Riksrevisjonen refser regjeringens beredskapsarbeid:

Anundsen må til Stortinget etter knusende rapport

To dager etter at justisministeren fikk sterk kritikk i Stortinget, krever Venstre og KrF at han må forklare seg om den flengende kritikken av arbeidet med beredskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksrevisjonens kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet:
  • Riksrevisjonen mener det er alvorlige svakheter i arbeidet departementet gjør med å lede og koordinere landets beredskapsarbeid.
  • Departementet har ikke klart å oppfylle lederrollen i beredskapsarbeidet slik det var forutsatt av Stortinget.
  • Departementets oppfølging av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er for dårlig. DSB er departementets viktigste verktøy for å få satt beredskaps- og samfunnssikkerhetspolitikken ut i livet.
  • DSB selv mener departementet gjør det «uklart» hva slags rolle de skal ha i beredskapsarbeidet, og er ikke fornøyd med dialogen med departementet.
  • DSB får selv kritikk for å mangle kunnskap om egen måloppnåelse og ressursbruk, og om direktoratets arbeid bidrar til ønskede resultater.
  • Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av DSB. Dette inkluderer Justis- og beredskapsdepartementet selv.
  • Departementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull. Fylkesmennene har fått flere oppgaver, men det er ikke fulgt opp med økte ressurser.
  • Departementet følger i liten grad opp resolusjonen som sier at de skal rapportere til regjeringen om funn og manglende oppfølging i andre departementer.
  • Det gjennomføres ikke systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser, noe som gjør at samfunnet ikke lærer av feilene som blir gjort.

– Her må vi ha en full kontrollhøring. Vi kan ikke leve med og akseptere at den norske stat ikke har en tilstrekkelig beredskap, sier Venstres Abid Raja til NTB.

Han sitter selv i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og får støtte fra et annet komitémedlem, KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– Dette bør absolutt være utgangspunkt for en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier han, og beskriver kritikken som knusende.

En høring kan komme allerede før sommeren, og spørsmålet skal diskuteres på komiteens møte tirsdag.

Riksrevisjonen peker på alvorlige svakheter i Justis- og beredskapsdepartementets samordning og styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og -beredskap. Det svekker dette arbeidet generelt, skriver revisjonen i sin rapport torsdag.

Les også: Venstre krever høring om Riksrevisjonens rapport

– Bortforklarer funn

De sterke reaksjonene fra regjeringens to samarbeidspartier kommer bare to dager etter at justisminister Anders Anundsen (Frp) fikk hard kritikk i Stortinget for sin håndtering av asylbarnsaken. Anundsen unngikk mistillit, fordi Venstre og KrF stilte seg bak ham.

Men Raja eller Grøvan reagerer kraftig på Anundsens respons på kritikken fra Riksrevisjonen.

– Det som sjokkerer meg, er at justisministeren bruker tiden sin på å bortforklare Riksrevisjonens funn, han tilbakeviser punkt for punkt alt som Riksrevisjonen har kommet med, uttaler Raja.

– Det virker overhodet ikke som han som statsråd på dette området har tatt ansvar for å følge opp dette på en god og tillitvekkende måte – tvert om, sier Grøvan.

Les også: Anundsen slår tilbake mot Riks­re­vi­sjo­nens kritikk

Erkjenner svakheter

Anundsen selv konstaterte torsdag at Riksrevisjonens kritikk treffer godt.

– Jeg er enig i kritikken fra Riksrevisjonen, sier han til NTB.

– Kritikken samstemmer i stor grad med det vi har avdekket selv i regjeringen gjennom tilsyn i Justis- og beredskapsdepartementet, legger statsråden til.

Men i hans svarbrev til revisjonen var tonen en annen.

Der skriver Anundsen at det «ikke er grunnlag» for konklusjonen om at det i dag er «alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets utøvelse av samordningsansvaret».

Statsråden sier også at «ansvars- og rollefordelingen mellom departementet og DSB i utøvelsen av samordningsrollen overfor de andre departementene ikke er uklar».

Også Arbeiderpartiets Jette Christensen reagerer på Anundsens respons. Hun mener statsråden i stedet for å ta kritikken på alvor, «stiller spørsmål ved Riksrevisjonens arbeid og nekter å ta kritikken inn over seg».

– Satt i verk tiltak

Riksrevisjonen sier i sin rapport at Justisdepartementet ikke klarer å samordne og styre arbeidet med sikkerhet og beredskap.

– Det er alvorlig fordi Stortinget har vektlagt veldig sterkt beredskaps- og sikkerhetsarbeidet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB.

Kritikken rettes både mot departementets manglende evne til å koordinere øvrige departementer, samt styringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fylkesmennene.

Anundsen svarer at regjeringen nå er opptatt av å tette hull, rette opp feil og sette i verk tiltak.

– En del av effekten av tiltakene er det nok riktig at en ikke har fått med i rapporten. Det er ikke så unaturlig heller. Derfor fremstår dette som at det er en større grad av uenighet enn det i realiteten er, sier han.

Se hele offentliggjøringen av rapporterene her:

Personvernpolicy