Konkurranseutsetting av jernbanen:Solvik-Olsen garanterer ikke lønnen og pensjonen til tog-ansatte

HÅPER DET BESTE: Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke sikre seg mot at lønns- og pensjonsnivå for de ansatte blir jokeren i konkurransen om anbud på jernbane. Foto: Samferdselsdepartementet.
HÅPER DET BESTE: Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke sikre seg mot at lønns- og pensjonsnivå for de ansatte blir jokeren i konkurransen om anbud på jernbane. Foto: Samferdselsdepartementet.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker ikke lønnsdumping når NSB konkurranseutsettes, men vil ikke stille krav til å opprettholde lønn og pensjon i anbudskonkurransen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

12. mai lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en omfattende jernbanereform, der konkurranseutsetting av togtrafikken er ett av elementene.

Nå reiser spørsmålet seg om lønnsnivået i de ulike selskapene som skal konkurrere, blir tunga på vektskålen når myndighetene skal velge billigste anbud.

– Målet er ikke å spare penger ved å la togselskaper konkurrere på lavest mulig lønn og pensjon, bedyrer imidlertid Solvik-Olsen.

– Dette handler om å skape en attraktiv sektor, der selskapene har incentiver til å skape gode løsninger, og der arbeidstakerne har utviklingsmuligheter og interessante oppgaver, sa han da jernbanereformen ble lansert.

Nå viser det seg at regjeringen likevel vil la det bli opp til de konkurrerende selskapene om de vil konkurrere på lønn og pensjon, eller ikke.

Les også: Frp-ordfører om anbud: – Vi er ikke her for å gi ansatte i Os kommune best mulig vilkår

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tror loven sikrer mer enn den gjør

– Betyr det du sier, at dere vil legge krav om lønns- og pensjonsvilkår minst på dagens nivå i NSB som betingelse i anbudskonkurransen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen?

– Vi kommer til å si at akkurat som ved annen virksomhetsoverdragelse, skal du beholde de rettighetene du har. Men jeg kan ikke spå hvordan lønns- og pensjonsbetingelser generelt utvikler seg i Norge, sier han til ABC Nyheter.

Statsråden viser til lovverket som gjelder ved det som kalles virksomhetsoverdragelse, altså at et nytt selskap overtar en eksisterende virksomhet. Ifølge Arbeidsmiljølovens §16-2 beholder ansatte ved virksomhetsoverdragelse sine lønnsvilkår.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men loven sikrer gammel lønn kun ut avtaleperioden. Tariffavtalene som regulerer lønn, varer vanligvis to år fra den våren den blir inngått. Og pensjonsvilkårene har den nye arbeidsgiveren lov til å endre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Fabian Stang vil verne lønn ved andbudskonkurranse

– Det blir ikke polske lønninger

– Det er ikke lønn og pensjon som er konkurranseelementet, forsikrer statsråden og forklarer:

– Konkurranseelementet er god ledelse, bedre kundeorientering og sånne ting, sier Solvik-Olsen og viser til Gjøvikbanen.

– Den har blitt konkurranseutsatt. Servicen og tilfredsheten blant passasjerene har bedret seg.

– Hvis ikke lønn og pensjon er konkurranseelement - blir det da satt rammer fra myndighetene om at lønns- og pensjonsnivå skal opprettholdes?

– Vilkårene for virksomhetsoverdragelse ligger jo der og blir spesifisert senere. Men det kommer ikke til å bli tilfelle at en skal kjøre tog på polske lønninger.

Les også: NSB vil kjøre lokaltog i Stockholm

Ministeren og loven

– Det er en spådom, men vil du sette opp regler for bevaring av lønns- og pensjonsforhold?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er regler allerede i dag for virksomhetsoverdragelse.

– Der er det jo tillatt å komme med dårligere pensjonsvilkår og…

– Ikke ved virksomhetsoverdragelse, slår samferdselsministeren fast.

Arbeidsmiljøloven sier imidlertid at den nye arbeidsgiveren kan velge å beholde den eksisterende pensjonsordningen, eller sette den ansatte som følger med over til det vinnende selskapet, på en annen pensjonsordning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning», heter det der.

Les også: LO: - Katil Solvik-Olsen viser forakt for de ansatte

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fagbevegelsen skremmer

Ketil Solvik-Olsen bekrefter at det eksisterende lønnsnivået gjelder de ansatte som blir med over, men ikke nødvendigvis de øvrige ansatte i selskapet som vinner anbudskonkurransen.

Etter at avtaleperioden er utløpt, kan altså alle de ansatte i det vinnende selskapet få nye lønnsvilkår.

– Jeg vet at fagbevegelsen skremmer med alt det du spør om. Men konkurransen vi ønsker å stimulere til, handler om bedre utnyttelse av materiell, mer kundefokus og sånne ting, sier han.

Les også: NSB setter popularitetsrekord

Vil endre NSB-ansatte

I NSBs regnskap for 2014 utgjør personalkostnadene over 50 prosent.

– Ren bedriftsøkonomisk tenkning tilsier vel at kostnadene til arbeidskraft også vil telle i anbudskonkurransen?

– Det dreier seg om å sørge for at folk jobber på en annen måte så du får mer igjen for timene de legger inn. Der er det ulikhet, svarer statsråden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er bare å se på forskjellen mellom NSBs linjer og Flytoget. Folk har et helt annet inntrykk av Flytoget. Det handler om kultur, det handler om kunderettet fokus. Der får du en bra konkurranse. Det å operere i en monopolsituasjon, betyr at du tar kunden for gitt, sier han.

– Jeg tror at NSB kommer til å være den store, dominerende aktøren også om ti år i Norge. Jeg tror Flytoget vil ha en større rolle. Men jeg tror du vil få et NSB som vil ha en fagforening som mener at kunden er viktig og ikke noe bare å kimse av, sier Ketil Solvik-Olsen.

Les også: NSBs passasjerer mer fornøyde enn før