høyesterett å se på om reglene har den klarheten og tydeligheten som norsk grunnlov krever. Jeg antar at det er det viktigste punktet for Høyesterett å prøve, sier Fause.

Personvernpolicy