Asker-ordfører mener regelverk bør endres etter Vollen-drapet

VIL HA NYE REGLER: Askers ordfører har forståelse for at naboene er bekymret og reagerer. – Dette er en mulighet til å ta opp om det er riktig å si at boliger kan ha en sånn type tjenesteinnhold. Eller om de skal defineres annerledes, slik at kommuner kan gripe inn, sier Lene Conradi.Foto: Asker kommune/Sønstrød fotografene
VIL HA NYE REGLER: Askers ordfører har forståelse for at naboene er bekymret og reagerer. – Dette er en mulighet til å ta opp om det er riktig å si at boliger kan ha en sånn type tjenesteinnhold. Eller om de skal defineres annerledes, slik at kommuner kan gripe inn, sier Lene Conradi.Foto: Asker kommune/Sønstrød fotografene

Asker kommune krever svar fra Bufetat på hvordan sikkerheten til naboene til Små Enheter ivaretas. Ordføreren mener regelverket må vurderes, slik at kommuner selv får innflytelse over hvor barnevernsinstitusjoner legges.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er drapet på sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30), som ble kvalt og knivstukket av en 15 år gammel alvorlig psykisk syk jente på den private institusjonen i Vollen i fjor.

Jenta skulle passes på døgnet rundt, men naboer fortalte til ABC Nyheter tirsdag at hun beveget seg fritt og alene i nabolaget – selv om hun var voldelig, og hadde sagt at hun ønsket å drepe noen.

Før drapet ante ikke naboene at de to villaene ved siden av huset traumatiserte ungdommer. I området regulert til boliger bor det spesielt mange barnefamilier.

– Det var et sjokk å få vite at det plutselig var en tung institusjon. Det hadde vi aldri fått vite, sa nabo Cecilie Eidslott, og la til:

– Vi har vært bekymret. Særlig for barna.

Les saken: Drapssiktet på institusjon sa hun ville drepe: Gikk fritt i nabolaget

SISTE: Draps­sik­tet 15-åring skallet ned feng­sels­be­tjent

Kommunen kan ikke gripe inn

Ordfører Lene Conradi har stor forståelse for at naboene reagerer og er bekymret. Heller ikke kommunen har vært klar over hva slags institusjon som har holdt til i Sjøvollveien. Det er Bufetat som har godkjent driften av Behandlingsinstitusjonen Små Enheter (BES), og bestemt at det skal reguleres som bolig – ikke en institusjon.

– Vi har ikke noen annen rolle enn å være plan- og bygningsmyndighet, og med den rollen kan vi ikke gripe inn i en drift som dette. Men det vi har et ansvar for er å ta på alvor de bekymringene naboene har, og be ansvarlige tilsynsmyndigheter følge opp, sier Lene Conradi til ABC Nyheter.

– Jeg blir bekymret når jeg leser om dette. Det er bekymringsfullt at Arbeidstilsynet fortsatt finner forholdene kritikkverdig. Og når politiet etterforsker mulige straffbare forhold, skjønner jeg godt at nabolaget er bekymret.

Bakgrunn: Krever nye svar fra barnevernsinstitusjon

Truet politiet med machete

BODDE HER: Den psykisk syke 15-åringen bodde i dette huset. 28. oktober i fjor drepte hun nattevakten på barneverninstitusjonen Små Enheter. Foto: NTB/ScanpixBODDE HER: Den psykisk syke 15-åringen bodde i dette huset. 28. oktober i fjor drepte hun nattevakten på barneverninstitusjonen Små Enheter. Foto: NTB/Scanpix

BES fikk i en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet før jul krass kritikk for at hverken arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet for de ansatte som jobbet med 15-åringen var tilfredsstillende tilrettelagt, sikkert eller forsvarlig.

I et ferskt vedtaksbrev fremgår det at Arbeidstilsynet fortsatt ikke er tilfreds med svarene fra BES om hvordan de skal sikre de ansatte mot vold og trusler. De har fattet vedtak om nye pålegg institusjonen må svare på innen 31. juli.

Politiet etterforsker også om institusjonen gjorde noe straffbart forut for drapet. Få måneder før truet 15-åringen politiet med en machete da de rykket ut til institusjonen. Hvordan hun hadde fått tak i kniven med et sylskarpt blad som måler 50-60 centimeter, har ikke fag- og utviklingsleder Dag Skådinn ved BSE ønsket å kommentere.

Les også: Politiet etterforsker Små Enheter etter drap

Vil ha debatt

Askers ordfører spør om ikke pendelen har gått for langt i å bygge ned virksomheter som har spesiell kompetanse på tungt barnevern.

– De tjenestene som leveres i boligen, krever så vidt jeg har skjønt det ikke reguleringsstatus som institusjon, sier Conradi, som nå vil ha dette på dagsorden.

Hun sier kommune-Norge tidligere har påpekt dette overfor departementet.

– Dette er en mulighet til å ta opp om det er riktig å si at boliger kan ha en sånn type tjenesteinnhold. Eller om de skal defineres annerledes, slik at kommuner kan gripe inn, sier Conradi.

Hun understreker at hun er svært opptatt av at tilbudet skal være forsvarlig både for de som trenger hjelp, og i dette tilfellet, også de ansatte og omgivelsene.

Les også: 76 prosent svikt: – Et dystert bilde av norsk barnevern

Krever svar

Direktør Ragnar Sand Fuglum i Asker kommune har nå sendt brev til Bufetat, der han ber de redegjøre for hvordan trygghet og sikkerhet for nabolaget ivaretas.

«Asker kommune er (...) av den oppfatning at sikkerheten for naboene/omgivelsene må ivaretas gjennom den drift virksomheten har på stedet. Vi ber derfor Bufetat ha særlig blikk for dette i forbindelse med oppfølging av den godkjenning Små Enheter i Sjøvollveien har», skriver Fuglum, og understreker at en form for nabolagsinformasjon bør vurderes.

Til ABC Nyheter utdyper han:

– Asker kommune som planmyndighet har ikke virkemidler i forhold til driften. Men vi kan ha meninger om driften av boligene. Det er Bufetat som godkjenner den type boliger, og som har kjøpt plasser der. Det vi ønsket med brevet var å minne dem om aspektet knyttet til naboskapet, både i forhold til de kravene som gjelder for forsvarlighet, og også hva som er lurt i forhold til naboskapet, sier Ragnar Sand Fuglum, og legger til at han skjønner at naboene er redde.

Les også: Drapssiktet 15-åring prøvde å ta pistol fra politiet

God butikk

Den private institusjonen Små Enheter har spesialisert seg på å tilby kommuner hjelp med de tyngste problemtilfellene som involverer både barnevern og psykiatri. Ifølge hjemmesiden er deres spesialiteter traumebehandling, utviklingsforstyrrelser, unge overgripere og kognitiv svikt.

Selskapet har syv enheter på Østlandet, og omsatte ifølge siste tilgjengelig regnskap (2013) for 56,6 millioner kroner, og hadde et resultat før skatt på 9,6 millioner. De siste fem årene har resultatet før skatt samlet vært på 24 millioner kroner.

Ifølge Bufetats årsrapport for 2013 kan døgnprisen for barn med meget kompleks problematikk ligge på nærmere 20.000 kroner pr. døgn, og ved enkelte tilfeller med helt spesielt krevende problematikk kan det være opp mot 25.000 kr.

Ifølge Aftenposten er barnevernstjenesten god butikk for de to gründerne av selskapet BSE, Dag Skådinn og Knut Oscar Nordby. De står oppført med en formue på henholdsvis 3,5 og 21,3 millioner kroner i skattelistene.

Avisen skrev før jul at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kjøpte institusjonsplasser for 1,3 milliarder fra det private i 2013 - tilsvarende 46 prosent av alle utgifter til institusjonsplasser. Tallet har vært økende de siste fem årene.

Les også: Høvler utbyttet i barnevern

DETTE ER BUFETAT

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner

Personvernpolicy