Dømt til 17 års fengsel for drap og partering av stefar

Sør-Gudbrandsdal tingrett gikk ett år under aktors påstand og dømte Kim Andreas Kristiansen (24) til fengsel i 17 år for drapet på stefaren sin i Øyer i august i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tiltalte viste ingen synlige reaksjoner da dommen falt, men vurderer å anke. Kristiansen tok betenkningstid etter at dommen var lest opp av sorenskriver Elisabeth Løvold onsdag ettermiddag.

– Min klient er skuffet. Vi mener dette er en streng dom, og at retten har lagt for lite vekt på de formildende omstendighetene i saken, uttalte Kristiansens forsvarer Odd Ivar Grøn etter at dommen falt.

24-åringen er også dømt til å betale oppreisning til fire familiemedlemmer på 200.000 kroner til hver og 50.000 kroner til kameraten som han truet. Dommen var enstemmig.

Les også: Ville «ødelegge» den døde stefaren

Lite formildende

Aktor mente at en riktig staff ville ha vært 19 års fengsel, men trakk fra ett år fordi Kristiansen meldte seg selv og la kortene på bordet. Han har påberopt seg formildende omstendigheter på grunn av den tøffe oppveksten med den vanskelige stefaren.

Dette har imidlertid verken aktor eller domstolen lagt spesiell vekt på. Nå er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om dommen skal ankes fra påtalemyndighetens side.

– Retten er enig med påtalemyndigheten i at de formildende omstendighetene ikke kan tillegges mer vekt enn ett år, slik at det er utgangspunktet som er forskjellig. Retten har tatt utgangspunkt i 18 år, mens påtalemyndigheten mente 19 år var riktig, sier Iris Storås til NTB.

Ved å true en kamerat fikk Kristiansen transportert likdelene til et skogsområde noen kilometer unna hvor de forsøkte å tenne fyr på den døde. Samme dag rømte Kristiansen til Nederland, men meldte seg selv for politiet etter elleve dager.

Må ta ansvar

Sorenskriver Elisabeth Løvold har ikke lagt skjul på de brutale detaljene i saken og beskriver drapet og parteringen av den drepte 58-åringen inngående i dommen. Hun betegner parteringen som grotesk.

«Tiltalte må selv ta et stort ansvar for at han mistet kontroll over følelsene sine og «eksploderte» med den følge at han begikk drapet «, heter det i dommen.

Retten er skarp i sin fordømmelse av drapet, og ifølge Løvold er det ikke tvil om at forbrytelsen skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

Hun trakk fram flere ekstra sjokkerende opplysninger fra måten den syke 58-åringen ble partert og brent på, og sa at dette er vanskelige minner som familien til den avdøde må leve med fremover.

Vanskelig barndom

Da rettssaken ble avsluttet 16. april, ba Kristiansen selv domstolen om å treffe en riktig dom.

Hans forsvarer, advokat Odd Ivar Grøn, argumenterte for at en vanskelig barndom preget av den alkoholiserte stefaren som terroriserte familien, måtte få betydning når domstolen skulle avgjøre straffen.

– Vi mener retten burde ha lagt mer vekt på dette enn hva den har. En ankesak er imidlertid også en påkjenning for den tiltalte, de etterlatte og de rundt, så vi skal ta en vurdering av alt dette, sier Grøn.

Ankefristen er to uker.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært