Fortsatt stor underrapportering av bivirkninger hos barn

VIKTIG Å MELDE: Bare 100 rapporter om bivirkninger hos barn ble meldt inn i fjor. 62 av dem var fra helsepersonell. Legemiddelmyndighetene ønsker flere og bedre rapporter om bivirkninger hos barn, forde det kan gjøre behandlingen tryggere. Foto: Colourbox.com
VIKTIG Å MELDE: Bare 100 rapporter om bivirkninger hos barn ble meldt inn i fjor. 62 av dem var fra helsepersonell. Legemiddelmyndighetene ønsker flere og bedre rapporter om bivirkninger hos barn, forde det kan gjøre behandlingen tryggere. Foto: Colourbox.com

Selv om leger har plikt til å melde fra dersom de mistenker alvorlige og livstruende bivirkninger, meldes det altfor sjelden fra om negative effekter av medisin som gis til barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bivirkninger:

En bivirkning er en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel (inkludert manglende effekt, uønskede virkninger ved feilbruk, misbruk, feilmedisinering, overdosering, yrkeseksponering og bruk utenfor godkjent bruksområde).

Bivirkninger er definert som alvorlige hvis de er dødelige, livstruende, gir varig mén, krever sykehusinnleggelse eller forlenger et sykehusopphold.

Helsepersonell skal sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel.

Leger og tannleger har plikt til å rapportere dødelige og livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger og uventede eller nye bivirkninger ved bruk av legemidler.

Farmasøyter har ikke rapporteringsplikt, men oppfordres til å rapportere.

Legemiddelverket og de regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) ønsker flere og bedre rapporter om bivirkninger hos barn.

Kilde: Statens legemiddelverk

I 2014 mottok Legemiddelverket totalt 3015 bivirkningsmeldinger.

100 av disse gjaldt barn mellom 0-17 år. 65 var alvorlige.

I nesten halvparten av meldingene (46 av 100) mistenkte man legemidler som påvirker sentralnervesystemet, mens resten var spredt på ulike typer legemidler og ulike bivirkninger.

Mens helsepersonell er pålagt å melde fra ved mistanke om alvorlige bivirkninger, har også pasienter selv og pårørende mulighet til å melde fra.

Av de 100 bivirkningsmeldingene som gjaldt barn, sto helsepersonell for 62 meldinger, mens 20 kom fra legemiddelindustrien og 18 kom fra pasient eller pårørende.

Les også: Kraftig økning av meldinger om bivirkninger fra pasienter

Plutselig, uventet dødsfall

Bivirkninger etter bruk av ADHD-medisiner har lenge vært blant de hyppigst meldte for barn og unge. I fjor kom ni meldinger knyttet til bruk av ulike ADHD-midler, ifølge rapporten.

I fem av tilfellene, inkludert et tilfelle av plutselig, uventet død, var virkestoffet metylfenidat, som er brukt i Ritalin, Concerta og Equasym, mistenkt årsak.

En melding gjaldt atomoksetin (Strattera), mens tre gjaldt den nye ADHD-medisinen Elvanse.

Les også: Dobling i antall barn som får ADHD-medisin

Toppen av isfjellet

ABC Nyheter har tidligere skrevet at norske leger ikke melder nok bivirkninger hos barn.

Legemiddelverket og de regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) ønsker flere og bedre rapporter om bivirkninger hos barn. Dette har vært kommunisert i flere år, og senest i 2009-2010 samarbeidet de om en kampanje for å øke rapporteringen. Likevel har antallet meldinger holdt seg stabilt lavt.

Om man inkluderer barn fra 0-19 år, som man har gjort tidligere år, var antallet meldinger i fjor 146.

Det er uansett et urealistisk lavt tall i forhold til de mange tusen innleggelser som årlig gjøres av barn, og den legemiddelbehandlingen som gis, mener rådgiver Jenny Bergman i RELIS Vest.

Hun har studert bivirkningspraksisen gjennom mange år og mener det er en stor underrapportering. Dette bekreftes også av forskning fra andre land.

Hun har tidligere forklart til ABC Nyheter hvorfor det er så viktig at helsepersonell melder inn bivirkninger hos barn.

  • Mange legemidler ikke er testet på barn, bare voksne. Dermed kan man ikke være helt sikre på hvilke bivirkninger de kan gi hos barn. Det som gjelder voksne gjelder kanskje ikke barn.
  • Man frykter blant annet bivirkninger som påvirker både fysisk og psykisk utvikling, hos barn og unge.

– Med økt kunnskap om bivirkninger kan behandlingen av barn gjøres tryggere, understreket Bergman.

Les også: – Psykologer, leger og pasienter solgte og kjøpte en medisinmyte

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden