– Halvt sykemeldte har størst risiko for å bli uføretrygdet

FRA SYKEMELDT TIL UFØR: Hele 19 prosent av de som er sykemeldt 50 prosent har gradert uførepensjon vel to år etter avgangen fra sykepenger, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Andreas H. Lunde / ABC Nyheter

Den tilsvarende andelen for de med full sykmelding er 13 prosent, mens den er lavere for de med høyere og lavere graderingsandel enn 50.
FRA SYKEMELDT TIL UFØR: Hele 19 prosent av de som er sykemeldt 50 prosent har gradert uførepensjon vel to år etter avgangen fra sykepenger, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Andreas H. Lunde / ABC Nyheter Den tilsvarende andelen for de med full sykmelding er 13 prosent, mens den er lavere for de med høyere og lavere graderingsandel enn 50.

Litt over halvparten av de som har gradert sykmelding på 50 prosent eller mer, mottar en trygdeytelse to år etter avsluttet sykmelding, ifølge ny forskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et av tiltakene som har blitt innført for å redusere sykefraværet i Norge, og hindre at folk faller utenfor arbeidslivet, er gradert sykemelding.

– Verken dette eller andre tiltak har ført til ønsket nedgang, og vi ville finne ut hvorfor de ikke virker bedre, sier forsker Anne Skevik Grødem ved Institutt for samfunnsforskning i en pressemelding.

I rapporten «Gradert sykemelding» har hun og kollegene Julia Orupabo og Axel West Pedersen sett på hva som skjer når arbeidstakere med gradert sykmelding mister retten til sykepenger etter ett år. Forskerne har i tillegg gjort gruppeintervjuer med Nav-ansatte som jobber med oppfølging av sykemeldte.

I studien som er et oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, finner de at arbeidstagere som er gradert sykemeldte, oftere enn fullt sykemeldte beholder en tilknytning til arbeidslivet. Dette stemmer godt overens med tidligere studier.

Bakgrunn: Slik vil de få ned sykefraværet

– Beholder jobb, men mottar også stønad

Det som overrasket forskerne er at studien også viser at svært mange av de som har vært delvis sykemeldt, mottar stønader samtidig som de fortsetter i jobben.

Litt over halvparten av de som har gradert sykmelding på 50 prosent eller mer, mottar en trygdeytelse, som regel arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon, to år etter avsluttet sykmelding. Dette er bare litt lavere enn for fullt sykmeldte, viser studien.

Den klart laveste avhengigheten av offentlige overføringer finner forskerne i gruppen som opprinnelig hadde en gradering som var lavere enn 50 prosent.

Les også: – Barn gir ikke høyere sykefravær for kvinner

– Halvt sykemeldt, størst risiko

«Samtidig er det påfallende mange som kombinerer deltids lønnsarbeid med gradert uførepensjon, som er en varig ytelse», skriver forskerne i rapporten.

Studien viste at hele 19 prosent av de med en graderingsandel på 50 har uførepensjon vel to år etter avgangen fra sykepenger.

Den tilsvarende andelen for de med full sykmelding er 13 prosent, mens den er lavere for de med høyere og lavere graderingsandel enn 50.

Personer med 50 prosent gradert sykemelding har dermed størst risiko for å bli uføretrygdet.

– Det er tankevekkende at en så høy andel av de som er halvt sykemeldt mottar uførepensjon to år etter avsluttet sykepengeperiode, selv om de ikke har full uførepensjon, sier Grødem i pressemeldingen.

Les også: Samlivsbrudd fører til økt sykefravær

– Oppfølgingen svikter

Nav-ansatte som ble intervjuet erfarte ofte at ting ikke går seg til for mange av dem som er gradert sykemeldte.

Når en ansatt er halvt sykmeldt, skjer det ofte at verken ansatt eller arbeidsgiver tar grep for at denne personen skal komme tilbake i full jobb.

Og selv om partene har plikt til å lage en aktivitetsplan, opplever Nav-ansatte opplever ofte at det bare blir laget en oversikt over tilpasninger som er gjort, og ikke en plan for hvordan situasjonen skal bli bedre på sikt, ifølge Grødem.

Les også: – Vet mer om hvorfor kvinner er sykere enn menn

– 50 prosent «fordi det er vanlig»

Forskeren sier videre at Nav-ansatte opplever at de får mangelfull informasjon fra legene, og at legene ofte har for lite kunnskap om hva den sykemeldte faktisk driver med på arbeidsplassen, til å kunne sette en realistisk graderingsandel for sykemeldingen.

I mange tilfeller velges 50 prosent gradering «fordi det er vanlig», ifølge Grødem.

– De Nav-ansatte mener at mange sykmeldte er lite motiverte for å jobbe mer enn halv tid, og at gradering oppleves som en gunstig tilpasning over tid for den enkelte. Dette kan i så fall være en forklaring på hvorfor den graderte sykmeldingen blir til den graderte uførepensjonen, sier Grødem.

Les også: – Det er Nav som skulle hatt et spark bak

– Problem at sykepenger er mer fleksibelt enn andre ytelser

Hun mener det også er problematisk at sykepenger kan graderes helt ned til 20 prosent, mens andre ytelser er mindre fleksible.

En som fremdeles ikke er helt arbeidsfør etter ett år som sykemeldt, kan søke seg over på arbeidsavklaringspenger, men for å ha krav på dette må man være minst 50 prosent ufør, forklarer Grødem.

– Dermed er det vanskelig å oppmuntre sykmeldte til å prøve å jobbe mer mot slutten av sykepengeperioden. Mange er redde for å virke for friske, slik at de mister arbeidsavklaringspengene og risikerer å bli stående helt uten inntekt, sier forskeren i pressemeldingen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden