Stortinget vil fjerne juryordningen i norsk rett

Det er flertall for å kvitte seg med juryordningen etter at Fremskrittspartiet har endret standpunkt i saken. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)
Det er flertall for å kvitte seg med juryordningen etter at Fremskrittspartiet har endret standpunkt i saken. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)

Flertallet på Stortinget ber regjeringen avskaffe juryordningen i lagmannsretten og erstatte den med meddomsrett. Dermed står en 128 år gammel rettstradisjon for fall.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er flertall for å kvitte seg med juryordningen etter at Fremskrittspartiet har endret standpunkt i saken, skriver Aftenposten.

Sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet utgjør Frp flertallet som går inn for at en meddomsrett i stedet for en jury skal avgjøre saker i lagmannsretten. Målet med endringen er å styrke rettssikkerheten.

– Utspilt sin rolle

– En forutsetning for at vi støtter meddomsrett, er at rettens avgjørelser skal begrunnes. Det vil være det viktigste tiltaket på mange år for å bedre rettssikkerheten. Det er viktig for en eventuell ankesak at man vet hvorfor man er dømt eller frikjent, sier Ulf Leirstein (Frp), som sitter i Stortingets justiskomité. Juryen begrunner ikke sin avgjørelse.

– Det gir ingen mulighet for etterkontroll av deres vurdering. Når man ikke skal formulere en begrunnelse er det heller ingen garanti for at alle relevante forhold er vurdert, sa justispolitiker Hadia Tajik (Ap) til Aftenposten i fjor. Hun mente da at juryordningen hadde utspilt sin rolle.

– Et stort tap

Frode Sulland, som leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener derimot det vil være et stort tap for rettssikkerheten dersom juryordningen faktisk blir avskaffet.

– Med all vår felles erfaring fra alvorlige straffesaker har vi alltid sett juryen som den ordning som sikrer oss best mot uriktige domfellelser, og det er det viktigste kriterium på rettssikkerhet, sier Sulland.

– Juryen stiller gjennomgående strengere krav til bevisene enn fagdommerne. Vår erfaring støttes også av statistikken for fagdommeres mange tilsidesettelser av juryens frifinnelser, sier Sulland.

Lekfolk i flertall

Juryordningen har lenge vært under press, spesielt i saker der dommeren har valgt å sette juryens kjennelse til side. Etter at Høyesterett i 2009 endret ordlyden fra at fagdommer «kunne» til at de «skal» sette til side en kjennelse dersom de er i tvil.

Dersom fagdommeren setter juryens avgjørelse til side, skal saken behandles på nytt i en meddomsrett.

I dag er det en jury på ti personer som avgjør saker med strafferamme på mer enn seks års fengsel. De fleste saker avgjøres av en meddomsrett, som i lagmannsretten består av tre fagdommere og fire lekdommere. Dersom forslaget om å avskaffe juryordningen blir vedtatt, vil alle saker gå for en meddomsrett, hvor lekdommerne altså er i flertall.

De fire partiene som nå går inn for å avskaffe juryordningen, mener den nye ordningen kan være på plass i løpet av et års tid.

Personvernpolicy