Krever nye svar fra barnevernsinstitusjon

INSTITUSJONEN: Arbeidstilsynet har merket seg at BSE har arbeidet med flere tiltak i tiden etter vårt tilsyn. Det BSE har dokumentert overfor Arbeidstilsynet er likevel ikke tilstrekkelig for å oppfylle gjeldende regelverk på arbeidsmiljøområdet, skriver de i sitt ferske vedtaksbrev. Foto. NTB/Scanpix
INSTITUSJONEN: Arbeidstilsynet har merket seg at BSE har arbeidet med flere tiltak i tiden etter vårt tilsyn. Det BSE har dokumentert overfor Arbeidstilsynet er likevel ikke tilstrekkelig for å oppfylle gjeldende regelverk på arbeidsmiljøområdet, skriver de i sitt ferske vedtaksbrev. Foto. NTB/Scanpix

Arbeidstilsynet er ikke tilfreds med tilbakemeldingen fra Små Enheter om forbedringer for å sikre ansatte mot vold og trusler etter Vollen-drapet. De har fattet tre vedtak om pålegg BSE må svare på innen 31. juli.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det fremkommer i et ferskt vedtaksbrev fra Arbeidstilsynet til Behandlingsinstitusjonen Små Enheter (BSE). Institusjonen fikk av Arbeidstilsynet mulighet til å svare på den ramsalte kritikken de kom med i desember, og sa seg i februar uenige i deler av den i et langt svarbrev med 87 vedlegg.

– De ga oss en særdeles omfattende tilbakemelding med mye dokumentasjon og vedlegg. Små Enheter sier der at de i tiden etter drapet og tilsynet ikke var i stand til å gi oss en full redegjørelse for hvordan de arbeidet med sikkerhet på grunn av den krevende situasjon de var i, sier regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet til ABC Nyheter.

Ifølge Luthen har BSE gått gjennom alle deler av det såkalte HMS-systemet sitt (helse, miljø, sikkerhet, red. anm) for å kartlegge egne forbedringstiltak. De har også gjort forbedringer for å sikre ansatte mot vold og trusler.

Men det de har gjort, holder ikke, ifølge det ferske brevet fra Arbeidstilsynet til BSE:

– Likevel kan vi ikke gjennom det omfattende materialet se at BSE har godtgjort at kartlegging og risikovurdering er gjort i et slikt omfang og i en slik form som risikosituasjonen i virksomheten tilsier etter arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Utilstrekkelig kartlegging og risikovurdering får betydning også for etterfølgende pålegg. Det er på denne bakgrunn fattet 3 vedtak, står det i brevet.

BAKGRUNN: Draps­sik­tet på insti­tu­sjon sa hun ville drepe: Gikk fritt i nabolaget

– Psykiatrien vurderte voldsrisiko

Regiondirektør Hanne Luthen utdyper:

1) Vi ønsker at de fortsatt skal kartlegge farer og problemer som kan påvirke de ansattes helse og sikkerhet.

2) At de spesielt skal gjøre vurderinger av risiko knyttet til de situasjonene hvor de ansatte reelt sett er alene med ungdom.

3) På bakgrunn av kartlegging og risikovurderingen skal utarbeide en plan som tar opp i seg de nye kartleggingene vi ber om.

Ifølge vedtaksbrevet har BSE gjentatte ganger vist til at eksterne instanser har gjort vurderinger av voldsrisiko knyttet til ungdommen, og at sikkerhetsinstruksen til jenta som drepte Anne Gillebo Backlund bygger på voldsrisikovurdering fra psykiatrien.

BSE mener det er begrenset hva som er mulig for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav om at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. De tar opp at det er en viktig og vanskelig balansegang mellom barns behov og sikkerheten til de ansatte.

Arbeidstilsynet skriver at de forstår at BSE har stått i krevende oppgaver med den drapssiktede jenta. Men slår fast:

– Uansett kompleksitet og samarbeidsforhold er det BSE som arbeidsgiver som har ansvar både for å ivareta krav som stilles i arbeidsmiljøloven mv. for de ansattes helse, miljø og sikkerhet og regelverket knyttet til ungdommen.

Ansatte var alene med jenta

I sin krasse tilsynsrapport påpekte Arbeidstilsynet at de ansatte også i realiteten var alene med jenta. Mens BSE i sitt svar hevder at det før voldshendelsen alltid var to ansatte på jobb knyttet til risikovurderingen knyttet til jenta: Om natten var det en våken og en sovende nattevakt. På dagtid var det to, men en kunne være alene med henne om den andre for eksempel var på butikken.

– Ut fra vår vurdering er det vesentlige om en i realiteten er alene med ungdommen. Da er det tale om reelt alenearbeid, og det er risikoen knyttet til dette som skal kartlegges for å avgjøre om det er behov for risikoreduserende tiltak, svarer Arbeidstilsynet.

De understreker i brevet at de har valgt å ha et «forebyggende og fremtidsrettet perspektiv», og at de ikke vil gå inn på drapssaken – som er en politisak.

– Vi vet jo at politiet av eget tiltak har startet etterforskning om det har vært brudd på arbeidsmiljøloven. Det betyr at vi i vårt brev ikke ser nærmere på de direkte eller bakenforliggende årsaker som forårsaket drapet. Det er det alltid politiets oppgave å etterforske. Men vi bistår politiet alltid i den grad politiet har behov for det, sier regiondirektør Luthen.

BSE nevner etter det ABC Nyheter kjenner til ikke med ett ord at jenta, som skulle passes på av to voksne, gikk alene i naboenes hager. Det vil heller institusjonens talsmann kommentere.

Avviser kritikk

Fag- og utviklingsleder Dag Skådinn svarer på epost slik på spørsmål fra ABC Nyheter om kritikken i Arbeidstilsynets rapport fra desember. Det han omtaler som «den siste rapporten» er det ferske vedtaksbrevet.

– Det ser ikke ut til at ABC Nyheter har fått med seg innholdet i Arbeidstilsynets siste rapport, men kun forholder seg til den første og foreløpige rapporten fra 2014. Vi oppfatter den siste rapporten som tvert i mot av «krass kritikk». Søk Arbeidstilsynet for informasjon.

For øvrig har vår organisasjon historisk arbeidet fortløpende for å sikre ansattes trygghet. Arbeidet er kontinuerlig og gjenstand for implementering av elementer i relasjon til endrede arbeidsoppgaver, skriver Skådinn i eposten, og fortsetter:

– Den siste rapporten bygger ikke på noen konkret kritikk av BSEs opptreden i forbindelse med ulykken. Det fremstår i all hovedsak som krav til formaliseringer av deler av et HMS-arbeid for å øke fokus på risiki. Det er sannsynlig at en slik formalisering vil måtte gjelde alle aktører innenfor institusjonsbarnevernet. Dette som et resultat av vår grufulle erfaring i vår organisasjon. Det er videre gitt gode råd som omfatter viktige arbeidsområder for oss fremover. Disse vil vi følge opp, skriver Skådinn.

Arbeidstilsynet avslutter sitt vedtaksbrev slik: «For øvrig gjør vi oppmerksom på at tilsynsrapport etter tilsyn ikke er en godkjenning av virksomheten og driften».

Personvernpolicy