Kamptolkene kommer som kvoteflyktninger

Faizullah Muradi er en av de afghanske kamptolkene. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix.
Faizullah Muradi er en av de afghanske kamptolkene. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har bestemt at kamptolkene fra Afghanistan skal komme til Norge som overføringsflyktninger fra FN. Den samlede norske flyktningkvoten økes ikke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi må forholde oss til Stortingets vedtak når det gjelder antallet kvoteflyktninger. Men dette vil ikke gå utover kvoten for syriske flyktninger som Norge har forpliktet seg til å ta imot, statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet til NTB.

Regjeringen har sagt at den skal ta imot 2.120 kvoteflyktninger fra FN i år. 1.500 av disse er syrere. Kravet fra opposisjonen er som kjent 10.000 syriske kvoteflyktninger over de neste to årene.

Nye retningslinjer

Stortinget ba regjeringen i februar om å utarbeide retningslinjer som sikrer at kamptolkene som var i norsk tjeneste i Afghanistan mellom 2006 og 2014 får oppholdstillatelse i Norge.

– Nå er retningslinjene på plass og søknadene er klare til å behandles. Vi har også fått på plass sikkerhetsmessige fasiliter som sikrer at utlendingsmyndighetene kan gjennomføre intervjuer, sier Kallmyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Årsaken til at kamptolkene kommer som kvoteflyktninger er ifølge Justisdepartementet at det ikke er lov å søke asyl utenfor Norge. Tidshensyn er en annen begrunnelse som gis. Flere har påpekt at det haster å få kamptolkene til Norge fordi de kan være i fare.

– Derfor åpner vi også for å hente kamptolkene og familiene deres til Norge uten at det nødvendigvis står en kommune klar til å bosette dem. Da vil de inntil videre bli bosatt på mottak, sier han.

Kallmyr legger til at det også under de rødgrønne var praksis å bruke kvoten for overføringsflyktninger i tilsvarende saker.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tatt tid

Rundt 50 afghanske kamptolker som jobbet sammen med norske styrker i ISAF-operasjonen i Afghanistan, har søkt om opphold i Norge.

23 fikk asyl, mens 26 andre fikk avslag. Etter initiativ fra SV gikk Stortinget enstemmig inn for å se på sakene deres på nytt, men tidligere denne måneden kunne NRK fortelle at de ennå ikke hadde mottatt søknadspapirer, til tross for stortingsvedtaket to måneder tidligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Forholdene er nå lagt til rette for at kamptolkene kan komme til Norge så fort som mulig, sier Kallmyr.

Justisdepartementet opplyser at tolkene nå blir bedt om å henvende seg elektronisk til Forsvarsdepartementet og at skjema for egenerklæringer alt er sendt ut.

Dette skal ha gjort at tolkene har kunnet forberede sine saker og departementet venter at henvendelsene nå vil kom «nokså umiddelbart».

– I tråd med vedtaket fra Stortinget blir det lagt til grunn en lav terskel for innvilgelser når det gjelder tolker som har vært særlig eksponerte og som fyller definisjonen, heter det.