Solberg lover åpenhet om køene i eldreomsorgen

Solberg lover åpenhet om køene i eldreomsorgen
Solberg lover åpenhet om køene i eldreomsorgen

På papiret finnes det ingen kø i eldreomsorgen, men vi vet at det er mennesker som trenger plass, som ikke får det, påpeker statsminister Erna Solberg (H).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi skal ha en verdig eldreomsorg. En god start vil være å slutte å feie problemene under teppet, sier Solberg til Høyres landsmøte fredag ettermiddag.

Solberg mener regjeringens økning i det statlige investeringstilskuddet til bygging og opprustning av omsorgsplasser, har virket.

– Vi skal snart få vite hvor mange som mangler en plass med heldøgns omsorg, sier Høyre-lederen og lover å være åpen og ærlig om hvor mange som reelt trenger plass, hvor mange som får plass, og hvor mange som ikke får.

Solberg vil ha mer kompetanse i pleie- og omsorg

I talen til Høyres landsmøte trakk hun fram behovet for å skape et bedre helse- og pleietilbud. Mye av innholdet blir klart i stortingsmeldingen om primærhelse som kommer senere i vår.

Solberg påpekte at en sentral del vil handle om å heve kompetansen til de ansatte.

– Selv om kroppen ikke fungerer som før, så skal livet ha en mening. Skal vi oppnå dette, trenger vi enda mer kunnskap og kompetanse hos våre engasjerte ansatte, sa Solberg.

Regjeringen vil ha en gjennomgang av sykepleierutdanningen, og skal også i gang med en handlingsplan for rekruttering og fagutvikling. I tillegg skal lederutdanningen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten styrkes, og det skal gjeninnføres kompetansekrav.

– Omsorg er en av kommunenes viktigste oppgaver og et sentralt tema for høstens valgkamp, sa Solberg.

Regjeringen vil nå levere en opptrappingsplan på rusfeltet.

I budsjettet for 2015 foreslo regjeringen ytterligere 400 millioner kroner til rus, psykisk helse og lavterskeltilbud på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

– Jeg kan varsle at regjeringen, som et ledd opptrappingsplanen, vil foreslå ytterligere 400 millioner kroner til rusfeltet i kommunene i 2016, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Regjeringen oppretter diagnosesenter for ME

Regjeringen etablerer også et diagnosesenter for muskel- og utmattelsestilstander der årsaken til plagene ikke er kjent.

– Dette er et eksempel på en pasientgruppe som har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet. Jeg er opptatt av at også disse pasientene må tas på alvor, sier Solberg.

Hun fortalte også at det fra 1. mai kommer pakkeforløp for ti nye kreftformer, samt for ytterligere 14 kreftformer fra 1. september.

Hensikten med pakkeforløpene er at pasientene skal få et mer forutsigbart og helhetlig behandlingsforløp, med klare regler for fremdriften.

Personvernpolicy