Israel takker USA for atomvåpenstøtte

Israels statsminister Benjamin Netanyahu takker USA for å hindre arbeidet med å gjøre Midtøsten fritt for atomvåpen, noe Israel er alene om å ha i regionen. Foto: Reuters / NTB scanpix
Israels statsminister Benjamin Netanyahu takker USA for å hindre arbeidet med å gjøre Midtøsten fritt for atomvåpen, noe Israel er alene om å ha i regionen. Foto: Reuters / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu takker USA for å ha blokkert et egyptisk forslag som kunne ha banet vei for å et atomvåpenfritt Midtøsten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Netanyahu ringte lørdag utenriksminister John Kerry for å takke ham og president Barack Obama for å ha holdt et løfte USA ga Israel i 2010, sier en israelsk tjenestemann til Haaretz.

USA, Storbritannia og Canada nektet å undertegne utkastet til sluttdokument fra den såkalte tilsynskonferansen i regi av FN i New York, fordi det åpnet for å starte arbeidet med å gjøre Midtøsten til atomvåpenfri sone.

Israel er det eneste landet i Midtøsten som har atomvåpen. Landet er også ett av få i verden som ikke har sluttet seg til Ikkespredningsavtalen (NPT).

Den manglende enigheten utløste et sjeldent uttrykk for diplomatisk harmoni fra Netanyahu til USA. Statsministerens forhold til president Barack Obama har vært svært anstrengt i kjølvannet av USAs forhandlinger om en atomavtale med Iran, samt uenigheter om Palestina-politikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Brende skuffet over manglene atomenighet

Utenriksminister Børge Brende (H) sier han er skuffet over at det ikke ble oppnådd enighet under den store nedrustningskonferansen i New York.

– Til tross for mangel på enighet, gir tilsynskonferansen viktige signaler for det videre arbeidet med internasjonale nedrustningsspørsmål, sier Brende.

USA, Storbritannia og Canada nektet å undertegne utkastet til sluttdokument fra den såkalte tilsynskonferansen i New York, fordi det åpnet for å starte arbeidet med å gjøre Midtøsten til atomvåpenfri sone.

Israel er det eneste landet i Midtøsten som har atomvåpen. Landet er også ett av få i verden som ikke har sluttet seg til Ikkespredningsavtalen (NPT).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Atomfritt Midtøsten

Tilsynskonferansen for NPT holdes hvert femte år, og hensikten er å arbeide for atomnedrustning.

Frykt for at Iran skal utvikle atomvåpen har de siste årene bidratt til økt press for å gjøre Midtøsten til en

Artikkelen fortsetter under annonsen

atomvåpenfri sone, men ikke alle setter pris på dette presset.

Det endelige utkastet til sluttdokument inkluderte et egyptisk forslag om at det innen 1. mars neste år skulle kalles sammen til en ny konferanse og å innlede «forhandlinger om en juridisk bindende traktat som gjør Midtøsten fri for atomvåpen og alle andre masseødeleggelsesvåpen, basert på frivillige avtaler inngått av landene i regionen».

Israel protesterte kraftig og USA satte ned foten. Ettersom sluttdokumentet fra tilsynskonferansene krever konsensus, ble det ikke noe sluttdokument fra årets konferanse.

– Ikke forenelig

– Ordlyden knyttet til Midtøsten er ikke forenelig med vår politikk, slo en talsmann for den amerikanske delegasjonen fast under konferansen.

– Vi har lenge støttet opprettelsen av regionale, atomvåpenfri soner. Vi har også understreket at initiativet til slike soner må komme fra regionen selv, og at alle stater i regionen må slutte opp om det, het det videre fra amerikansk side.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en trist dag for Ikkespredningsavtalen, konstaterte et medlem av Egypts delegasjon da det ble klart at sluttdokumentet ikke ville bli vedtatt.

– Fiasko

ICAN Norge – den norske avdelingen av Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen – kaller årets tilsynskonferanse en fiasko.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Forsøkene på å oppnå konsensus om praktiske steg for nedrustning blir gang på gang avvist av stormaktene, heter det i en pressemelding.

ICAN Norge er kritisk til den norske regjeringens holdning og viser til at 107 land nå har gitt et såkalt humanitært løfte om å jobbe for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen.

At Norge ikke er blant dem, vekker ifølge ICAN Norge oppsikt internasjonalt og sår tvil om Norges engasjement for nedrusting.

Støtte til forbud

Samtlige partier på Stortinget, med unntak av regjeringspartiene Høyre og Frp, har uttalt støtte til et forbud mot atomvåpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag skal utenrikskomiteen i Stortinget avgi innstilling i et representantforslag fra Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe i Senterpartiet, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn i Venstre og Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti, om at Norge skal arbeide for et forbud mot atomvåpen.

Selv om Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har uttrykt støtte til et forbud, er det likevel uklart om de vil støtte forslaget.

– De to partiene kan komme til å svikte både det internasjonale samfunnet og sine egne vedtak, advarer ICAN Norge.