Politidirektoratets pengebruk i 2014:

Politiet brukte konsulenter for en halv million kroner hver dag

KJØPTE MYE HJELP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård trengte mye konsulenthjelp i fjor. Prislappen kom på 186 millioner kroner. Foto: NTB/Scanpix
KJØPTE MYE HJELP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård trengte mye konsulenthjelp i fjor. Prislappen kom på 186 millioner kroner. Foto: NTB/Scanpix

Politidirektoratet brukte 186 millioner kroner på innleide konsulenter i fjor. Det tilsvarer 509.600 kroner hver eneste dag – eller årslønnen til rundt 350 politibetjenter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fjorårets pengebruk i direktoratet bar preg av lønnsfest for toppene, opprettelser av nye stillinger og altså honorar til eksterne.

– Politidirektoratets utgifter til konsulentbruk i 2014 var 186 millioner kroner. Hoveddelen av disse utgiftene skyldes utviklingsprosjekter på IKT, opplyser politidirektør Odd Reidar Humlegård til ABC Nyheter.

Under ham har Politidirektoratet est betraktelig ut. Da Humlegård overtok i 2012, var det 182 lønnede årsverk i POD. I mars 2015 var antallet 220,1 lønnede årsverk. Men tallet er i realiteten langt høyere: Totalt er det 314 faste eller midlertidige ansatte – inkludert de som er såkalt innbeordret fra andre deler av politiet – som har Politidirektoratet som arbeidsgiver.

Samtidig fikk toppene et realt lønnspåslag: Mens snittlønnen for de 50 best betalte under Humlegård i desember 2013 var vel 834 000, var snittlønnen i november 2014 nær 990 000 kroner, ifølge Dagbladet. Mens antallet ansatte med over én million i årslønn mer enn doblet seg fra syv til 17 fra starten av 2013.

Les også: Polititopper tjener mer enn regjeringen

Mindre på distriktene

ABC Nyheter skrev før påske at Politidirektoratet tar 100 millioner kroner fra politidistriktenes driftsbudsjett i 2015 for blant annet å vokse ytterligere. Justiskomiteens Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var sterkt kritisk til dette, og fryktet konsekvensene av et topptungt politi, og mindre politikraft uti distriktene.

Han krevde skriftlig svar fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) – som svarer slik:

«Ifølge Politidirektoratet skal hovedtyngden av de i overkant av 100 mill. kronene finansiere økt brukerbetaling til nødnett og utgifter i forbindelse med internasjonalt arbeid og forpliktelser. I tillegg skal en del av beløpet dekke bemanningsvekst i direktoratet særlig knyttet til beredskap, HR og IKT».

Politidirektør Odd Reidar Humlegård utdyper til ABC Nyheter:

– De 100 millionene går til økt brukerbetaling på Nødnett, økt bidrag til Frontex og lønnsjusteringer samt at vi får helårsvirkning av stillinger som ble opprettet i 2014, opplyser Humlegård, og tilføyer:

– Til Nødnett går det 49 millioner kroner mer i 2015 enn i 2014. Dette er betaling fra politiet til Direktoratet for Nødkommunikasjon for lisenser knyttet til bruk av utstyr.

Les også: Årlig leiepris for politibyråkrater: 64 millioner kroner

MODERNE: Dette bygget oppføres for Politidirektoratet på Majorstua i Oslo. Deres nye IKT-avdeling er allerede flyttet inn i nabobygget. Årlig leiepris: 64 millioner kroner. Illustrasjon: Dark Arkitekter AS MODERNE: Dette bygget oppføres for Politidirektoratet på Majorstua i Oslo. Deres nye IKT-avdeling er allerede flyttet inn i nabobygget. Årlig leiepris: 64 millioner kroner. Illustrasjon: Dark Arkitekter AS

Trenger folk til senter

Ifølge politidirektøren skal ikke staben vokse så mye mer. Men de trenger folk til et nytt situasjonssenter POD anlegger i nybygget på Majorstua, som de flytter inn i til høsten:

– Det er ikke lagt opp til ytterligere stillingsvekst i POD inneværende år, med unntak for bemanning til etablering av et nytt situasjonssenter i POD. Her søkes det nå etter åtte nye medarbeidere, sier Odd Reidar Humlegård.

Hva dette skal brukes til, har blant andre justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) stilt seg undrende til. Regjeringen stoppet nemlig arbeidet med å ruste opp operasjonssentralen ved Oslo Politidistrikt – stikk i strid med 22. julikommisjonens krystallklare anbefaling.

Oslos politimester slo i et oppsiktsvekkende skarpt brev til POD alarm, og skrev rett ut at hovedstadspolitiet ikke var rustet til å håndtere kriser. For mens staben i Politidirektoratet har det øverste koordinerende ansvaret i politi-Norge under nasjonal krisehåndtering, er det operasjonssentralene i de respektive distriktene som har det operative ansvaret. Gjørv-kommisjonen anbefalte at Oslo fikk det overordnede, operative ansvaret.

Les også: – Politiet i Oslo ikke rustet til å håndtere kriser

Budsjettkutt får konsekvenser

ABC Nyheter har vært i kontakt med flere politidistrikt, og spurt om hvordan situasjonen er der, om de får mindre politikraft og om POD er i ferd med å bli topptungt.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark sier:

– Jeg ser at det er helt nødvendig å bygge opp POD både kompetanse- og kapasitetsmessig, slik at de blir bedre i stand til å bidra også til politidistriktene. Dette vil på sikt være et gode også for politidistriktene og vil avlaste oss på enkelte ting, sier Hætta, men understreker:

– Likevel: En reduksjon av allerede begrensende budsjetter må få konsekvenser for vår evne til å bekjempe kriminalitet, beredskap og reell tilstedeværelse som et reelt nærpoliti. Vi forholder oss til de budsjettene vi får, og ser nå på hvordan vi kan kutte slik at det er minst mulig merkbart for publikums trygghet og krav til beredskap, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Kollega Hugo Henstein i Midtre Hålogaland politidistrikt kommenterer slik:

– Vi har helt klart en utfordrende budsjettsituasjon som innebærer at vi må foreta vanskelige prioriteringer for å få levert en best mulig polititjeneste til publikum. Dette skyldes ikke bare hva som generelt fordeles til distriktene, men også innføringen av en fordelingsnøkkel i etaten som har medført at vi kommer dårligere ut sammenliknet med mange andre politidistrikter, sier politimester Hugo Henstein.

Han frykter foreløpig ikke et topptungt POD:

– Veksten hos POD er en ønsket vekst, og jeg har tillit til at denne over tid vil medføre at vi vil få styrket styringen og ledelsen av etaten. Inn til videre frykter jeg ikke at det vil bli for «topptungt».

Les også: Regjeringen ga ferske politifolk jobbgaranti

Personvernpolicy