En konsulent = tre politioverbetjenter

Ny konsulentrekord i politiet: 1,6 millioner pr dag

ANSETTER OG BRUKER KONSULENTER: – Det har vært betydelig vekst i antall ansatte i POD for å kunne gjennomføre merverdiprogrammet, politireformen og fellestjenesteprosjektet, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård i sin årsberetning for 2014. Foto: NTB/Scanpix
ANSETTER OG BRUKER KONSULENTER: – Det har vært betydelig vekst i antall ansatte i POD for å kunne gjennomføre merverdiprogrammet, politireformen og fellestjenesteprosjektet, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård i sin årsberetning for 2014. Foto: NTB/Scanpix

En halv milliard kroner kjøpte politiet IKT-hjelp og administrative tjenester fra konsulenter for i fjor. Det tilsvarer 1,4 millioner kroner hver eneste dag. Men beløpet er enda høyere:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For i tillegg brukte de 73,4 millioner på det de kaller «andre konsulenter og kjøp av tjenester». Totalen blir altså 572,3 millioner – eller konsulenttjenester for 1,6 millioner pr. dag.

Det fremgår av notene til politiets årsregnskap for 2014, som nettopp er offentliggjort.

Totalt utgjør posten «konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne» vel 900 millioner kroner, tilsvarende 7 prosent av politietatens rapporterte utgifter til drift og investeringer (vel 13 milliarder).

Det inkluderer blant annet tolke- og laboratorietjenester. Samt den noe uspesifisertere posten «kjøp av polititjenester fra andre distrikter», som trolig blant annet er såkalte innbeordringer til Politidirektoratet. De har hentet inn et stort antall medarbeidere fra distriktene og særorganene.

Til sammenligning beløp husleieutgiftene for Politidirektoratet, særorganene som Kripos og Økokrim og samtlige 27 politidistrikt seg til vel 1,1 milliard kroner – eller snaut 9 prosent av driftsutgiftene.

Les også: Politibyråkrater økte konsulentbruken med 80 prosent

En konsulent = tre politioverbetjenter

Mens posten som tradisjonelt sett har tatt mest av politietatens pott; lønn og sosiale utgifter, har krympet betraktelig: Mens den for et par år siden var på 80 prosent, utgjør den nå godt under 70 prosent (8,76 milliarder).

Til gjengjeld lønnes indirekte et ukjent antall konsulenter gjennom selskaper som blant annet politiets hovedleverandør Accenture – et av verdens største konsulentselskap.

Ifølge tall ABC Nyheter har innhentet i bransjen, koster en privat konsulent minst 1,8 millioner kroner årlig. Det tilsvarer årslønnen til tre politioverbetjenter, som er på 620 000 kroner (eks. overtid). Eller 3,5 politibetjentstillinger.

ABC Nyheter avslørte nylig at konsulentbruken bare i Politidirektoratet har økt med 80 prosent det siste året. 186,5 millioner brukte byråkratene alene på konsulenter.

Det forklarte assisterende politidirektør Vidar Refvik slik:

Les også: Tajik kritisk til at POD gjør politifolk til byråkrater

– Ville vokst for mye

MYE KONSULENTKJØP: «Konsulenter og andre kjøp fra eksterne» beløp seg til 903 millioner kroner, viser notene i politiets årsregnskap. Totalt er bevilgningen på vel 13,5 mrd. MYE KONSULENTKJØP: «Konsulenter og andre kjøp fra eksterne» beløp seg til 903 millioner kroner, viser notene i politiets årsregnskap. Totalt er bevilgningen på vel 13,5 mrd.

– Oppgaveporteføljen til Politidirektoratet er stor, og vi kan ikke bygge opp all kompetanse i egen organisasjon. Da ville Politidirektoratet vokst for mye. Når vi velger å bruke konsulenter er det i hovedsak fordi vi ikke har kompetansen selv, og fordi vi trenger kompetansen i en begrenset tidsperiode, opplyste Refvik.

Ifølge både ham og politidirektør Odd Reidar Humlegård er det IKT-utvikling som har krevd mest – samt endringer i POD, som har gjennomgått betydelige omorganisering. Direktoratet har etter at Humlegård overtok i 2012, est betraktelig ut:

– Det har vært betydelig vekst i antall ansatte (i POD, red anm.) for å kunne gjennomføre merverdiprogrammet, politireformen og fellestjenesteprosjektet, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård i sin årsberetning for 2014.

En rekke politimestre og tillitsvalgte har i skarpe vendinger kritisert POD for nettopp dette. De mener det går på bekostning av politikraften i distriktene og servicen til publikum. ABC Nyheter avdekket av POD holdt igjen 100 millioner fra distriktene for å vokse – mens distriktene selv må si opp medarbeidere grunnet altfor små rammetildelinger, ifølge politimestrene.

Les også: Politimester slår alarm: – Må sparke 21 medarbeidere

«Porteføljestyringsfunksjon» er løsningen

Odd Reidar Humlegård forklarer det slik i sin årsberetning:

– De omfattende endringsprosessene som er startet opp og planlegges gjennomført i årene fremover, usikkerheten mange ansatte i underliggende virksomheter opplever, har ført til at etaten har mistet viktig kompetanse. Erstatning og kompetanseoverføring tar tid og er kostbart, skriver Humlegård.

Han mener situasjonen vil påvirke etatens risikobilde negativt med stor omstilling og utskiftning av personale. Han mener det er økt risiko for både feil og manglende måloppnåelse innenfor tildelte budsjettrammer.

Men har tatt noen byråkratiske grep:

– For å øke modenheten med tanke på prosjekter, porteføljestyring, informasjonssikkerhet, IKT-styring og virksomhetsutvikling, har Politidirektoratet opprettet en egen porteføljestyringsfunksjon både på fagsiden og i IKT-avdelingen, skriver politidirektøren.

Les også: Tar 100 millioner fra politidistriktene for å ansette flere byråkrater

Iverksette nærpolitireformen

Politidirektør Humlegård mener hovedutfordringen for politiet de nærmeste årene vil være å opprettholde tjenesteproduksjonen og samtidig iverksette Nærpolitireformen. Den skal behandles i Stortinget i juni.

Politiet fikk i 2014 tildelt en samlet bevilgning på 13,5 milliarder kroner. De økte kostnadene for den økte beredskap i forbindelse med terrortrusselen i fjor sommer, kom på 68,5 millioner kroner – men denne regningen ble tatt av Regjeringen.

ABC Nyheter har i flere dager forsøkt å få noen i Politidirektoratet til å utdype tallene i årsregnskapet - uten hell.

Les også: : Krise i nærpolitiet: – Det er fryktelig stygt


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden